Archívum

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
No items found.
Közgyűlés 2017

Meghívó

a Magyar Fotóművészek Szövetsége

évi rendes közgyűlésére

2017. április 8-án (szombaton) 9,30 órára

az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermébe

(Budapest I., Budavári Palota „F” épület)

 

Napirend

Megnyitó

Emlékezés az elhunyt szövetségi tagokra

Életmű-díjak átadása

Javasolt napirend:

Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása (2 személy)

A levezető elnök megválasztása

A napirend elfogadása

A Szövetség tevékenységéről szóló közgyűlési beszámolók

megvitatása, szavazás

A 2016. évi közhasznúsági beszámoló elfogadása

A Szövetség Alapszabályának módosítása

A Szövetség Etikai kódexének módosítása

Az Etikai Bizottság részleges tisztújítása

Zárszó

•       Az érvényben lévő Alapszabály szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagságnak több mint a fele jelen van.

•       A Közgyűlésen szavazati joggal csak az a tag rendelkezik, akinek nincs tagdíjhátraléka.

•       A Közgyűlésen meghatalmazással is lehet szavazni, a mintát mellékeljük. Egy tag egy meghatalmazót képviselhet.

•       A Közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor 10:30 órakor az eredeti napirendi pontokkal. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Közgyűlés 2017

Fotóhónap 2017 - Pályázati felhívás

Fotóhónap 2017 - Pályázati felhívás

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2017-ben tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Fotóhónap fesztivált. A rendezvénysorozat az elmúlt évek során a magyar fotográfiai élet szerves részévé vált. Kiemelt célja, hogy a fotográfia tartalmi és eszközbeli sokszínűségére rámutasson és népszerűsítse nemcsak a szakmai fórumokon, hanem a vizuális művészetek iránt érdeklődő közönség körében is. A Fotóhónap fesztivál 2012-ben csatlakozott a European Month of Photography (EMOP)  szervezethez, amely az európai fővárosok fotófesztiváljait fogja össze. Ezért a szervezet 2017-ben az EMOP-val együttműködve valósítja meg programjait, hogy a Fotóhónap 2017-et bekapcsolja az európai vérkeringésbe.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége pályázatot hirdet a Fotóhónap 2017 koncepciójának kidolgozására. A  pályázónak kell kijelölnie a Fotóhónap 2017 tematikáját, szinopszist kell készítenie a rendezvény központi eleméről, a Szövetség által megrendezésre kerülő kiállítás(ok)ról, valamint vázolnia kell az együttműködési stratégia tervét a hazai múzeumokkal, galériákkal, alternatív kiállító terekkel és az EMOP-val.

A pályázat kiírója és lebonyolítója: a Magyar Fotóművészek Szövetsége (1065 Budapest, Nagymező utca 20.)

Pályázhat minden olyan természetes személy vagy csoport, aki jártas a kortárs képző- és fotóművészetben és rendelkezik kiállítás-rendezői gyakorlattal. Többes kurátori pályázat esetén meg kell jelölni a vezető kurátor személyét.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          A pályázó(k) szakmai önéletrajzát, különös tekintettel az eddigi kurátori tevékenységekre

-          A Fotóhónap 2017 tematikájának bemutatását, a választás indoklását

-          A partnerekkel való együttműködési stratégia részletes tervét

A pályázat beadási határideje: 2017. január 29.

A pályázati anyagokat kizárólag elektronikusan, PDF formátumban fogadjuk el, amelyet az info@fotomuveszek.hu e-mail címre kell elküldeni.

A pályaművek beadási határidejét követő 15 munkanapon belül szakmai bizottság előtt zártkörű prezentációra kerül sor a Magyar Fotóművészek Szövetségének székhelyén. A bizottság kizárólag azokat a pályázókat hívja be a prezentációra, akiknek a pályaművét gazdasági és logisztikai szempontból megvalósíthatónak tartja, szakmai szempontból pedig nemzetközi viszonylatban is relevánsnak ítéli meg.

Fotóhónap 2017 - Pályázati felhívás

Fotósarok

Szeretnénk figyelmébe ajánlani egy új, havi rendszerességgel megrendezésre kerülő előadás-sorozatot. Cegléden, a Központi Könyvtárban egy kötetlen, baráti beszélgetésre, vetített képes előadásra invitálja Önt a Fotósarok, ahol többek között Eifert János, Bánkuti András, Módos Gábor, Zsila Sándor és Urbán Tamás fotóművészek vitatják meg a fotográfiai aktuális kérdéseit, mesélnek munkásságukról. 

A Fotósarok második vendége Eifert János, akivel december 8-án, 17 órakor Markovics Ferenc beszélgetett.

Helyszín: TÉKAFÉ, Téka - Központi Könyvtár (Cegléd, Szabadság tér 5/a)

Eifert János

(Autonóm fotóművész)

Hódmezővásárhely szülötte (1943), 2013-tól a város díszpolgára. 1960-1977 között a Honvéd együttes hivatásos táncosa, fényképezni e munkája közben tanult. Hamarosan hazai és külföldi kiállítások és diaporáma fesztiválok sokszor díjazott alkotója, máig 200-nál is több önálló tárlat rendezője. 1984-től a Sebesvíz nemzetközi fotóművészeti alkotótábor művészeti vezetője, Európa számos országából összesereglett résztvevőkkel. 1977-ben megválasztották a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnökévé, emellett több magyar és külföldi szakmai szervezetben munkálkodik.  A Nemzetközi fotóművészeti Szövetség kitüntetettje, AFIAP, EsFIAP címekkel.

További fontos elismerései közül: a MAOE Fotóművészeti Alkotói Nagydíja (2006), Magyar Érdemkereszt Tisztikeresztje (2012).

Eifert János a könyvtárban

A Fotósarok ötlete a Ceglédi Városi Könyvtár (egyben a Kulturális Központ) igazgatónőjétől, Kogler Ágnestől származik. A "próba-rendezvény" még a tavasz folyamán Tóth József "Füles" fotóművésszel olyan sikeres volt, hogy pályázatot adtak be az NKA-hoz egy hat előadásból álló sorozat megrendezésére. A moderátor szerepére és a hat jeles fotográfus felkérésére Markovics Ferenc fotóművészt, Cegléd szülöttét kérték fel.  A további hat fotóművész névsora: Benkő Imre, Eifert János, Bánkuti András, Zsila Sándor, Módos Gábor és Urbán Tamás. Az NKA teljes egészében megítélte a pályázati összeget.

A legutóbbi előadásra december 8-án került sor a Ceglédi Városi Könyvtár Tékafé elnevezésű részében. Eifert János néhány nagyméretű képét is falra helyezte, majd lendületes előadás kísérte az életművéből merített, vetített-képes válogatást. Noha az est hossza jócskán meghaladta az előre megszabott "műsoridőt", a hallgatóság töretlen érdeklődéssel követte az elhangzottakat és látottakat.

Az élő beszélgetés természetesen többet árult el az alkotó életéről, munkásságáról. Eifert János fotóművész Ars poetica-járól – nem először – így vallott: „Számomra játék a fotográfia. Nagyon komoly játék. És jelenti a világ megismerésének lehetőségét, találkozásokat, új feladatokat, és azt a szabadságot, hogy gondolataimat saját képi nyelvemen közölhetem. 40 év alatt 44 országból, különböző témákból hatalmas archívumot gyűjtöttem össze. Az amerikai űrközponttól az indiai Tadj Mahalig, neves művészek és politikusok, ismert személyiségek portréitól a technika, tudomány világáig számtalan riportkép, illusztráció, dokumentáció, tudósítás gyűlt össze, amelyekből mindig kiugrik egy-egy sehova nem sorolható, különleges megfogalmazású és üzenetű kép. Néha a véletlen, de legtöbbször a másképpen látás igénye, a kreativitás, a tudatos kísérletezés hozza létre ezeket a képeket. A digitális képalakítás lehetőségei a fotográfus eszköztárát bővítik. Ezekkel a lehetőségekkel én is igyekszem élni.”

Forrás: ctv.hu - Fotó: Kisfaludi István

Fotósarok

Szent ég alatt - Tám László könyvbemutatója

Nem akármilyen előzmények után, 12 évnyi gyűjtőmunka, hat szentföldi zarándokúton több ezer fotó elkészítését követően Tám Lászlónak összeállt a biblia fotóalbuma. A szent ég alatt című kötetben 180 oldalon több száz képen kelnek életre a szakrális helyek.

– A Szentföld mely részét járta be?

– Voltam Egyiptomban, Jordániában, Izraelben, Szíriában, és érintettük Libanont is. Több helyen többször is megfordultam, ugyanazt más szemszögből lefotózni.

– Mi lesz ebből az anyagból?

– Egy fotóalbum jelenik meg még ebben az esztendőben. Hiteles beszámoló egy hívő keresztény részéről a szentföldi zarándokutakról, a szent helyekről. A könyvben minden látható, ami a felsorolt országokban fontos és ma is elérhető. Magyar és angol szöveggel, és bibliai utalások teszik érzékletesebbé az egyes helyszínek fontosságát.

– Tekinthető ez történelmi dokumentációnak is?

– Abból a szempontból mindenképp, hogy időközben több híres emléket leromboltak, tönkretettek. Említhetem például Palmirát, ahol ma már minden vízszintben fekszik. Én az eredeti állapotában még hétszáz fotót készítettem.

– Mi fogta meg leginkább?

– A zarándokutak lelki vezetői, emellett Egyiptomban az ősi koptok ma is működő kolostorai a keleti sivatagban, Izraelben pedig a Szenvedés Útja. A könyvben mind a 14 stációja benne lesz, melyeket egyébként hét különböző felekezet birtokol.

– Akkor ez valamiféle építészettörténeti fotóalbum?

– Annál sokkal többről van szó. Mert útjaim során megtapasztaltam, hogy más népek keresztényei hogy élik meg a hitüket. Olykor katartikus élményeket éltem át, néha olyan érzésem volt, hogy hozzájuk képest én csaknem „pogány” vagyok.

– Mennyiben más ez a kötet, mint egy szentföldi útleírás?

– Miután zarándokként jutottam el a legtöbb helyre, nem mindig a fotózáshoz legjobb időjárási körülmények közt érkeztem. A képeken cserébe ott az ember, aki megéli a látottakat.

– Talált magyar vonatkozású emlékeket is?

– A Mi Atyánk templomában magyarul is olvasható az ima szövege. Az Elszenderülés bazilikájában magyar kápolna is van. A Minden Népek templomában a fő oltárt magyar művész alkotta, így az apszisban ott látható a magyar címer. Názáretben a magyarok Mária- képe bekerült a templomba, Aleppóban pedig Kőrösi Csoma Sándornak van emléktáblája, ha azóta szét nem lőtték.

– Kiknek szól ez a könyv?

– A szentföldi zarándokutaknak akartam emléket állítani, hívőknek és nem hívőknek képet adni az eredeti bibliai helyszínekről.

A harmadik szakrális jellegű album

Tám László 1940-ben született a ma Szlovákiához tartozó Egyházfán. Pedagógiai főiskolát végzett, évtizedek óta fotózik, 25 éven át volt diaporáma-bemutatója a Pécsi Nyári Játékokon. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete életműdíjjal tüntette ki, Csokonai-díjas. Volt, amikor a világ négy legelismertebb diaporáma-művésze közé tartozott, megkapta a franciaországi Angouleme Fesztivál Oscar-díját. Felesége, Lengvári Éva, tanárként ment nyugdíjba. Jó néhány fotóalbuma született már, szakrális témakörben ez a harmadik és igazi ritkaság lesz, mindössze 500 példányban készül.

Dunántúli Napló | Mészáros B. Endre interjúja Tám Lászlóval

PÉCS | 2016. szeptember 9. 

Szent ég alatt - Tám László könyvbemutatója

Prima Primissima

BENKŐ Imre, Balázs Béla-díjas fotográfus, fotóriporter. 1963-tól kezdett ismerkedni a fényképezéssel. 1968-1986: a Magyar Távirati Iroda fotóriporter-munkatársa. 1987-től kilenc éven keresztül az ózdi kohászat leépülését dokumentálta, s ezzel a fotósorozatával 1992-ben elnyerte a W. Eugene Smith Memorial Fund (New York) ösztöndíját. A való világ vizuális értelmezése, az ember és környezetének sajátos dokumentatív ábrázolása érdekli képei alkotásakor. 1975-ben és 1978-ban aranyérmet nyert a World Press Photo pályázatán. 1991-ben Pulitzer Emlékdíjat, 2004-ben Érdemes művész és Magyar Fotográfia Nagydíjat, 2016-ban Kiváló művész díjat kapott. 2012-től a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Több száz csoportos kiállításon szerepelt alkotásaival Kínától Indiáig, Amerikától Esztergomig; egyéni tárlatainak a száma meghaladja az hatvanat – Pozsonytól New Yorkig. Hét fotóesszé albuma jelent meg. Számos jelentős közgyűjtemény és galéria őrzi a műveit.

Prima Primissima

Fotográfiai ösztöndíj 2017

A Magyar Fotóművészek Szövetségének ösztöndíj bizottsága (Baki Péter, Czigány Ákos, Gerhes Gábor, Tillmann József és Vékony Dorottya) 2016. november 25-én elbírálta a pályázati felhívásra beérkezett anyagokat.

A Szövetség felhívása pozitív visszhangra talált, közel ötven pályázati anyag érkezett be. A döntésnél fontos szempont volt a portfólió felépítése, összetettsége, ugyanakkor a bírálók arra is kíváncsiak voltak, miként rajzolódik ki az önálló alkotói karakter a pályázó munkái által. A bizottság azokat a hallgatókat kereste, akiknek projektterve alapján, nem csak kiváló, de progresszív pályaművek születhetnek, amennyiben megfelelő szakmai és anyagi támogatásban részesülnek.

A Magyar Fotóművészek Szövetségének fejenként 1 millió forintos ösztöndíját a 2017-es évre:

Bilak Krystyna, Biró Dávid és Regős Benedek nyerték el.

Az ösztöndíjasok jövő év januárjában kezdik meg munkájukat, 2017. decemberében pedig csoportos beszámoló-kiállításon mutatják be elkészült alkotásaikat a nagyközönségnek.

Fotográfiai ösztöndíj 2017

Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya meghirdeti a Magyar Sajtófotó Pályázatot. A hagyományokhoz híven a pályázatra elsősorban a hazai és határon túli sajtó munkatársainak jelentkezését várjuk, de – a korábbi évekhez hasonlóan – a pályázat nyitott mindenki számára.

 A Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás a magyar fotóriporter szakma legnagyobb seregszemléje. Azon kevés hazai kulturális rendezvény-sorozat egyike, amelyet alapítása óta töretlenül, minden évben megrendezünk. Független magyar márka, amely amellett, hogy a pillanat nyelvén mutatja be egy év történéseit, számtalan egyetemes értéket képvisel.

 A pályázatra jelentkezni 2016. január 1. – december 31. között készült képekkel lehet az egyedi képek és a képriport kategóriában. Ez az időbeli korlátozás nem érvényes a többi sorozat-kategóriára, ahol több éven átívelő anyagokat is elfogadunk, de ezekben is kell, hogy szerepeljen 2016-ban készült felvétel. A pályázatra korábbi években díjat nyert képek nem adhatók be. Egy pályázó összesen 30 pályaművet küldhet be a pályázatra, kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból, amely legfeljebb 10 képből állhat. Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is.

 

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:

1. Hír-eseményfotó (egyedi)

2. Képriport (sorozat)

3. Emberábrázolás-portré (egyedi)

4. Emberábrázolás-portré (sorozat)

5. Művészet (egyedi)

6. Művészet (sorozat)

7. Sport (egyedi)

8. Sport (sorozat)

9. Természet és tudomány (egyedi)

10. Természet és tudomány (sorozat)

11. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia  (egyedi)

12. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)

 

Pályázni kizárólag online módon lehet a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás hivatalos honlapján, a www.sajto-foto.hu/palyazat oldalon. A pályázat és a zsűrizés technikai lebonyolítását az eContest pályázatkezelő rendszer támogatja, ez a rendszer garantálja a zsűrizés anonimitását és átláthatóságát is.

 

Képeket feltölteni – bejelentkezés vagy regisztráció után – 2016. december 15. 12:00-tól 2017. január 19. 12:00-ig lehet. A feltöltött pályázati anyagokat a jelentkezési határidőn belül a pályázók szabadon módosíthatják. A feltöltött pályaművek a zsűri által történt előválogatást követően válnak nyilvánossá a honlap látogatói számára.

A pályamunkákat a kiíró által felkért zsűri, előzsűrizés után, bírálja el 2017. január 27-29. között.

A Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás hivatalos honlapján (http://www.sajto-foto.hu) 2007-ig visszamenőleg megtekinthetők a zsűri által előválogatott pályaművek és a díjazottak portfóliói.

 

Molnár István-díj

A sajtófotó pályázat mellett a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya egy másik, a fotográfiával szoros kapcsolatban lévő pályázatra is várja a pályaműveket.

A Molnár István-díj pályázatra olyan tipográfusok, grafikusok, képszerkesztők, tervező-szerkesztők jelentkezését várjuk, akik fontosnak tartják a fotográfia méltó megjelenítését a sajtóban. A pályázatra jelentkezni 2017. február 20-ig lehet. A felhívásra beadott anyag lehet valamely magazinban megjelent munka, vagy még csak tipográfiai tervként létező, valóságos vagy fiktív magazin. A műveket tördelőkből, képszerkesztőkből álló zsűri bírálja el. A leadott anyagok terjedelme nem haladhatja meg a 10 oldalpárt. További információk www.tipografus.hu oldalon 2016. december 3-től, valamint a www.sajto-foto.hu oldalon 2016. december 4-től.

Mindkét pályázatról bővebb információk a következő sajtóközleményben valamint 2016. december 4-től a www.sajto-foto.hu hivatalos weboldalon találhatók.

Magyar Újságírók Országos Szövetsége

Fotóriporterek Szakosztálya

 

Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás

PH21 Galéria - Feminin/Maszkulin nemzetközi fotókiállítás

Nemzetközi fotókiállítás

2017. január 12. – február 7.

A nőiesség és férfiasság ábrázolása számos művészeti ág alkotói számára inspiráló téma, és ez alól a fotográfia sem kivétel. Az elmúlt néhány évtizedben azonban számos – és gyakran heves – bírálat érte a nők és férfiak, a nőiesség és a férfiasság gyakorta kritikátlan és reflexió híján való, előítéletes vagy éppen közhelyes fotográfiai ábrázolásának gyakorlatát. A képzőművészeti és alkalmazott fotográfiai alkotásokat egyaránt érte és éri kifogás a téma megközelítésének és megjelenítésének implikációi és potenciális következményei miatt.

A történeti és kulturális variációkat tekintve a femininitásnak/maszkulinitásnak számos felfogása létezett és létezik; a férfi és a nő lehetnek például egymás ellentétei, egymás kiegészítései, vagy pozíciók egy kontinuum különböző pontjain, csak hogy néhány példát vegyünk. Alig találunk a femininitás/maszkulinitás témakörében olyan ábrázolást, ami ne lenne elcsépeltnek mondható, konzervatív, hatásvadász, lealacsonyító, ízléstelen, sablonos vagy akár sértő, legalábbis valakinek a szempontjából.

Olybá tűnhet, hogy már minden elhangzott és megjelenítésre került verbálisan és vizuálisan egyaránt, amit csak el lehet mondani és meg lehet jeleníteni, ám mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül a téma kitartó és megkerülhetetlen jelenlétét a kortárs vizuális kultúrában. Mi az, ami átmenthető és talán újrahasználható a fotográfia gazdag történetéből? Léteznek-e még újszerű, kritikus megközelítések a témában?

A PH21 Galéria pályázatot hirdet csoportos kiállításon való részvételre, melynek címe: Feminin/Maszkulin. Minden olyan alkotó munkáját várjuk, aki érdekel a téma, és a PH21 Galérián keresztül szívesen osztaná meg alkotásait egy szélesebb, nemzetközi közönséggel is.  A téma a lehető legtágabban értendő. Műfaji és stílusbeli megkötések nélkül a pályázat nyitott a téma bármely kreatív fotográfiai értelmezésére.    

PH21 Galéria - Feminin/Maszkulin nemzetközi fotókiállítás

Fotósarok

Szeretnénk figyelmébe ajánlani egy új, havi rendszerességgel megrendezésre kerülő előadás-sorozatot. Cegléden, a Központi Könyvtárban egy kötetlen, baráti beszélgetésre, vetített képes előadásra invitálja Önt a Fotósarok, ahol többek között Eifert János, Bánkuti András, Módos Gábor, Zsila Sándor és Urbán Tamás fotóművészek vitatják meg a fotográfiai aktuális kérdéseit, mesélnek munkásságukról. 

A Fotósarok első vendége Benkő Imre, akivel november 10-én, 17 órakor Markovics Ferenc beszélgetett.

Következő alkalom: 2016. december 08.

Beszámoló hamarosan!

Fotósarok

Nikon Fotóverseny 2016

A Nikon pályázati felhívása magánszemélyek részére a 2016-os nemzetközi Nikon Phot Contesten való részvételre.

 

A pályázók köre

Magánszemélyek.

 

A pályázat részletei

A Nikon Photo Contest 2016-2017 fotóverseny- és videókategóriában bármilyen digitális eszközzel rögzített munka benyújtható, beleértve az okoseszközökkel készítetteket is, valamint a 6-180 másodperc hosszúságú videókat.

 

Kategóriák:

 

-        Nyílt kategória – téma: jövő (fotó, fotósorozattal, videóval lehet pályázni)

-        A Nikon 100. évfordulója – téma: ünneplés (csak Nikonnal készült fotóval, videóval lehet pályázni)

-        Következő generáció – téma: jövő (30 év alattiaknak – fotóval, fotósorozattal, videóval lehet pályázni)

 

A pályázat benyújtása

Online.

 

Határidő: 2017. január 27.

 

Forrás: palyazatmenedzser.hu

Nikon Fotóverseny 2016

Sony World Photography Awards 2017 – Nemzetközi fotópályazatok

A World Photography Organisation pályázati felhívása nemzetközi fotóversenyén való részvételre a Sony World Photography Awards elnyerése érdekében.

 

A pályázók köre

Magánszemélyek.

 

A pályázat részletei

A Sony World Photography Award 4 alversenyből áll:

 

verseny profiknak az alábbi témákban:

-        építészet

-         konceptuális

-        tájkép

-        élővilág

-        portré

-        csendélet

-        aktuális konfliktusok és hírek

-        aktuális problémák

-        mindennapi élet

-        sport

 

verseny amatőröknek az alábbi témákban:

-        építészet

-        kultúra

-        manipulált fotók

-        mozgás

-        természet

-        vadvilág

-        portré

-        csendélet

-        mindennapi élet a köztereken

-        utazás

 

verseny fiatal amatőröknek az alábbi témában

-        szépség

 

verseny olyan fiatal amatőröknek, akik fotózást tanulnak, leendő profiknak az alábbi témában:

-        emlékek

 

Díjazás: minden rövidlistás fotó bekerül a Sony World Photography Awards évkönyvébe, online felületeken is megjelennek és kiállítás készül a képekből Londonban. A verseny összdíjazása 30.000 $.

 

A pályázat benyújtása

Online.

 

Határidő: 2017. január  10.

 

Forrás: palyazatmenedzser.hu

Sony World Photography Awards 2017 – Nemzetközi fotópályazatok

Olympus globális fotópályázat 2016-2017

Az Olympus pályázati felhívás magánszemélyek számára nemzetközi fotóversenyen való részvételre. 

A pályázat tárgya

A pályázat keretében magánszemélyek fotóval 1 millió jenre és Olympus fényképezőgépre pályázhatnak.

 

A pályázók köre

Magánszemélyek.

 

A pályázat részletei

Kategóriák:

-        Az élet ereje

-        Ápoló kapcsolatok

-        Inspiráló helyek

-        Gyakran kimaradó perspektívák

 

Formátum: JPG

Méret: legfeljebb 15 MB

Egy pályázó legfeljebb 5 képpel nevezhet.

 

Díjazás:

 

Fődíj: 1 millió jen és egy Olympus Flagship fényképezőgép

Kategória 1. helyezettek: Olympus OM-D E-M5 Mark II + M.Zuiko Digital ED 12-40 mm f/2,8 PRO

Kategória 2. helyezettek: Olympus OM-D E-M10 Mark II + M.Zuiko Digital ED 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ

Kategória 3. helyezettek: Olympus PEN-PL8 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3,5-5,6 EZ

 

A pályázat benyújtása

Online.

 

Határidő: 2017. január 10.

 

Forrás: pályazatmenedzser.hu

Olympus globális fotópályázat 2016-2017

Dobogókői élményem fotópályázat

A pályázat  beküldési határideje: 2016.11.30.

Leírás a pályázatról:

1. Pályázat kiírója:

Dobogókőért Közhasznú Alapítvány

2. Pályázat célja, témaköre, kategóriái:

Célja, hogy a fotósok lencséjén keresztül is minél több emberrel megismertessük Dobogókő és környékének szépségeit, a kirándulás örömét, a természet megismerésének élményét

Kategóriák:

• A legszebb kilátások: Dobogókőről és a környékbeli magaslatokról (pl. Prédikálószék, Pilis-tető) készített fotók

• Legszebb természeti képződmények: A környék természeti képződményeiről készített fotók (pl. Vadálló-kövek, Rám-szakadék, Zsivány-sziklák)

• Az élő természet csodái: a környék erdeinek állat- és növényvilágát bemutató fotók

• A túrázás élményei: Dobogókő környéki túrák alkalmával készített fotók a túrák résztvevőivel

• Az emberkéz munkája, ember alkotta táj: minden, amivel az emberi munka, kreativitás és szorgalom útján gazdagodott a dobogókői és környékbeli táj (pl. épületek, turistautak, kerékpárutak, sípályák, pihenőhelyek, műemlékek, szakrális helyek)

• Legszebb 24 órán belül beküldött fotó: a legjobbra értékelt, a készítését követően 24 órán belül beérkezett fotó (bármely fenti témából érkezhet) külön díjat kap

3. A Pályázaton résztvevő személyek:

A Pályázaton részt vehet minden nagykorú, cselekvőképes személy, kivéve a Dobogókőért Közhasznú Alapítvány, illetve a Pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, vezetői tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

4. Pályázat leírása és menete:

A pályázók kategóriánként egy hónapban legfeljebb 3 darab, saját maguk által készített digitális felvétellel nevezhetnek, melyeknek teljes felhasználási jogával rendelkeznek. A pályázatra beküldhető képeknek minimum 4 megapixel nagyságúaknak kell lenniük. Mobiltelefonnal készült képek nem vehetnek részt a pályázaton! Formátum: JPG.

A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj, regisztrációs díj nincs!

A fotókat 2016. március 1-től 2016. december 1. 00:00-ig várjuk

a dobogoko.fotopalyazat@gmail.com e-mail címre.

a levélben kérjük megadni:

• pályázó neve

• beküldött képek címei, kategóriabesorolása (ha nem egyértelmű)

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő illetve a vulgáris, obszcén pályázatokat kizárja a pályázatból külön értesítés nélkül.

A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes, rendszer lassúságért, leállásáért a Kiíró nem vállal felelősséget. A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

5. Pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a Kiíró által létrehozott zsűri bírálja el és a pályázat lezárulta után minden egyes kategóriában zsűrigyőztest hirdet. A facebook-on legsikeresebb (egy megosztást dupla like-ként veszünk figyelembe) kép szerzője közönségdíjat kap

Összesen tehát 6 kategóriagyőztest és 1 közönségdíjast hirdetünk

Egyazon személynek csak egy kategóraelsőségért adható díjazás, ha az adott kategóriaelsőség után ugyanazon személy fotója lenne egy másik kategória győztese is, úgy annak díjazása a kategória 2. helyezettjére száll. A győzteseket a kategóriák felsorolásának sorrendjében választjuk ki, majd végül a közönségdíj nyertesét vizsgáljuk.

6. Nyeremények:

A Kiíró a Pályázat nyerteseit elektronikus úton, e-mail-ben értesíti 2016. 12.18 16.00 óráig a nyereményről és annak átvételének menetéről. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

Kategóriánkénti zsűrigyőztes, illetve a közönségdíjas nyereménye:

Egy éjszaka 2 fő részére a Dobogókői Jurtaszálláson

+ félpanziós ellátás a Makovecz Zsindelyesben

A díj vasárnap estétől péntek délelőttig vehető igénybe, más időpontokra foglaltság függvényében tudunk biztosítani díjmentes igénybevételt előző napi érdeklődéssel

7. Szerzői jog és adatvédelem:

A pályázó a pályázaton való részvétellel feltétel nélküli, visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat rendezője, valamint a nyeremények felajánlói a beküldött képekkel kapcsolatban, valamennyi szerzői jogi jogosítványát, külön díjazás nélkül időbeli korlátoktól mentesen, esetenként a szerző nevének feltüntetése nélkül is gyakorolhassa.

A pályázati anyag beküldése igazolja, és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket és a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen, a fenti hozzájárulást korlátozó jogokkal nem rendelkezik, a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó, a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadja. Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyertes nevét, és lakóhelye városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a Szervező és a nyeremények felajánlói internetes felületeiken nyilvánosságra hozzák. A pályamű beküldésével egyidejűleg a pályázó hozzájárul az egyéb, a pályázat kapcsán esetlegesen készülő egyéb alkotásokban való megjelenéshez, felhasználáshoz. A pályázat kiírójának és a nyeremények felajánlóinak jogukban áll a beküldött pályamunkákat közzétenni és felhasználni. A verseny résztvevőinek szintén jogukban áll saját beküldött műveiket közzétenni.

Dobogókői élményem fotópályázat

Varázslatos Magyarország

A Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft. kiírja a Varázslatos Magyarország természetfotós pályázatát, amelynek alapvető célja, hogy népszerűsítse országunk nemzeti parkjainak csodálatos adottságait, természeti szépségeit, valamint természetfotósok számára folyamatos pályázati lehetőséget biztosítson. Szeretnénk létrehozni és megteremteni egy közösséget, amelynek célja gyönyörű országunk, valamint nemzeti parkjaink természeti szépségeinek, növény- és állatvilágának, valamint a nemzeti parkok által őrzött kulturális örökségnek a bemutatása. Szeretnénk támogatni pályázati lehetőséggel és díjakkal a Varázslatos Magyarország természetfotósait, valamint inspirálni mindazokat, akik vágyat éreznek e csodálatos hivatás, hobbi űzéséhez. Célunk, hogy a magyar emberek jobban megismerjék országunk természeti szépségeit, valamint az, hogy Magyarországon és külföldön egyaránt büszkélkedhessünk természetfotósainkkal és munkáikkal. Nemzeti parkjainkról további információkért, keresd fel a Magyar Nemzeti Parkok weboldalát, ahol minden nemzeti parkról bővebben tájékozódhatsz, illetve könnyedén eljuthatsz az egyes nemzeti parkok saját honlapjaira is!

Havi természetfotós pályázatok:

1. Varázslatos Magyarország természeti szépségei

2. Varázslatos Magyarország madarai

3. Varázslatos Magyarország egyéb állatai

4. Varázslatos Magyarország kompakt szemszögből

A. Varázslatos Magyarország mozgásban a természet (videó) (május 1-től)

B. Varázslatos Magyarország ember a természetben

- pályázati év: 2016. március 11-től 2016. december 20-ig

Varázslatos Magyarország

Angliai ösztöndíj művészeknek és kreatív szakembereknek

A University of Bedfordshire pályázati felhívása művészek és kreatív szakemberek számára angliai kollaboratív művészeti programban való részvételre.

A pályázat tárgya

A pályázat keretében művészek, kreatív szakemberek művészeti projekttel angliai kollaboratív programban való részvételre és 10.000 font ösztöndíjra pályázhatnak.

 

A pályázók köre

Karrierjük közepén lévő művészek (képzőművészek, performanszművészek, digitális művészek, írók, zenészek, stb.) kreatív szakemberek.

 

A pályázat részletei

A program célja több éves tapasztalattal rendelkező művészek, szakemberek projektjeinek segítése interdiszciplináris tapasztalatcsere és partnerségi együttműködés által. A programba bekerülő művészeknek katalizátor szerepük lesz – pályakezdő és 4 tapasztalattal rendelkező művésszel/szakemberrel kell együtt dolgozniuk.

 

Az egy éves program 3 részből épül fel:

1. Kollaborációs munka (2017. január-június)

2. Projektfejlesztés (2017. június-augusztus)

3. Terjeszkedés (2017. szeptember-dececmber)

 

A programmal járó előnyök, juttatások:

-       12 hónapon keresztül támogatás, képzések, mentorálás

-       10.000 font ösztöndíj

-       bekapcsolódás az egyetem személyi és intézményi hálózatába

-       tér biztosítása az az alkotáshoz (heti 1 nap)

-       kéthetente kollaborációs események

-       lehetőség a folyamatban lévő projektek megvitatására

-       havi képzések, szemináriumok

 

A nyertes pályázónak 12 hónapon keresztül minimum hetente 2 napon a projekttel kell foglalkozniuk. Ezen felül kötelező részt venniük a kollaborációs eseményeken és havi képzéseken Lutonban.

 

Interjú időpontja (rövidlistásoknak): 2016. december 5-6.

 

Program kezdete: 2017. január 12.

 

Program helye: University of Bedfordshire, Luton, Uk

 

A pályázat benyújtása

Online.

Határidő: 2016. november 20.

Angliai ösztöndíj művészeknek és kreatív szakembereknek

Az Év Városi Fotósa 2016

A CBRE pályázati felhívása amatőr és profi fotósok részére a városi környezetet vagy életet bemutató fotók készítésére Az Év Városi Fotósa Díj elnyerése céljából

 

A pályázat tárgya

A pályázat keretében a 13. életévüket betöltött amatőr is profi fotósok a városi környezetet vagy életet bemutató fotóval utazásra, drónos fotózásra, GoPro kamerára, 250 és 1000 dollár értékű ajándékutalványra pályázhatnak.

 

A pályázók köre

 13. életévüket betöltött amatőr és profi fotósok

 

A pályázat részletei

A díjra a városi környezetet bemutató, a városi élet gazdaságát és diverzitását ünneplő fotókkal lehet nevezni.

 

2016-os téma: Kapcsolatok városa – Emberek, helyek, perspektívák

 

Benyújtás

Online.

Határidő: 2016. november 30.

 

Az Év Városi Fotósa 2016

Az út szava

A Kepesita Collection (kepesitacollection.com) pályázatot hirdet 35 év alatti kortárs képzőművészekszámára. A pályázat koncepciója az, hogy a nyertes pályamű 400.000 Ft értékben megvásárlásra kerül a gyűjtemény részére.

Téma: Az Út szava

A Kepesita Collection idei, 2016-os pályázatára olyan kortárs művészeti alkotásokat vár bármilyen médiumban – festmény, grafika, szobor, installáció, fotó, film, multimédia stb., – amik az ’Út szava’ témakörét járják körül.

A pályázat leírása:

A pályázat témakörét Jack London (1876-1916) kalandos életútja, illetve halálának századik évfordulója ihlette. London elképesztő életét átjárta a folyamatos menni és tenni vágyás. Nem tudott és nem is akart ellenállni az őt mindig újabb és újabb kalandokba és élethelyzetekbe sodró erőnek. London, bár főleg fikciót írt és korának egyik legjobban kereső írója volt, mégis elmondható, hogy megélte, amit írt. Alaszkai aranyláz – az ott született jegyzeteiből haláláig születtek északon játszódó történetek. Hobóként bejárta az országot, hol gyalog, hol vonatokon lógva. Osztriga halász és vitorlázós élményeiből nem egy műve táplálkozik. Matróz, gyári munkás, hadi tudósító, sport riporter. Hihetetlen életenergia. Autodidakta módon korának egyik kiemelkedően művelt emberévé képezte magát. Agrárterületen számos újítás fűződik a nevéhez és politikában is aktív volt.

London nem félt megújulni és tárt karokkal várta az ismeretlent. Az ’Út szava’ hívó szó tehát erre utalna: az új, ismeretlen, gyakran veszélyes és sokszor félelmetes, mégis megújulni tudó és akaró világ megteremtésére.

A pályázat témája tágan értelmezhető, de fontos, hogy a pályázó művek kapcsolódjanak ’Az Út szava’ hívó szavához.

A támogatásra szánt összeg: 400.000HUF.

Pályázó személyek: 35 év alatti kortárs képzőművészek

Beküldési határidő: 2016. november 13, vasárnap.

Az összes anyagot kérjük feltölteni egy pdf-ben ide a Jelentkezési lap – ra.

A pályázat anyaga:

– önéletrajz

– portfólió

– a pályázó anyag dokumentációja, leírása

– ár/költségvetés (mi tartozik pontosan a megvásárlásra kínált alkotás(ok)hoz,pl. 1db x cm xy cm olaj, vászon festmény, 5 db x cm xy cm számozott litográfia sorozat, egy video stb.)

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó mű „dobogós” (első 10) szelekciója esetén az anyag feltölthető-e vagy sem a Kepesita Collection blogjára.Hiányos pályázati anyagot nem áll módunkban elbírálni. 

Kérjük, készüljetek fel arra, hogy azelső 10-be bekerült anyagokat élőben bírálja el a zsűri, tehát a műtárgyak – ideális esetben aművész által – személyes bemutatásra kerülnek egy később megadott címen.

A zsűrizést az első 10 munkából egy rövid kiállítással kötjük össze, így a legesélyesebb alkotások a nagyközönség számára is megtekinthetőek lesznek.A pályázati anyagot szakmai zsűri értékeli. A nyertes pályaművet a http://www.kepesitacollection.com blogon tesszük közzé december 1-jén.

További kérdésekre a collection@kepesita.org címen tudunk válaszolni.

Az út szava

Jelentőségteljes helyek - Zeiss Fotográfiai Díj

A World Photoraphy Organisation és a ZEISS pályázati felhívás fotósok számára a Zeiss Fotográfiai Díj elnyerésére.

 

A pályázat tárgya

A pályázat keretében magánszemélyek különleges helyekről készült fotókkal 12.000 euró értékű Zeiss lencsékre, 3.000 euró utazási támogatásra és londoni utazásra pályázhatnak.

 

A pályázók köre

 18. életévüket betöltött magánszemélyek.

 

A pályázat részletei

Téma: Jelentőségteljes helyek – különleges helyek vagy mindennapi helyek különleges aspektusának dokumentálása.

 

Feladat: 3-10 fotóból álló sorozat készítése

 

A pályázaton 2012. január 1-je és 2017. február 7-e között készített, még nem publikált képekkel vagy bármikor készített, de csak 2016 január 1-je és 2017-e között publikált képekkel lehet indulni.

Benyújtás

Online.

Határidő: 2017. február 7.

Jelentőségteljes helyek - Zeiss Fotográfiai Díj

Canon természetfotó pályázat

Pályázati feltételek:  

1. A Canon Hungária Kft. (székhely: Canon Hungária KFT. 1031 Budapest, Záhony u. 7.) fotózás szerelmeseinek fotópályázatot hirdet. A pályázatra olyan képeket várunk, amelyeken a természet a kép fő témája.  

2. A pályázatokat a canon.fotopalyazat@gmail.com e-mail címre elküldve lehet jelentkezni 2016. 10. 26-án 23.59-ig. A résztvevők fejenként összesen 5 db releváns képpel jelentkezhetnek, amennyiben rajongói a Canon Magyarország Facebook oldalának. A beküldött képek közül a legjobbakat a Canon Magyarország Facebook oldalán egy fotóalbumban közzéteszi. 

3. Az albumba kizárólag azok a képek kerülhetnek be, melyek a Canon Hungária munkatársai a témának megfelelőnek, relevánsnak tartanak, valamilyen formában a megjelenik a természet, és nem merül fel kizáró ok. A képek kiválasztásánál esztétikai szempontok is szerepet játszanak, melyek az objektív megítélés hatáskörén kívül esnek. 

4. A Canon Magyarország Facebook oldalán a pályázati album a pályázatra beküldött, és annak megfelelő képekkel minimum hetente 1 alkalommal frissül.  

5. A pályázók kizárólag saját maguk által készített digitális felvétellel pályázhatnak, amelyek felett teljes szerzői és felhasználási joggal rendelkeznek. A fotópályázatra szánt képeket .jpg formátumban, várják a szervezők, a kép hosszabbik oldala minimum 3000 pixel kell, hogy legyen. A nevezésükkel a pályázók elismerik, hogy a beküldött fotók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkeznek, az nem sérti harmadik fél jogait.  

6. A Canon Hungária kizárólag olyan fotókat bírál el publikálásra, amelyek tartalmazzák az exponálás paramétereit rögzítő EXIF-információkat is. A beküldött képeket az alapvető képjavítást meghaladóan (kontraszt, telítettség, fényerő, gradációs görbe, színegyensúly) nem lehet módosítani, ugyanakkor a képkivágással a pályázók szabadon élhetnek.  

7. A kép mellé a következő adatokat várjuk a pályázóktól:  

§ a pályázó neve,  

§ a képek címe,  

§ képek exif adatai (rekesz, idő, iso)  

8. 8 nyertes kép kerül kiválasztásra a Canon Hungária által dedikált zsűri révén. A nyertes fotók készítőiének nyereménye: kinyomtatott fotóik kiállításra kerülnek a november 8-án megnyíló „Az év természetfotósa” tárlaton a Magyar Természettudományi Múzeumban. 

9. A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Canon Hungária Facebook oldalán a képek megjelenjenek.  

10. A Canon Hungária Kft. alkalmazásában álló és más, a fotópályázat koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában közreműködő személyek és közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt a fotópályázatban.  

11. A Canon Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.  

Határidők, időpontok, helyszínek:  

A fotók beérkezése – 2016. október 13. - 2016. október 26. 

Eredményhirdetés – 2016. november 2.  

Eredményhirdetés Facebookon, nyertesek kiértesítése – 2016. november 2. 

Az év természetfotósa kiállítás – 2016. november 8.    

Canon természetfotó pályázat

Over The Lens fotópályázat

Over The Lens fotópályázat

A Pécsi Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskolája és a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. és Victor Vasarely születésének 110. évfordulója alkalmából Over the Lens címmel fotópályázatot hirdet. A Breuer Marcell Doktori Iskola és a PÉTÁV Kft. már több alkalommal - közösen meghirdetett pályázatokkal - állította középpontba a házgyári technológiával készült épületekkel kapcsolatos előítéletek mérséklését.A kiírók ezúttal olyan fotókat, fotómontázsokat, fotósorozatokat várnak, amelyek a pécsi születésű Victor Vasarely által képviselt vizuális gondolkodást, illuzionista látásmódot tükrözik, miközben új nézőpontból mutatják be városunk házgyári technológiával készült épületeit és azok környezetét. A pályamunkák tárgyának léptéke a belsőépítészeti értékek bemutatásától egészen a városi szövetben való elhelyezkedés bemutatásáig terjedhet.

Pályázók köre:

A pályázaton minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet. Egy pályázó maximum 3, kiállításra alkalmas minőségű fotóval, fotósorozattal vagy fotómontázzsal pályázhat. Az alkotás méretaránya, elrendezése és az elkészítéséhez felhasznált technika is szabadon választható.

Díjazás:

A zsűri által a legjobbnak ítélt pályamunkákat beküldők ajándékutalványban részesülnek:

1. helyezett: 70 000 Ft,

2. helyezett: 50 000 Ft,

3. helyezett: 30 000 Ft értékű utalványban.

Beküldési határidő: 2016. október 21.

Eredményhirdetés:

2016. november 7. A pályázat benyújtása:A pályaműveket a panelkommando@gmail.com e-mailcímre várjuk. A levélben kérjük feltüntetni a következő információkat: név, levelezési cím, kép/képsorozat címe, leírás: a helyszín, hangulatok, inspirációk, gondolatok, felhasznált technikák ismertetése (max. 2000 karakter).

A pályázó pályaművének benyújtásával hozzájárul, hogy alkotását a pályázat kiírói a nyilvánosságra hozzák, publikálják, a médiában és kiadványaikban megjelenítsék, illetve arról reprodukciót készítsenek.

Over The Lens fotópályázat

Elhunyt Tóth István Érdemes művész, fotográfus

Kilencvenhárom éves korában elhunyt Tóth István Érdemes Művész és Balázs Béla-díjas fotográfus, a Magyar Fotóművészek Szövetségének alapító és egyben legidősebb tagja.

Tóth István Nyáregyházán született 1923. július 26-án, kisgyermek volt, amikor szülei Ceglédre költöztek, s élete végéig ragaszkodott szeretett városához. Első fényképezőgépét szorult helyzetben lévő barátjától vette családi fotók készítésének szándékával. Véletlenül került kezébe egy fotós szaklap, benne Haller Frigyes, a kiváló szakíró fotóművészetről szóló tanulmányával, mely magával ragadta. Ismeretlenül kopogtatott be a mesterhez, aki a kezdő munkáiban meglátta a tehetséget.  A fiatal fotográfus megszívlelve Haller igen szigorú képbírálatait több év kemény munkája után eredményesen mutatkozott be a Bordeaux-i fotószalonon, mely évtizedeken át tartó rendkívül sikeres pályájának kezdetét jelentette.

Bár az 50-es, 60-as években a vasfüggönyön át igen nehéz volt „Nyugatra” képeket küldeni, Tóth István páratlan kitartással juttatta el kollekcióit Ceglédről a világ valamennyi kontinensére: 52 országban több mint 2200 kiállításon bemutatott műveiért 327 díjjal jutalmazták, 1980-ban New Yorkban az Évszázad kiváló fotóművésze címet is megkapta.

A klasszikus fotográfia egyik utolsó mestere volt, rendkívüli szakmai tudás, kompozíciós érzék teszi összetéveszthetetlenné képeit. Legsikeresebb portréja a Nehéz út volt, mely saját életének is szimbólumává vált.

Képzőművészekről, írókról készített fotói Barcsay Jenő, Czóbel Béla, Borsos Miklós, Illyés Gyula, Déry Tibor s számos kiválóság arcvonását, karakterét őrzik.

Alapító s egyben a legidősebb tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének. Pest megye és Cegléd díszpolgára, Balázs Béla-díjas, Érdemes művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend birtokosa, számos nemzetközi fotográfiai társaság tiszteletbeli tagja.

Cegléd város és a Magyar Fotóművészek Szövetsége saját halottjának tekinti. Temetéséről később gondoskodnak.

 

JELENTŐSEBB DÍJAI, KITÜNTETÉSEI

 

52 országban több mint 2200 kiállításon bemutatott képeit 327 díjjal jutalmazták

 

Balázs Béla-díj, 1979

Székely Aladár-díj, 1980

Pro Urbe (Cegléd 1980)

Az Évszázad Kiváló Fotóművésze (New York) 1980

Cegléd Művelődésének Aranykönyvébe jegyezték 1984

UNESCO díj 1985

Érdemes Művész 1986

Év-díja (Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete) 1986

Cegléd díszpolgára 1996

Magyar Fotóművészek Szövetsége Életműdíj 1998

Magyar Köztársasági Érdemrend Keresztje 1998

Pest Megye Művészetéért 2000

Alkotói-nagydíj (Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete) 2002

Életfa emlékérem ezüst fokozat (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) 2003

Pest Megye Díszpolgára 2008

Hazám-díj 2009

Életfa Emlékérem arany fokozat (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) 2013

Czigle-lánc 2014

 

Tagságai, TISZTELETBELI TAGSÁGAI

 

Fotóművészek Nemzetközi Szövetsége (Fédération Internationale des Artistes Photographes – FIAP)

Alapító tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, valamint a szervezet keretében működő Senior Alkotócsoportnak.

London Salon of Photographie

Osztrák Fotószövetség

Délkelet-Ázsiai Fotóművészek Szövetsége (Szingapúr)

Delaware Camera Club (USA)

Bordeaux-i Fotó Club (Franciaország)

Rigai Fotó Club (Lettország)

Nemzetközi Fotó Kör (Plön, Németország)

Buenos Aires Fotó Club (Argentína)

CEPAM Fotó Club (Marokkó)

ECPA (Honkong)

Hon. Pcos Sibiu (Románia)

Hon. PPG Linz (Ausztria)

Hon. F. IIPC (India)

NUFÁRUL (Románia)

Magyar Alkotóművészek Szövetsége

Ceglédi Fotóklub, amelyet 1950-ben Tóth István alapított

 

LEGJELENTŐSEBB ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSAI

 

Több mint száz önálló kiállításon mutatták be képeit

 

1965 Cegléd

1968 Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro (Brazilia)

1970 Hamburg (NSZK)

1975 Bécs (Ausztria)

1979 Berlin (NDK)

1983 Budapest, Műcsarnok

1988 Istambul (Törökország)

1989 Új-Delhi (India)

2003  Budapest, Vigadó

2010 Cegléd

 

KIADVÁNYOK, ALBUMOK

Ötnyelvű album (1985)

Tények és emlékek – dokumentumkötet (1993)

100. önálló kiállítás – katalógus (1996)

C. Fehér Ferenc: Az évszázad kiváló fotóművésze, Tóth István (2003)

„Áldassék érte ez a homok” – kortársak Tóth Istvánról (2004)

Tóth István életmű album – magyar és angol nyelven (2006)

 

További információ:

Apáti-Tóth Sándor

mobil: 0036-30-9633-487

e-mail: sandor@apatinyomda.hu

Elhunyt Tóth István Érdemes művész, fotográfus

111 éves a Fridrich fényírda című emlékkiállítás

111 ÉVES A FRIDRICH FÉNYÍRDA

című emlékkiállítás (nyilvános és meghívásos fotópályázat egyben)

A fotókiállítás célja: Emlékezni az 1905-ben Szentes központjában megnyitott Fridrich János fényképész mester napfény műtermére, a régi fényképész mesterségre a kiállításon bemutatott képek segítségével. (A régi fényírda jelenleg fotómúzeumként látogatható, több eredeti fotós eszköz is megtekinthető a fényképész műteremben.)

111 éves a Fridrich Fényírda Szentesen

1905-ben nyílt meg Szentes központjában, a Görög Udvar területén Fridrich János fényképész mester önálló napfény műterme. Szerencsés helyen indította el az üzletet, mert a nagy udvaron elfértek a hintók és a kocsik is a fotografáláshoz érkező násznéppel együtt. Az épületet vályogból építették fel. A fényképezéshez szükséges napfényt az északra néző fakazettás üvegfal és a napfényaknás üvegtető engedte be a műterembe, a fény mennyiségét, irányát elhúzható függönyökkel lehetett módosítani.

Fridrich János a Hertzl-Hegedűs fotográfusoknál volt segéd 1899 körül, majd Hertzl Vilmos halála után ő működtette tovább ezt az üzletet. A saját napfény műtermét hitelből építette fel, ahol nem csak a megrendelők képeit készítette el, hanem saját és mások művészi igényére is fényképezett. Koszta József festőművészről készült képei műtörténeti albumokban is megtalálhatók. Fridrich János a maga korában szokatlan módon, mecénás volt, műtermében kiállíthattak és árulhatták képeiket a helyi művészek. Igényes, kultúra iránt érdeklődő baráti kört hozott létre, akik rendszeres hétvégi látogatói, beszélgetőtársai voltak. Erről jelenleg a fényírdában látható, háttérképként elhelyezett baráti társaságot ábrázoló hatalmas táblakép tanúskodik. 1958-as halála után leánya, Massányiné Fridrich Erzsébet működtette tovább a fényképész műtermet.

1997-ben a Csongrád Megyei Közgyűlés támogatásával a beázott, kicsit omladozó falú épületet – mivel könnyező házigomba fertőzést kapott –, lebontották, és teljesen újjáépítve, az eredeti állapothoz hasonlóra visszaállították a műtermet. A családtagoktól felvásárolták az eredetileg itt használt fényképezőgépeket, labortechnikai felszereléseket, az üveg- és cellulóznegatívokat, ezekkel és eredeti fényképekkel újra berendezték az épületet. A Fridrich Fényírda megnyitásához széles körű városi gyűjtés keretében a múzeum igyekezett a szentesi fotótörténet emlékeit is biztonságba helyezni. A Fridrich Fényírda néhány magyarországi társával együtt főként eredeti tárgyakkal berendezett fotómúzeumként várja a bejelentkező látogatókat. Közérdekű muzeális kiállítóhelyként a szentesi Koszta József Múzeum részeként működik, jelenleg széleskörű leltározási és revíziós tevékenység folyik benne.

A december 3-án megnyíló, főként archaikus képekből álló meghívásos és nyílt fotókiállítással is emlékezünk 1905-re, ahol az 1900-as évek elején használt képkészítési technikákat is alkalmazó fotósok művészi képei láthatja majd a közönség. Ez egy országosan meghirdetett szakmai program lesz, mely segítene összehozni a régi technikák felhasználásával dolgozó fotóművészeket egy közös tárlatra, ezzel tisztelegve a régi kézműves fényképész mesterség előtt. A kiállítási képanyag válogatására Kincses Károly fotómuzeológust kértük fel. A jeles évfordulós tárlaton szereplő képekből egy igényes katalógus is készül. A kiállítás megnyitó után 4 szakmai és fotótörténeti előadással emlékezünk a Fridrich műterem elindítására, a szentesi fotótörténet kezdeteire és fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a város fejlődésének dokumentálásában milyen jelentős szerepe volt a helyi fényképészeknek.

 

Nagy István fotóművész

a Szentesi Fotókör vezetője,

az MFSZ és a MAOE tagja

111 éves a Fridrich fényírda című emlékkiállítás

Közel hozzuk a természetet

Kreatív Fotóworkshop Zalában, Eifert János és Olasz Ágnes szervezésében

Mesterkurzusom során különböző témák, fotóművészeti műfajok kerülnek az érdeklődésünk fókuszába. Most a természetfényképezést „gyakoroltuk”, amihez Zalát választottuk helyszínnek. A Börzöncei hegyi Pince – szálláshelyünk - Zala megyében található 310 méter magasan, az 1800-as években épített Szent Lőrinc-kápolna környezetében, a Szerelem-völgy kapujában.

A vidék gazdag természeti látnivalókban, gyönyörű panoráma öleli körbe a hegyet, és vendégmarasztaló az energiamezeje. Elhagyott és élő pincék, szőlők, az elmúlás és a túlélés jelképei… Börzönce mellett a fotós programunkban szerepelt még Bocska, ahol Vigh István tanyáján lovakat, Valkonyaegyk ökogazdaságában pedig juhokat és juhsajtot is fényképeztünk. Szentliszló, ahol kora hajnalban, a Berekben, a Válicka-patak völgyében szarvasokkal, őzekkel is találkozhattunk, páratlan élményt jelentett. Esti összejövetelünket szintén ebben a faluban, az Olasz-portán tartottuk. A „szép este” nemcsak egy-egy pohár bort, hanem egyéni bemutatkozásokat, képelemzést és szakmai-művészi beszélgetést jelentett, miközben feltöltöttük akkumulátorainkat is.

Közel hozzuk a természetet – ez kifejezi kreatív és meditatív fényképezésünket, mely során önmagunkhoz is közelebb kerülünk. Nem rohanó tempóban, teljesítmény-kényszer hatására fényképezünk, hanem elmélyülten, témánkra koncentrálva, miközben megértjük azt is, hogy a fotóművészet nemcsak a pillanat, hanem a gondolkodás művészete is. Hiszen megörökítésre érdemes nemcsak a ködből előbukkanó szarvas, de egy fűszál, harmatcsepp, vagy lehullott falevél is. Ilyenkor elfelejtkezünk az időről, megszűnik számunkra a külvilág. Mindez egy levélért?  Igen, akár egy levélért is. Akkor és ott számunkra ez többet jelent, mint aminek látják mások. A levél erezetében – képzeletünkben - a forrás patakká, folyóvá duzzad, amely tengerbe, óceánba torkollik. A feszülő víztükör – a pocsolya kis darabja – fákat, hegyeket, az égboltot, a napot és a csillagokat tükrözi. A mindenséget. A teljességet. A tökéletességet. Ezt akarjuk megragadni, egyetlen felvételbe sűríteni, hogy megmutathassuk másoknak is.

A fotó workshop résztvevői - Csörögi Dóra, Gyöngyösi János, Darab Dénes, Papp László, Magyar László, Osbath Vangyia Tünde, Olasz Ági – felvételein a természet szépsége, az ember és a természet kapcsolata és harmóniája elevenedik meg, különleges művészi igénnyel.

Közel hozzuk a természetet

Fotópályázat: A városom

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség minden évben fotópályázatot hirdet, hogy ilyen módon is közelebb vigyen egy-egy környezeti témát Európa lakóihoz. Idén a városok kerülnek a fókuszba.

Az európai polgárok 75%-a városokban él, így nem csoda, hogy itt vannak a kultúra, az oktatás és az egészsségügy központjai, csakúgy, mint az európai gazdaság hajtóművei. Ugyanakkor a városok más térségektől függnek, hiszen kívülről kapnak energiát, vizet, élelmet, és a hulladék is kívülre kerül.

Sok város komoly kihívásokkal találkozik a társadalmi, a gazdasági és a környezeti problémák kezelésekor. A túlnépesedés vagy éppen az elnéptelenedés, a társadalmi egyenlőtlenség, a szennyezés és a közlekedés csak néhány a problémás ügyek közül. Ugyanakkor az emberek, a munkahelyek és a szolgáltatások közelsége lehetőséget ad egy sokkal erőforrás-hatékonyabb Európa kiépítésére. Hogyan adhatnak a városok magas színvonalú életet, egészséges városias környezetet?

„A városom” című fotópályázat minden európait megszólít, hogy fejezze ki, mit is jelent számára a városi környezet. A résztvevők szabadon választhatnak várost, amelynek pozitív vagy negatív történetét a fényképeken keresztül mondhatják el. A résztvevők az alábbi három kategóriából választhatnak:

  1. Fenntartható élet a városokban: Hogyan hat az életstílusunk a környezetre? Tudunk-e környezetünk védelme érdekében változtatni a vásárlási és étkezési szokásainkon? Zuhanyozzunk, vagy fürödjünk? A házak tetején napelem legyen, vagy inkább tetőkert?
  2. Közlekedés a városban: Biciklizzünk vagy autózzunk? Mi a munkába, vagy iskolába járás leggyorsabb és legkellemesebb módja? Szeretjük a közösségi közlekedést?
  3. Szabadidő a városban: Egy séta a parkban, vagy egy autózás a tóhoz? Színházba menjünk, vagy egyet futni? Hogyan fedezhetjük fel legkönnyebben a várost? Hogyan töltjük a szabadidőnket?

Mindhárom kategóriában 1000 euro díjat kap az első helyezett. A közönségdíjas és az ifjúsági kategória nyertese is 500 eurós díjat kap. (Az ifjúsági kategória az 1992 és 1998 között születettek számára nyújt lehetőséget.) A képeket jpg formátumban várják; a hosszabbik oldalnak legalább 2000 pixelesnek kell lennie. Az EEA és annak partnerei a pályaműveket szabadon felhasználhatja.

A versenyzők pályázatait augusztus 15-éig várják, de az utolsó napok terhelt elektronikus rendszere miatt a szervezők ajánlják a fotók korábbi elküldését.

Fotópályázat: A városom

MFSZ 60

Új ösztöndíjjal, honlappal és kiállítással ünnepli hatvanadik születésnapját a Magyar Fotóművészek Szövetsége

A Magyar Fotóművészek Szövetsége idén ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját, aminek apropóján új fotográfiai ösztöndíjat hoz létre, kutatás-sorozatot indít el, és honlapját is megújítja a szervezet.  A Várkert Bazárban nyíló Face-Boom című kiállítással és kerekasztalbeszélgetésekkel pedig közös ünneplésre hívják a közönséget.

A fotóművészet változásai a Szövetségen belüli célok újrafogalmazását is szükségessé teszik, így 2016-ban már új koncepció mentén segíti az intézmény az alkotások bemutatását, illetve támogatja elkészülésüket. Ennek első lépéseként egy fotográfiai ösztöndíjat hoz létre, amely a fiatal alkotókat segíti munkájukban: olyan, művészeti felsőfokú intézményekben hallgató diákok számára ír ki évente három ösztöndíjat, akik eddig kiszorultak az állami ösztöndíjrendszerből vagy a Nemzeti Kulturális Alap pályázataiból. Az egymillió forint értékű ösztöndíj évente három fiatal alkotót támogat egy-egy fotográfiai sorozat elkészítésében, melyek e támogatás nélkül nem születhetnének meg.

Még ez év során megkezdődik az eddig nem kutatott és hiánypótló terület tudományos feltérképezése, amelynek célja, hogy a fotó, művészet, gazdaságtan összefüggéseire irányítsa a figyelmet. Ennek érdekében egyetemi kutatócsoportokkal közreműködve szeretne elindítani egy kutatás-sorozatot, ami a magyar fotográfia gazdasági, kulturális, antropológiai, szociológiai szerepének meghatározására, valamint annak kimutatására vállalkozik, hogy a fotó, mint médium mekkora gazdasági erőt képvisel a többi művészeti ághoz viszonyítva, illetve önmagában mekkora erőforrásokat tud felmutatni, és azok hatékonysága milyen mértékű.

Ez év szeptember végére elkészül a Szövetség megújult honlapja, ahol nem csupán a tagok munkásságát ismerhetjük meg, de 1956-tól kezdődően végigkövethetjük majd az archív képanyagon keresztül a magyar fotóművészet fejlődését is.

Szintén szeptemberben nyílik egy átfogó portré kiállítás Face-Boom címmel a Várkert Bazárban, amely a fotográfia megjelenésével indukált hagyományos arckép ábrázolásban megjelent és a mai napig tartó változást igyekszik bemutatni a Szövetség tagjainak munkáiból válogatott fotókkal.

A 60. évforduló alkalmából rendezett kiállítással, beszélgetés-sorozattal, a frissülő honlappal, valamint az ösztöndíjjal és a kutatások megindításával szeretné a Szövetség a magyar fotóművészeti szcénában meglévő vezető pozícióját megőrizni, és annak megfelelően felelősséget vállalni a fotográfia hazai fejlődésében.

MFSZ 60

Tagfelvétel

A Magyar Fotóművészek Szövetsége tagfelvételt hirdet. A Szövetségbe történő tagfelvételt írásban kell kérelmezni, melyhez az alábbiakat szükséges csatolni:

-        szakmai önéletrajz;

-        a jelentkező fotográfiai portfóliója vagy fotószakírói tevékenységének ismertetése;

-        kitöltött adatlap (amely a „forrásra” klikkelve letölthető);

-        a jelentkezőnek ezen felül, fotográfiai portfóliójának digitális változatát, pdf formátumban is el kell küldenie az info@fotomuveszek.hu e-mail címre.

A felvételről egyéni elbírálás alapján a tagfelvételi bizottság dönt, előreláthatólag 2016. november harmadik hetében. A felvételi anyagokat október 31-ig áll módunkban fogadni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a bizottság a pályázati anyag installálásával kapcsolatban külön előírást nem határoz meg, a portfólióban beadandó képeket keretezni nem szükséges. Sikeres tagfelvételi eljárás esetén a beadott portfóliókat a Magyar Fotográfiai Múzeumban helyezzük el.

(A felvételi anyagot személyesen vagy postai úton kell eljutattni a Szövetség címére (1065 Budapest, Nagymező u. 20., II. emelet) a portfóliót pedig elektronikusan is el kell küldeni.)

Amennyiben a tagfelvétellel kapcsolatban kérdése van, kérjük hívjon minket bizalommal: +361/ 311-2626, +3630/211-2705

Tagfelvétel

Arcok

Szabó Gyula színművész és kortárs költők, írók pillanatai.

Megnyitja Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas irodalom- és művészetkritikus, szerkesztő

04.12.
-
04.29.
További információ
Elvágyódás

Mariya Kozhanova és Schild Tamás munkáit az köti össze, hogy mindketten az elvágyódás valamilyen stációjával foglalkoznak. Mariya Kozhanova kiállítását Valerij Viktorovics Platonov, az Orosz Kulturális Központ igazgatója nyitja meg

Schild Tamás munkái elé Surányi Mihály, a Kortárs Művészetért Alapítvány vezetője mond bevezetőt.

04.04.
-
05.07.
További információ
Ön-expozíció

Konceptuális fotómunkák a 70-es évekből

04.06
-
04.28.
További információ
gasztro HEMZŐ - időszakos kiállítás

A vendégeket köszönti Kiss Imre múzeumigazgató

Megnyitja Patyi Árpád fotóművész

04.04.
-
05.14.
További információ
Atlantisz

A kiállítás újabb bemutatója – első, 1970-ben megrendezett önálló kiállítása kedves városában – Szegeden

Megnyitja Vizi E. Szilveszter az MTA korábbi elnöke, a TIT tiszteletbeli elnöke

04.06.
-
04.30.
További információ
Hozzon egy történetet!

Barátok, ismerősök, tanítványok, kollégák elevenítenek fel egy-egy személyes élményt a nemrég Kossuth-díjjal kitüntetett művészről. Sztorik, tanulságok, esetek. Ünnepeljük együtt a fotográfust, szerkesztőt, a szakmai közélet meghatározó szereplőjét, Keleti Évát. Moderátor Szarka Klára fotótörténész.

03.28.
-
03.28.
További információ
Emlékkiállítás

Alapfy Attila (1930 - 2016) emlékére...

03.11.
-
04.23.
További információ
Képkiállítás az 1945 forgatásán készült standfotókból

Megnyitja Ragályi Elemér

03.31.
-
04.15.
További információ
Gyűjteményes kiállítás

Az ”Euro Foto Art” Egyesület partnerségben a Nagyváradi Vár Múzeummal, és a Debreceni Művelődési Központtal, egy újabb különleges fotóművészeti kiállítást rendez a város közönsége számára. Ez alkalommal a Múzeum Történelmi részlegén lévő ”Ștefan Tóth István” Technikai és Fotóművészeti Gyűjtemény két ideiglenes kiállító termében Oláh Tibornak, az ismert debreceni fotóművésznek, az ”Euro Foto Art” Nemzetközi Egyesület tagjának alkotásai kerülnek bemutatásra. Az egyéni tárlat több mint 50 különböző méretű bekeretezett, illetve eredeti módon installált fotográfiájából állt össze.

Oláh Tibor egyéni kiállításának megnyitója 2017 március 26-án vasárnap 11 órakor lesz a szerző jelenlétében a Nagyvárad-i Vár Múzeumban, melyre minden fotóművészetet kedvelőt szeretettel várnak a szervezők. A közönséget Angela Lupșea, a Vár Múzeum ideiglenes igazgatója köszönti. A kiállított alkotásokat Gyöngy Péter a Debreceni Művelődési Központ kulturális főmunkatársaa kiállítás kurátora mutatja be. A tárlatot Tóth István AFIAP fotóművész, az ”Euro Foto Art” Egyesület elnöke nyitja meg.

A rendezvény jó hangulatát Lucian Malița hegedűművész, és Thurzó Sándor József brácsaművész a Nagyvárad-i ”Duo Varadiensis” két tagja biztosítja.

A Nagyváradi Vár Múzeummal, a Debreceni Művelődési Központtal és a Nagyváradi Fotográfusok „Tavirózsa” Klubjával partnerségben rendezett tárlat 2017 május 6-ig látogatható - keddtől, vasárnapig  9-17 óra között.

 

03.26.
-
05.06.
További információ
Színtani barangolások Goethe nyomdokain

Szelényi Károly vetített képes előadása

Beszélgetőtárs: Markovics Ferenc

03.23.
-
03.23.
További információ
Arcok a magyar film világából

Válogatás Arató András portréiból

Megnyitja Gárdos Péter filmrendező

03.13.
-
03.27.
További információ
40 év ördögszekéren

Megnyitja Fodor Tamás színész, rendező és Szegő György látványtervező, művészeti író

A kiállítás a fotóművész negyven éves munkájának keresztmetszete. Színházi fényképek a Gyulai várszínházból, a zsámbéki színházból, a határon túli színházak húsz évéről, a Szegedi Kortárs Balett első éveiből, a Budapesti Kamaraszínházból. Az anyagot kiegészíti egy átfogóbb válogatás negyven év előadásaiból.

03.10.
-
06.30.
További információ
"Jelképek erdején át"
03.13.
-
04.07.
További információ
Agórafóbia, Fobofóbia

Agorafóbia: nyilvános helyeken való megjelenéstől való félelem. Fobofóbia: fóbiáktól való félelem.A fényképezésre mint a körülöttünk lévő világ leképezésének eszközére, a technikai kísérletezés terepére gondolunk leggyakrabban. Hiába igyekszik elkerülni az ember az általánosítások útvesztőjét, amikor fényképészetről beszélünk – legyen az ábrázoló vagy konceptuális, staged photography avagy dokumentum-értékkel létrehozott kép – sokszor csak a végtermékkel, a kétdimenziós képpel foglalkozunk. Ez az esetek nagy részében talán így is van rendjén, azonban az FFS 2017-es új tagjait bemutató kiállításán egy huszárvágással vitába szállunk a megszokásból elfogadott felállással.. A kiállítás azt a jelenséget igyekszik górcső alá helyezni, hogy minden alkotó-tevékenységgel foglalkozó személy egy munka formálásán és véglegesítésén dolgozik. Legyen szó materiális avagy immateriális végtermékről, a felállás ugyanaz: az alkotó elhelyez valami új, remixelt, idézett elemet a világban. A világ pedig relációt alakít ki ezzel az új elemmel.Legalábbis a romantikus utópiákban. A valóság talaján mozogva azonban az a leggyakoribb tapasztalat, hogy az alkotások születésük pillanata után – már ha létezik egy ilyen pillanat – belekerülnek a közös index-rendszerbe és csak a vájtfülű, célzottan keresgélő kutatók érdeklődése által kerülnek fel újra és újra a felszínre. A relációk így sokkal lassabban alakulnak ki, az esetek nagy részében nem is dokumentálódnak – az alkotó sokszor visszajelzés nélkül marad, a befogadó pedig kérdezési lehetőség nélkül.Legyen szó akár képzőművészetről, színpadon nyújtott produkciókról, irodalomról vagy iparművészetről, az alkotások kontextusba helyezése mellett a befogadó és alkotás közti relációk megszületése az, amely életben tart/hat/ja a kulturális színteret.Pályakezdő alkotók esetében ezek a visszajelzések és munka-debütálási szituációk létfontosságúak a megfelelő szakmai impulzus, útmutatás és inspiráció szempontjából. Azonban ezek a szituációk az esetek legnagyobb százalékában csupán a jól megszokott egyetemi közegben avagy néhány művészeti pályázat prezentációs fordulójában teremtődnek meg – abban a helyzetben, amely igazán erre alkalmas, a kiállítási szituációkban nem.Az FFS 2017-es új tagos kiállítása, az Agorafóbia, fobofóbia a kurátor és az új tagok tapasztalataiból és igényeiből merítve igyekszik körüljárni a kérdésfelvetést és bemutatni azt, hogy mindkét fél számára hasznos lehet egy élő párbeszéd. A kiállítást megnyitja Szilágyi Róza Tekla

03.10.
-
03.21.
További információ
Világjelek - Kiállítás és könyvbemutató

Felkért ünnepi szónok:  Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter

A vendégeket köszönti: Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója

A kiállítást méltatja: Baki Péter, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke

A kiállítást megnyitja: B. Kovács István muzeológus, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház rimaszombati Egyházi Gyűjtemények igazgatója

A könyvet bemutatja M. Lezsák Gabriella régész és Somfai kara Dávid kulturális antropológus

 

03.03.
-
06.15.
További információ
"Busójárás fekete fehéren"

A kiállítást megnyitja Hepp Mihály, horvát nemzetiségi szószóló

02.22.
-
03.09.
További információ
Inanimus

A kiállítást megnyitja: Barta Zsolt Péter (fotográfus) és Dr. Tomsics Emőke (történész, muzeológus)

„Különleges archaikus technika: nedves kollódium – a fotó múltja és jövője. Egyediség, különlegesség, kép-művészet! Valaha élő dolgok és eleve élettelen, használaton kívüli tárgyak („halott” gépek) analógiá­ja, az organikus és mérnöki formák egymásnak feszülő hasonlósága. Venczel Attila kiállítása kirándulás a fotográfia lélektanába.”

Venczel Attila tárlatvezetése 2017. március 7-én 18:00 órakor.

02.27.
-
04.07.
További információ
Mester és tanítványai

Eifert János mesterkurzusának 3. kiállítása

02.13.
-
03.13.
További információ
MindenMás

Rendhagyó fotókiállítás a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretében

02.09.
-
02.26.
További információ
Tenger Csend

Szabó Béla fotóművész kiállítása és Juhász Attila költővel közös könyvük bemutatása. A kiállítást megnyitja Juhász Attila költő. A könyvet bemutatja Tolnay Imre DLA habil., képzőművész

02.17.
-
03.14.
További információ
Sötét Anyag

Az Artér Művészeti Egyesület nyári művésztelepének anyaga

02.03.
-
03.10.
További információ
Kiállítás a Gyűjtemény képeiből

A kiállítást Keleti Éva Prima Primissima díjas fotóművész nyitja meg.

Kiállítók:Bácsi Róbert László, Bánkuti András, Benkő Sándor,Dobos Tamás, Fazekas István, Fejér Gábor,Gaál Zoltán, Hajdú D. István, Hossala Tamás, Kiss-Kuntler Árpád,Mandur László, Móricz-Sabján Simon,Németh György, Reviczky Zsolt, Szabó Bernadett, Szebeni András

02.02.
-
03.03.
További információ
Rékasi Attila kiállítása

Köszöntőt mond Bakó István, Derecske város polgármestere

Megnyitja Dr. Cservenák László PhD múzeumigazgató

01.30.
-
02.28.
További információ
Pupular uprising 1956

Dokumentum kiállítás a szerző részvételével

01.24.
-
02.23.
További információ
Plakátok és emlékek a múlt századból

Vetítettképes előadás Tóth József Füles legendás plakátjairól.

A kiállítás 2017. február 12-ig tekinthető meg

01.27.
-
01.27.
További információ
Gépmadártávlat

Megnyitja Babcsán Gábor hegymászó, publicista

01.23.
-
02.22.
További információ
Riportfotók a világ minden pontjáról

Vetített képes előadás

Beszélgetőtárs: Markovics Ferenc

01.19.
-
01.19.
További információ
Double Fantasy II.

A kiállítást megnyitja Benkő Imre Prima Primissima-díjas fotográfus

A képek megvásárolhatók, az alkotók az eladásból származó bevételt a Csemete Alapítványnak ajánlják fel.

01.25.
-
03.25.
További információ
Ruhában és anélkül

Módos Gábor vetített képes előadása

Beszélgetőtárs: Markovics Ferenc

02.09.
-
02.09.
További információ
Renoválás, Rekonstrukció, Reneszánsz

Megnyitja Csanádi-Bognár Szilvis művészettörténész, esztéta

Kurátor: Surányi Mihály

01.17.
-
02.25.
További információ
Fények, színek világa
01.16.
-
03.15.
További információ
Arcok

Megnyitja Eifert János fotóművész

01.06
-
01.26
További információ
In Essence

Az 'In Essence' című kiállítás célja bemutatni egy olyan fotográfiai látásmódot, mely nem tartja szükségesnek a valósághoz való kötődést, sőt olykor meg is kérdőjelezi azt. Rávezet a fotográfia egy irányára, annak felépülési módjára a fiatal fotóművészek különböző absztraháló magatartásain keresztül. A kiállított művészek szabadon alkalmazzák a médium adta lehetőségeket, illetve tudatosan sűrítik, vagy épp kivonják a képi információkat. Ugyan a valóságból építkeznek - ami a fotó médiumának sajátosságából is fakad -, ezúttal mégsem a realitást tárják elénk, hanem annak kivonataiból, egyszerűsített leképezéseiből tesznek utalásokat olyan komplex jelenségekre, mint például az érintés, a láthatatlan képi ábrázolása, a mesterséges intelligencia képelemzése vagy a káoszban uralkodó rend. Tetten érhetők referenciapontok, amelyek kapcsolatot teremtenek a hétköznapi látvánnyal, azaz az alkotók nem függetlenítik, csupán elemelik munkáikat a valóságtól. Ezek a tudatosan letisztult képi világok egyrészt kevesebb konkrétumot kínálnak, így kitágítják az értelmezési lehetőségeket, ugyanakkor esszenciális tartalmuk révén összpontosítják a figyelmet.

Kiállító művészek: Bán András, Dobokay Máté, Fodor Dániel János, Illés Katalin, Martinkó Márk, Ping-Pong kollektíva (Ádám Anna, Gellér Judit), Rajnai Ákos, Riga Eszter, Schuller Judit Flóra, Szántói Lilla

A kiállítást megnyitja: Ferenczy Bálint - művészettörténész

Kurátorok: Dobokay Máté és Villing Dóra

12.22.
-
01.05.
További információ
Yellow and Blue

A kiállítást megnyitja: S.Faragó Gyöngyi fotográfus és barát.

A kiállítás 2017.január 9-ig lesz látható hétfőtől péntekig minden nap 9-22 óra között.

12.08.
-
01.09.
További információ
A világ, ahogy mi látjuk

Kiállító művészek: Czimbal Gyula, Mátyás Tibor, Kutas Endre

11.25.
-
12.15.
További információ
PANOPTIKUM, 1980-2016

 A kiállítást megnyitja: Simonyi Balázs filmrendező, fotográfus

„Dokumentarista szemlélettel alkotó fotográfusként a létezés szélessávú helyszínein szemlélődöm, az ember és környezetét, az arcok titokzatos belső csendjét figyelem.

A kiállításon a tér-időben folyamatosan változó ismerős és ismeretlen kortársak életútjuk egy-egy sajátos megállójában láthatók.”

 

A megnyitón való részvétel esetén kérjük, regisztráljon az alábbi elérhetőségeken:

e-mail-ben: contact@artphoto.hu

telefon: +36 20 938 1711

 

A kiállítás megtekinthető: 2017. január 4-ig.

11.28.
-
01.04.
További információ
Susogó nyírfák
12.09.
-
01.12.
További információ
111 éves a Fridrich Fényírda emlékkiállítás

A kiállítást megnyitja: Szirbik Imre Szentes város polgármestere, Kincses Károly fotómuzeológus, a kiállítás kurátora

A megnyitó utáni konferencia előadásai:

Labádi Lajos (Szentes): A szentesi fényképészet kezdetei

dr. Béres Mária (Szentes): A Koszta József Múzeum Fotótára

Kováts Fényképészet (Székelyudvarhely): Negyedek nemzedéke, a család élete a fényképészet

Kincses Károly (Budapest): Reinkarnáció

 

/Kérjük, hogy a megnyitóra jöjjön az 1900-as évek első felét idéző öltözékben vagy kiegészítővel!/

 

111 éves a Fridrich Fényírda emlékkiállítás

1905-ben nyílt meg Szentes központjában a Görög Udvar területén Fridrich János fényképészmester önálló napfény műterme. Itt nem csak a megrendelők képeit készítette el, hanem saját és mások művészi igényére is fényképezett. Színvonalas, a kultúra iránt is érdeklődő baráti kört hozott létre, ők rendszeres hétvégi látogatói, beszélgetőtársai voltak a műteremben. A napfényműterem megnyitásának 111 éves évfordulójára 2016 decemberében egy emlékkiállítást rendezünk. Felkértük a régi technikai eljárásokat alkalmazó fotósokat, fotóművészeket, hogy a mai kor szellemében, de régi kézműves eljárásokkal készült képeikkel szerepeljenek ezen a kiállításon. Fridrich Jánosról készült képekből, az általa készített fényképekből összeállított tárlattal pedig felidézzük az 1900-as évek elejét, ezzel tisztelgünk a fényképészmester munkássága előtt. 

A megnyitó utáni konferencián pedig felidézzük az 1900-as évek elején elterjedő fényképész műhelyek kapcsolatát a polgársággal és a művészet iránt érdeklődő közönséggel. A fotókiállítás képein keresztül pedig rálátás nyílik az újraélesztett kézműves képkészítési módozatok mai fényképezéstől eltérő képi ábrázolás világára.

 

Nagy István fotóművész, a kiállítás szervezője

 

A kiállításon képeikkel szereplő alkotók: Agárdi Attila (Budapest), Baloghné dr. Kovács Matild (Nyíregyháza), Baráth Gábor (Budapest), Bölcskey Miklós (Solymár), Cservenák Péter (Vác), Fehér Kálmán (Kecskemét), Gál András (Debrecen),  Gálos László (Salgótarján), Görbe Anita (Hódmezővásárhely), Gyarmati József (Nagykőrös), Héczey Tamás (Budapest), Kis Lajos (Makó), Kovács Csaba (Budapest), Laczkó Péter (Pócsmegyer), Lindmayer Ferenc (Budapest), Maczik Eleonóra (Békéscsaba), Marton Ferenc (Mindszent), Meggyesi Mónika (Budapest), Menyhárt Péter (Budapest), Nagy István (Szentes), Nagy Krisztián (Nagykőrös), Német Gabriella (Csongrád), Novák Mihály (Szabadka), Seres Géza (Debrecen), Simon Csilla (Budapest), Szabó Endre (Budapest), Szabó Maya (Kecskemét), Szánthó Tibor (Érd), Szaszkó Antal (Kunszentmárton), Tarjáni Antal (Tatabánya), V. Molnár Imre (Budapest), Vachter János (Budapest), Varga Tamás (Debrecen), Vékás Magdolna (Budapest), Venczel Attila (Szomor), Zalka Imre (Budapest), Zvaló László (Kecskemét).

 

A tárlat december 22-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében.

 

12.03
-
12.22.
További információ
Továbbra is hittel utakon, utak mentén

„Visszaemlékszem gyerekkoromra, az Apámmal tett túrákra. Már akkor különös hatással voltak rám az utak és a földek melletti kőkeresztek. Kisfiúként néha rettegéssel, néha érdeklődéssel néztem az alakra, és kérdeztem, miért van ez így, ki az ott, miért állnak a keresztek?

Nem tudom, még a mai napig is misztériummal tölt el a szabadtéri hitjelek látványa. Az egész háttér történet ismeretében még inkább.”

2011-ben írt felvezető gondolataimból idéztem. Akkor, Pécsen mutatkozott be Hittel utakon, utak mentén kiállításom.2005-ben kezdtem tudatosan fotózni az útszéli kőkereszteket. Az első gondolatom az volt, hogy megpróbálom összegyűjteni az ország összes ilyen ereklyéjét, de hamar rá kellett jönnöm, hogy reménytelen vállalkozás. Ezután váltottam azokra, amelyikek elé a sors vezet, és elég fotogén környezetben vannak, vagy éppen szerencsés éghajlati/időjárási körülmények miatt váltak fotózásra érdemessé. Aztán jöttek melléjük az egyéb hitjelek, templomok a tájban, öreg temetők. A 2011-es kiállítás után sem hagytam fel ezzel a gyűjtőszenvedéllyel, bár továbbra sem tudatosan készülök ezek fotózására, ami elém kerül, és képileg szépnek, érdekesnek találom, elhozom.

A 2011-es szinopszis zárógondolatait idézem:

„A hitet nem a templomban keresem, hiszen a Megváltó egyik legfontosabb intelme, hogy ne a templomban keressetek! A templombelsőkben erősen érzem az építtetők szándékát: érezd parányi porszemnek magad az Úr jelenlétében! Holott nem erről szól a tanítás, mert az Isten mindannyinkban ott lakozik. A tájban megjelenő templom, kálvária, sír, vagy kőkereszt számomra ezt szimbolizálja. A hit mindenütt jelen van, ha Benned is. Ezért nem nagyok a templomok a képeimen, de ha kell, a kálvária, vagy a kőkereszt akár fölém is nőhet.

Hiszek a jézusi tanítások igazában és erejében, hiszem, hogy van Egy Erő, ami mozgásban és egyensúlyban tartja a Világegyetemet, és hiszem, hogy minden igaz hit egyforma, gyakorolják is akárhogy. Az Ember Hitbe vetett hitét keresem útjaimon, és sokszor az utak mentén lelek rájuk. Miként a magaméra is, mindig új megélésekkel. Erről szólnak ezek a képeim. Fekete-fehérben, mert így érzem őszintének. A magam hitét csak így tolmácsolhatom, csak másokét színezhetném.”

Ennek a kiállításnak a gerincét a 2011. óta készült képek alkotják, de a kiállítás összképe miatt kerültek bele a Pécsen bemutatott képekből is, sőt olyan addig készültek is, amikor akkor nem fértek bele az anyagba, most meg egyszeriben helyük lett. A 33-as számhoz azonban most is ragaszkodtam…

2011. október - 2016. november

12.02
-
01.08.
További információ
Betlehemesek

A kiállítást megnyitja: Novák Tata koreográfus, néprajzkutató és Kovács Krisztina művészettörténész, a Várfok Galéria művészeti vezetője

Korniss Péter pályája elejétől fényképez népszokásokat. Ezek között az egyik leggazdagabb magyar dramatikus játék a betlehemezés.

1969-ben először a Bács-Kiskun megyei Szakmáron, majd a Tolna megyei Kakasdon, ahol 1945-ben letelepített bukovinai székelyek élnek, és a somogyi Vörs községben dolgozott. Fotózta a faluban járó betlehemeseket vagy a háznál zajló eseményeket, ahogy egy kis közösség tagjai maguknak eljátsszák és felelevenítik Jézus születésének történetét a Megváltó emlékére. A képek Dömötör Tekla Magyar népszokások című könyve számára készültek. A világ, benne a falu és annak hagyományai megváltoztak. És megváltozott a hagyományhoz való viszony is. Korniss Péter egész életművének egyik fő jellegzetessége ennek a változásnak megragadása. Az ezredforduló táján készített először beállított betlehemes képeket. Az a gondolat vezette, hogy a reklámfotózás vizuális eszköztárával mutassa meg mindazt, ami a múltból megmaradt. A beállítások kompozíciója az egykori a (vándor)fotográfusok képeit idézi. Ezek egyik fontos jellemzője az ünnepélyesség: ahogyan a szereplők önmagukat kívánták megörökíttetni utódaiknak, az örökkévalóságnak. Így készültek hordozható, semleges háttér előtt a beállított, megrendezett képek a hagyományőrző csoportok tagjairól. Ezekből a fotográfiákból született a Betlehemes című kötet.

Kornisst még ezek után is foglalkoztatta a hagyomány és a jelen közötti feszültség megragadása. 

A megoldást a 2006-ban Debrecenbe költözött Betlehemes Találkozó hozta meg. A csoportokat ott fényképezte, ahol felléptek. A fotográfus „csak” annyit tett, hogy az adott helyszínen elrendezte a szereplőket. Így születtek a stilizált képek plázában, lakótelepen, buszmegállóban, graffitis fal előtt, kortárs művészeti múzeumban. Korniss úgy tanulta a néprajzosoktól, hogy egy népszokás akkor kezd kihalni, amikor azt már csak gyerekek adják elő. A legújabb „debreceni” sorozatban azonban kizárólag felnőtt csoportokat örökített meg. Azokat, akik a népszokás ma is autentikus képviselői, őrzői, gyakorlói, megélői. A fotókon így nemcsak feszültség teremtődik a népszokás és a szokatlan helyszín között, hanem egyensúly is. Egyensúly múlt és jelen között.
A kiállítás 2017. február 19-ig látogatható.

11.27.
-
02.19.
További információ
Retracings and photographic archives: Archives of Life

Kiállító művészek: Periklis Alkidis, Andreas Vakalios, András Bozsó, Lajos Csontó, József Hajdú, Péter Forgács, Aliona Frankl, Marigo Kassi, Melinda Kovács, Sándor Áron Károly, Dafne Rocou, Balázs Telek, Zsolt Olaf Szamódy, Antal Tarjáni

Kurátorok: Angeliki Grammatikopoulou-Barbaut, Gabriella Uhl

10.19.
-
01.08.
További információ
Képpárok / Székesfehérvár 2016

A rendhagyó kiállítás-megnyitón Kincses Károly fotótörténész, és Bányai Balázs történész beszélget a kiállító művésszel az életútjáról, a jelen tárlatról és a különleges fotótechnikáról.

11.18.
-
02.05
További információ
FÉNY-KÉP
11.11.
-
12.30.
További információ
FFS szerda

Az FFS Szerda következő programján három tag: Cseh Dániel, Martinkó Márk és Rácmolnár Milán mutatkoznak be a közönségnek. Az est folyamán a három, különböző fotográfiai utakon járó alkotó vetítés keretében beszél eddigi pályafutásáról, folyamatban lévő projektjeiről és jövőbeni terveiről.

11.09
-
11.09
További információ
Dilettanten erhebt Euch gegen die Kunst!

Gerhes Gábor legújabb, kiállításon eddig még nem szerepelt munkái különböző médiumokat használnak. Fotók, kisplasztikák, objektek, amelyek egyaránt építenek (ál)geometrikus, figurális és szöveges elemekre. Tematikailag viszont összeköti őket a mindegyik műnél, műcsoportnál meglévő erős politikai pozíció és a formák monokróm  redukciója.

A kiállítás címét adó német mondat eredetileg az 1920-as berlini, első nemzetközi dada kiállításon egy falra függesztett táblán volt olvasható. Jelentése: A dilettánsok a művészet ellen lázítanak! Azonban Gerhes mostani műveit nem lehet egyszerűen az első világháború utáni, mozgalmi dadaizmushoz kötni, mivel nem a művészet és a fennálló rend vagy épp rendszertelenség ellen lázadó provokatív és nyíltan politikai művészet. Sokkal inkább az örök ellenzéki pozíciója, amely egyszersmind kritikai pozíció is, amely átveszi a tág értelemben vett politika bevett, és kisajátított reprezentációs mintáit – legyenek azok nyelviek vagy képiek –, és ezeket felhasználva majd átalakítva hozza létre e kondenzált jelentésű műveket.

11.11.
-
12.15.
További információ
Mester és tanítványai
10.28
-
11.17
További információ
Variációk egy fekete zongorára

A MAOE Fotóművészeti Tagozat tagjainak kiállítása.

Liszt Ferenc születésének 205. évfordulója alkalmából 2016. november 04-én, pénteken 18 órakor nyílik "Variációk egy fekete zongorára" című kiállításunk az Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtérben. 

Kiállítók: Lehotka László, Izápi Laura, Szentiváni János, Tóth József, S. Faragó Gyöngyi, Eifert János, Rózsa Zsuzsa, Nagy Lajos, Chochol Károly Ezt követően kerül sor az Aranykazetta életműdíj átadására.

11.04
-
12.18.
További információ
Megfoghatatlan

Megfoghatatlan 

A XX. Esztergomi Fotográfiai Biennále 2016.

pályázatának kiállítása Budapesten a B32 és a Trezor Galériában

A XX. jubiláló Esztergomi Fotográfiai Biennále ünnepi témája nem a láthatót keresi, hanem pontosan azt, amitől egy kép többet, mélyebbet hordoz annál, mint amit pusztán a mutatott, megjelenített látvány ad. A megfoghatatlant, a talányt, a rejtelmest, a sejtést, azt, ami nem a képen van, hanem benne, mely befedi és átlengi. Azt, ami anyag és a szellem között lebeg. Mely nem objektív igazság, hanem szubjektív valóság. 

Mi a lényeges, a megjelenített téma vagy az ábrázolás formája, mikéntje? A XX. Esztergomi Fotográfiai Biennále kiírt pályázatára a határon innen és túl és érkeztek pályamunkák. Ez alkalommal a pályázati kiírás nem határozott meg sem technikai eljárást, sem műfaji besorolást. Nem kötötték meg a képalkotási megoldásokat, csupán az volt a kérésük, hogy a benyújtott pályaműnek legyen köze a fotográfiához.

A Biennále művészeti vezetője: Kovács Melinda, Balogh Rudolf-díjas fotográfus.

A zsűri tagjai voltak: Baki Péter, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója; Balla András fotográfus; Fábián László író; Haris László fotóművész és Uhl Gabriella művészettörténész.

A díjazottak: 

Kéri Gáspár, Hamarits Zsolt, Pólya Zsombor, Palkó Anna, Seres Géza, Varga Tamás. 

A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs művészeti író

Megtekinthető: 2016. december 2-ig a B32 és a Trezor Galériában minden hétköznap 10-18 óráig a rendezvények függvényében.

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

11.09.
-
12.02.
További információ
ENUMA ELIS NEM BESZÉD TÁRTA FEL

Meghívó

2016. november 9-én, 18 órakor nyílik a jubileumi fotókiállításom (70) Budapesten, a Pestszentimrei Közösségi Házban.

Mindenkit szeretettel várok a rendezőkkel és a támogatókkal egyaránt.

Üdvözlettel Ilku János

11.09.
-
11.27.
További információ
A MI 56-UNK
10.20.
-
11.25
További információ
Élet-jelek

Köszöntőt mond: Dr Czira Szabolcs, Nagykőrös város polgármestere

A kiállítást megnyitja: Dr. Koltói Ádám, egyetemi docens

10.26.
-
11.18.
További információ
Looking for the Clouds

Exhibition Opening: "Looking for the Clouds. Contemporary Photography in Times of Conflict" with works by Tanja Boukal, Raphaël Dallaporta, Balázs Deim, Hans-Peter Feldmann, Rainer Ganahl, Gelitin, Aldo Giannotti, Samuel Gratacap, Ibro Hasanovic, Anna Jermolaewa, Carine & Elisabeth Krecké, Daniel Mayrit, Dimitris Michalakis, Florian Rainer, Wolfgang Reichmann, Julian Röder, Panos Tsagaris

About the Exhibition:

Berthold Ecker / Director of the MUSAGunda Achleitner /

Curator, Looking for the Clouds Pierre Stiwer / Co-Director, EMOP Luxemburg 

Gabriella Uhl / Curator, EMOP Budapest 

Opening: Andreas Mailath-Pokorny / City Councillor for Culture, Science and Sports

10.25
-
02.04
További információ
Silk Road - Double Fantasy

Csoportos kiállítás Kínában

Kiállító művészek: Benkő Imre, Hajdú József, Kőműves Kata, Kőhalmi Péter, eM Soós György, Szabó Béla, Szamódy Zsolt Olaf, Wei Xiang

10.26
-
10.30.
További információ
SZENZOR

Szenzor

A kiállítás az alkotó legutóbbi, 2010-es önálló kiállítása óta készült munkáiból ad ízelítőt. A képek egy tíz éve kialakított optikai képformálási szisztéma újabb fejezetének reprezentatív darabjai. A szisztéma  a fotókép elemi részecskéinek, a szemcsézetnek és a képpontok rendszerének, a felnagyítás és a felbontás vizualitását állítja  párhuzamba a heisenbergi „rész és egész”, a demokritoszi „láthatatlan és oszthatatlan” gondolatmenetével. Ebből az alapelképzelésből keletkeztek a 2006-os „MONOSZKÓP”  nonfiguratív fraktálképei, majd az ezt követő képanyagok, „FOTÓMÁTRIX”, ”DIID”, „EMLÉKMŰVEK” és „SZEKVENSZER” címmel.

A  SZENZOR  képei töredékes fényképelemekből épített  kompozitfotók, táblaképekbe sűrített impressziók, vizsgálódások; mikrotörténeteket, látványemlékeket feldolgozó fotónovellák. A falakon látható munkák olyan fotókonstrukciók, amelyek belső szerkezetét és narratíváját képpontokká kicsinyített fotográfiák négyzethálós szekvenciája, repetitív ornamentikája hozza létre. A mintázat filmszemcsézetet vagy pixelhálót idéz. A képek önmaguk vagy egymás visszakicsinyített példányaiból önmagukat állítják elő, egyszersmind önmaguk szemcsézetévé osztódnak. A képek raszterrács felépítése a digitalizáció és az elektronikus képfeldolgozás fázisait modellezi, amelyben az alkotó a szenzor, a befogadó a soronkénti képkiolvasó szoftver megfelelője. A kiállítás erre a szemet próbáló optikai kalandra, a képek anatómiai feltárására invitálja a nézőt: a galéria teréből a képek belsejébe zoom-olva láthatóvá válnak az elemi részecskék, a képalkotó képek.

Drégely Imre

Budapest, 2016

10.27
-
11.22
További információ
XXII. ALFÖLDI FOTÓSZALON

A kiállításon szereplő alkotók: Albert Béla (Kiskunfélegyháza), Apáti Nagy Adrienn (Nagyszénás), Bakki Zsolt (Budaörs), Barabás Ferenc (Békéscsaba), Barta Csilla (Dabas), Bojtár Tamás (Szekszárd), Bontovics Ilona ( Békéscsaba), Bozsik József (Nagykőrös), Forgács István (Dabas), Gábor Béla (Budapest), Gálos László (Salgótarján), Görbe Anita (Hódmezővásárhely), Greguss László Géza (Győr), Gyarmati József (Nagykőrös), Gyeviki Hajnal Csillag (Szeged), Gyubák Éva (Gyula), Haár László (Budapest), Héjja Gabriella (Schellenberg), Kovács Csaba (Budapest), Kozma Cecília (Budapest), Maczik Eleonóra (Békéscsaba), Meggyesi Mónika (Budapest), Méhes Miklós (Békéscsaba), Dr. Mondok Anita (Szolnok), Monostoriné Hrabovszky Éva (Orosháza), Nagy Krisztián (Nagykőrös), Ottné Németh Ilona (Budapest), Péjó Zoltán (Kalocsa), Pekár Áron (Nagyszénás), Petró Zsolt (Békéscsaba), Sarusi István (Csongrád), Szabó Maya (Kecskemét), Szaszkó Antal (Kunszentmárton), Szőnyi István (Budapest), Tóth László (Szolnok), Varga András (Hódmezővásárhely), Veres István (Gyula), Virág Éva (Békéscsaba),  Virág Mihály (Békéscsaba).

A kiállítást megnyitja:

Szirbik Imre

Szentes város polgármestere

 

Megtekinthető november 25-ig (az intézmény nyitvatartási ideje alatt)

10.23.
-
11.25.
További információ
Az 1956-os magyar forradalom fotósa. Erich Lessing munkássága
10.18
-
10.18
További információ
56_60
10.20
-
11.13
További információ
A festők és a fotográfus – KönyvTÁRlat

Az Országos Széchényi Könyvtár irodalmi és kultúrtörténeti programsorozatának, a Könyvtárlatnak, amely 2016/17-ben a Testes Évad jegyében zajlik, következő állomása, „testrésze” a TEKINTET.

Mire és hogyan TEKINT a fotóművész, ha fényképez? Főként, ha portréalanya maga is művész?  Erre a kérdésre is keressük a választ az MTI számos hazai és nemzetközi díjjal kitüntetett fotóművészével, Czimbal Gyulával.

10.13
-
10.13
További információ
HULLÓ LEVELEK
10.13
-
10.30.
További információ
Hunguest Hotels Fotográfia Gyűjtemény

Kiállított képek szerzői: Bánkuti András, Bácsi Róbert, Benkő Sándor, Dobos Tamás, Fazekas István, Fejér Gábor, Gaál Zoltán, Hajdú D. András, Hossala Tamás, Kiss-Kuntler Árpád, Mandur László, Móricz S. Simon, Németh György, Reviczky Zsolt, Szabó Bernadett

A tárlatot Keleti Éva Prima Primissima díjas fotóművész nyitja meg.

10.10
-
11.10.
További információ
MARGARÉTA, A TÉR
10.12.
-
11.04.
További információ
Mélyfelszín
09.20.
-
10.19.
További információ
VISSZA

Czigány Ákos a magyar kortárs fotóművészet immár megkerülhetetlen alkotója, akinek több képciklusa felkeltette a hazai és a nemzetközi galériák és múzeumok figyelmét. Ugyanakkor ezen ismert alkotások előtt is szinte kész sorozatokkal rendelkezett. Ezekből a korábbi, ritkán, vagy még sosem látott munkákból kínál a tárlat egy olyan válogatást, amely a Darwin online vagy az Egek előtti években szemlélteti Czigány Ákos gondolkodásmódját.

A kiállítást Barta Edit esztéta nyitja meg.

10.07.
-
12.17
További információ
Népfelkelés 1956

A művész évtizedek óta szenvedélyesen fotózza Budapestet, munkásságából 1956 október-novemberében készített képeit mutatjuk be reprezentatív kiállítás keretében.A drámai eseményekről készült képek a fényképezés kockázata miatt és főként etikai okokból kissé visszafogottak. A képek 40 évig rejtve maradtak. A krónikás a rendszerváltás után újra felkereste a képek helyszínét és négy évtized változásait vagy éppen változatlanságát rögzítette.Hatvan év, mint mondani szokták – két emberöltő telt el. Merjünk emlékezni! Chochol Károly többek között a következő díjakat, elismeréseket mondhatja magáénak: Magyar Arany Érdemkereszt, Pro Urbe Pestszentlőrinc–Pestszentimre, Aranytoll életműdíj.

10.06
-
10.30.
További információ
Concentration Condensation
09.27.
-
További információ
Visszatekintés

„Az utóbbi tíz évben kiállításaink többnyire valamely évfordulóhoz vagy hazai, illetve nemzetközileg meghirdetett tematikához kötődtek. Így rendeztünk kiállítást a Család éve a Nők éve, a Hungarikumok vagy a legutóbbit a Fény éve kapcsán. Valamennyi kiállításunk vándorkiállításként működik, az Eötvös10-ben rendezett premier után a kiállítások sorban járták az országot. Sajnos az utóbbi két évben súlyos veszteségek értek bennünket, aktív tagjaink közül többen is örökre itt hagytak bennünket. Ez késztetett a visszatekintésre, emléket állítva kedves barátainknak, egyben emlékeztetni mindannyiunkat arra, hogy Seniorok vagyunk…” Milos József és Módos Gábor, a csoport vezetői

09.09
-
10.02.
További információ
IDŐ

London Katalin IDŐ című fotóalbumában a magyar szellemi élet ötven kiválóságának arcképe látható színes és fekete-fehér fotográfiákon. Miért annyira fontos és izgalmas szembe nézni ezekkel a sok időt megélt férfiakkal és nőkkel? Ahogy a szerző, a fotográfus London Katalin saját maga számára megfogalmazta: „mindegyikük rajta hagyta ujjlenyomatát a koron, amelyben élünk. Sorsuk bár a huszadik század, életük velünk teljesedik ki most, e kiszámíthatatlan 21. század elején.”

09.10.
-
10.08.
További információ
Második pillantás, avagy Fényképalapú fotográfiák
09.11.
-
10.10
További információ
Geometrikus Barokk
09.10.
-
09.30.
További információ
No items found.
Közgyűlés 2017

Meghívó

a Magyar Fotóművészek Szövetsége

évi rendes közgyűlésére

2017. április 8-án (szombaton) 9,30 órára

az Országos Széchényi Könyvtár Dísztermébe

(Budapest I., Budavári Palota „F” épület)

 

Napirend

Megnyitó

Emlékezés az elhunyt szövetségi tagokra

Életmű-díjak átadása

Javasolt napirend:

Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása (2 személy)

A levezető elnök megválasztása

A napirend elfogadása

A Szövetség tevékenységéről szóló közgyűlési beszámolók

megvitatása, szavazás

A 2016. évi közhasznúsági beszámoló elfogadása

A Szövetség Alapszabályának módosítása

A Szövetség Etikai kódexének módosítása

Az Etikai Bizottság részleges tisztújítása

Zárszó

•       Az érvényben lévő Alapszabály szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagságnak több mint a fele jelen van.

•       A Közgyűlésen szavazati joggal csak az a tag rendelkezik, akinek nincs tagdíjhátraléka.

•       A Közgyűlésen meghatalmazással is lehet szavazni, a mintát mellékeljük. Egy tag egy meghatalmazót képviselhet.

•       A Közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt Közgyűlés megtartására kerül sor 10:30 órakor az eredeti napirendi pontokkal. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Közgyűlés 2017

Fotóhónap 2017 - Pályázati felhívás

Fotóhónap 2017 - Pályázati felhívás

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 2017-ben tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Fotóhónap fesztivált. A rendezvénysorozat az elmúlt évek során a magyar fotográfiai élet szerves részévé vált. Kiemelt célja, hogy a fotográfia tartalmi és eszközbeli sokszínűségére rámutasson és népszerűsítse nemcsak a szakmai fórumokon, hanem a vizuális művészetek iránt érdeklődő közönség körében is. A Fotóhónap fesztivál 2012-ben csatlakozott a European Month of Photography (EMOP)  szervezethez, amely az európai fővárosok fotófesztiváljait fogja össze. Ezért a szervezet 2017-ben az EMOP-val együttműködve valósítja meg programjait, hogy a Fotóhónap 2017-et bekapcsolja az európai vérkeringésbe.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége pályázatot hirdet a Fotóhónap 2017 koncepciójának kidolgozására. A  pályázónak kell kijelölnie a Fotóhónap 2017 tematikáját, szinopszist kell készítenie a rendezvény központi eleméről, a Szövetség által megrendezésre kerülő kiállítás(ok)ról, valamint vázolnia kell az együttműködési stratégia tervét a hazai múzeumokkal, galériákkal, alternatív kiállító terekkel és az EMOP-val.

A pályázat kiírója és lebonyolítója: a Magyar Fotóművészek Szövetsége (1065 Budapest, Nagymező utca 20.)

Pályázhat minden olyan természetes személy vagy csoport, aki jártas a kortárs képző- és fotóművészetben és rendelkezik kiállítás-rendezői gyakorlattal. Többes kurátori pályázat esetén meg kell jelölni a vezető kurátor személyét.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-          A pályázó(k) szakmai önéletrajzát, különös tekintettel az eddigi kurátori tevékenységekre

-          A Fotóhónap 2017 tematikájának bemutatását, a választás indoklását

-          A partnerekkel való együttműködési stratégia részletes tervét

A pályázat beadási határideje: 2017. január 29.

A pályázati anyagokat kizárólag elektronikusan, PDF formátumban fogadjuk el, amelyet az info@fotomuveszek.hu e-mail címre kell elküldeni.

A pályaművek beadási határidejét követő 15 munkanapon belül szakmai bizottság előtt zártkörű prezentációra kerül sor a Magyar Fotóművészek Szövetségének székhelyén. A bizottság kizárólag azokat a pályázókat hívja be a prezentációra, akiknek a pályaművét gazdasági és logisztikai szempontból megvalósíthatónak tartja, szakmai szempontból pedig nemzetközi viszonylatban is relevánsnak ítéli meg.

Fotóhónap 2017 - Pályázati felhívás

Fotósarok

Szeretnénk figyelmébe ajánlani egy új, havi rendszerességgel megrendezésre kerülő előadás-sorozatot. Cegléden, a Központi Könyvtárban egy kötetlen, baráti beszélgetésre, vetített képes előadásra invitálja Önt a Fotósarok, ahol többek között Eifert János, Bánkuti András, Módos Gábor, Zsila Sándor és Urbán Tamás fotóművészek vitatják meg a fotográfiai aktuális kérdéseit, mesélnek munkásságukról. 

A Fotósarok második vendége Eifert János, akivel december 8-án, 17 órakor Markovics Ferenc beszélgetett.

Helyszín: TÉKAFÉ, Téka - Központi Könyvtár (Cegléd, Szabadság tér 5/a)

Eifert János

(Autonóm fotóművész)

Hódmezővásárhely szülötte (1943), 2013-tól a város díszpolgára. 1960-1977 között a Honvéd együttes hivatásos táncosa, fényképezni e munkája közben tanult. Hamarosan hazai és külföldi kiállítások és diaporáma fesztiválok sokszor díjazott alkotója, máig 200-nál is több önálló tárlat rendezője. 1984-től a Sebesvíz nemzetközi fotóművészeti alkotótábor művészeti vezetője, Európa számos országából összesereglett résztvevőkkel. 1977-ben megválasztották a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnökévé, emellett több magyar és külföldi szakmai szervezetben munkálkodik.  A Nemzetközi fotóművészeti Szövetség kitüntetettje, AFIAP, EsFIAP címekkel.

További fontos elismerései közül: a MAOE Fotóművészeti Alkotói Nagydíja (2006), Magyar Érdemkereszt Tisztikeresztje (2012).

Eifert János a könyvtárban

A Fotósarok ötlete a Ceglédi Városi Könyvtár (egyben a Kulturális Központ) igazgatónőjétől, Kogler Ágnestől származik. A "próba-rendezvény" még a tavasz folyamán Tóth József "Füles" fotóművésszel olyan sikeres volt, hogy pályázatot adtak be az NKA-hoz egy hat előadásból álló sorozat megrendezésére. A moderátor szerepére és a hat jeles fotográfus felkérésére Markovics Ferenc fotóművészt, Cegléd szülöttét kérték fel.  A további hat fotóművész névsora: Benkő Imre, Eifert János, Bánkuti András, Zsila Sándor, Módos Gábor és Urbán Tamás. Az NKA teljes egészében megítélte a pályázati összeget.

A legutóbbi előadásra december 8-án került sor a Ceglédi Városi Könyvtár Tékafé elnevezésű részében. Eifert János néhány nagyméretű képét is falra helyezte, majd lendületes előadás kísérte az életművéből merített, vetített-képes válogatást. Noha az est hossza jócskán meghaladta az előre megszabott "műsoridőt", a hallgatóság töretlen érdeklődéssel követte az elhangzottakat és látottakat.

Az élő beszélgetés természetesen többet árult el az alkotó életéről, munkásságáról. Eifert János fotóművész Ars poetica-járól – nem először – így vallott: „Számomra játék a fotográfia. Nagyon komoly játék. És jelenti a világ megismerésének lehetőségét, találkozásokat, új feladatokat, és azt a szabadságot, hogy gondolataimat saját képi nyelvemen közölhetem. 40 év alatt 44 országból, különböző témákból hatalmas archívumot gyűjtöttem össze. Az amerikai űrközponttól az indiai Tadj Mahalig, neves művészek és politikusok, ismert személyiségek portréitól a technika, tudomány világáig számtalan riportkép, illusztráció, dokumentáció, tudósítás gyűlt össze, amelyekből mindig kiugrik egy-egy sehova nem sorolható, különleges megfogalmazású és üzenetű kép. Néha a véletlen, de legtöbbször a másképpen látás igénye, a kreativitás, a tudatos kísérletezés hozza létre ezeket a képeket. A digitális képalakítás lehetőségei a fotográfus eszköztárát bővítik. Ezekkel a lehetőségekkel én is igyekszem élni.”

Forrás: ctv.hu - Fotó: Kisfaludi István

Fotósarok

Szent ég alatt - Tám László könyvbemutatója

Nem akármilyen előzmények után, 12 évnyi gyűjtőmunka, hat szentföldi zarándokúton több ezer fotó elkészítését követően Tám Lászlónak összeállt a biblia fotóalbuma. A szent ég alatt című kötetben 180 oldalon több száz képen kelnek életre a szakrális helyek.

– A Szentföld mely részét járta be?

– Voltam Egyiptomban, Jordániában, Izraelben, Szíriában, és érintettük Libanont is. Több helyen többször is megfordultam, ugyanazt más szemszögből lefotózni.

– Mi lesz ebből az anyagból?

– Egy fotóalbum jelenik meg még ebben az esztendőben. Hiteles beszámoló egy hívő keresztény részéről a szentföldi zarándokutakról, a szent helyekről. A könyvben minden látható, ami a felsorolt országokban fontos és ma is elérhető. Magyar és angol szöveggel, és bibliai utalások teszik érzékletesebbé az egyes helyszínek fontosságát.

– Tekinthető ez történelmi dokumentációnak is?

– Abból a szempontból mindenképp, hogy időközben több híres emléket leromboltak, tönkretettek. Említhetem például Palmirát, ahol ma már minden vízszintben fekszik. Én az eredeti állapotában még hétszáz fotót készítettem.

– Mi fogta meg leginkább?

– A zarándokutak lelki vezetői, emellett Egyiptomban az ősi koptok ma is működő kolostorai a keleti sivatagban, Izraelben pedig a Szenvedés Útja. A könyvben mind a 14 stációja benne lesz, melyeket egyébként hét különböző felekezet birtokol.

– Akkor ez valamiféle építészettörténeti fotóalbum?

– Annál sokkal többről van szó. Mert útjaim során megtapasztaltam, hogy más népek keresztényei hogy élik meg a hitüket. Olykor katartikus élményeket éltem át, néha olyan érzésem volt, hogy hozzájuk képest én csaknem „pogány” vagyok.

– Mennyiben más ez a kötet, mint egy szentföldi útleírás?

– Miután zarándokként jutottam el a legtöbb helyre, nem mindig a fotózáshoz legjobb időjárási körülmények közt érkeztem. A képeken cserébe ott az ember, aki megéli a látottakat.

– Talált magyar vonatkozású emlékeket is?

– A Mi Atyánk templomában magyarul is olvasható az ima szövege. Az Elszenderülés bazilikájában magyar kápolna is van. A Minden Népek templomában a fő oltárt magyar művész alkotta, így az apszisban ott látható a magyar címer. Názáretben a magyarok Mária- képe bekerült a templomba, Aleppóban pedig Kőrösi Csoma Sándornak van emléktáblája, ha azóta szét nem lőtték.

– Kiknek szól ez a könyv?

– A szentföldi zarándokutaknak akartam emléket állítani, hívőknek és nem hívőknek képet adni az eredeti bibliai helyszínekről.

A harmadik szakrális jellegű album

Tám László 1940-ben született a ma Szlovákiához tartozó Egyházfán. Pedagógiai főiskolát végzett, évtizedek óta fotózik, 25 éven át volt diaporáma-bemutatója a Pécsi Nyári Játékokon. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete életműdíjjal tüntette ki, Csokonai-díjas. Volt, amikor a világ négy legelismertebb diaporáma-művésze közé tartozott, megkapta a franciaországi Angouleme Fesztivál Oscar-díját. Felesége, Lengvári Éva, tanárként ment nyugdíjba. Jó néhány fotóalbuma született már, szakrális témakörben ez a harmadik és igazi ritkaság lesz, mindössze 500 példányban készül.

Dunántúli Napló | Mészáros B. Endre interjúja Tám Lászlóval

PÉCS | 2016. szeptember 9. 

Szent ég alatt - Tám László könyvbemutatója

Prima Primissima

BENKŐ Imre, Balázs Béla-díjas fotográfus, fotóriporter. 1963-tól kezdett ismerkedni a fényképezéssel. 1968-1986: a Magyar Távirati Iroda fotóriporter-munkatársa. 1987-től kilenc éven keresztül az ózdi kohászat leépülését dokumentálta, s ezzel a fotósorozatával 1992-ben elnyerte a W. Eugene Smith Memorial Fund (New York) ösztöndíját. A való világ vizuális értelmezése, az ember és környezetének sajátos dokumentatív ábrázolása érdekli képei alkotásakor. 1975-ben és 1978-ban aranyérmet nyert a World Press Photo pályázatán. 1991-ben Pulitzer Emlékdíjat, 2004-ben Érdemes művész és Magyar Fotográfia Nagydíjat, 2016-ban Kiváló művész díjat kapott. 2012-től a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Több száz csoportos kiállításon szerepelt alkotásaival Kínától Indiáig, Amerikától Esztergomig; egyéni tárlatainak a száma meghaladja az hatvanat – Pozsonytól New Yorkig. Hét fotóesszé albuma jelent meg. Számos jelentős közgyűjtemény és galéria őrzi a műveit.

Prima Primissima

Fotográfiai ösztöndíj 2017

A Magyar Fotóművészek Szövetségének ösztöndíj bizottsága (Baki Péter, Czigány Ákos, Gerhes Gábor, Tillmann József és Vékony Dorottya) 2016. november 25-én elbírálta a pályázati felhívásra beérkezett anyagokat.

A Szövetség felhívása pozitív visszhangra talált, közel ötven pályázati anyag érkezett be. A döntésnél fontos szempont volt a portfólió felépítése, összetettsége, ugyanakkor a bírálók arra is kíváncsiak voltak, miként rajzolódik ki az önálló alkotói karakter a pályázó munkái által. A bizottság azokat a hallgatókat kereste, akiknek projektterve alapján, nem csak kiváló, de progresszív pályaművek születhetnek, amennyiben megfelelő szakmai és anyagi támogatásban részesülnek.

A Magyar Fotóművészek Szövetségének fejenként 1 millió forintos ösztöndíját a 2017-es évre:

Bilak Krystyna, Biró Dávid és Regős Benedek nyerték el.

Az ösztöndíjasok jövő év januárjában kezdik meg munkájukat, 2017. decemberében pedig csoportos beszámoló-kiállításon mutatják be elkészült alkotásaikat a nagyközönségnek.

Fotográfiai ösztöndíj 2017

Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya meghirdeti a Magyar Sajtófotó Pályázatot. A hagyományokhoz híven a pályázatra elsősorban a hazai és határon túli sajtó munkatársainak jelentkezését várjuk, de – a korábbi évekhez hasonlóan – a pályázat nyitott mindenki számára.

 A Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás a magyar fotóriporter szakma legnagyobb seregszemléje. Azon kevés hazai kulturális rendezvény-sorozat egyike, amelyet alapítása óta töretlenül, minden évben megrendezünk. Független magyar márka, amely amellett, hogy a pillanat nyelvén mutatja be egy év történéseit, számtalan egyetemes értéket képvisel.

 A pályázatra jelentkezni 2016. január 1. – december 31. között készült képekkel lehet az egyedi képek és a képriport kategóriában. Ez az időbeli korlátozás nem érvényes a többi sorozat-kategóriára, ahol több éven átívelő anyagokat is elfogadunk, de ezekben is kell, hogy szerepeljen 2016-ban készült felvétel. A pályázatra korábbi években díjat nyert képek nem adhatók be. Egy pályázó összesen 30 pályaművet küldhet be a pályázatra, kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból, amely legfeljebb 10 képből állhat. Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is.

 

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:

1. Hír-eseményfotó (egyedi)

2. Képriport (sorozat)

3. Emberábrázolás-portré (egyedi)

4. Emberábrázolás-portré (sorozat)

5. Művészet (egyedi)

6. Művészet (sorozat)

7. Sport (egyedi)

8. Sport (sorozat)

9. Természet és tudomány (egyedi)

10. Természet és tudomány (sorozat)

11. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia  (egyedi)

12. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)

 

Pályázni kizárólag online módon lehet a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás hivatalos honlapján, a www.sajto-foto.hu/palyazat oldalon. A pályázat és a zsűrizés technikai lebonyolítását az eContest pályázatkezelő rendszer támogatja, ez a rendszer garantálja a zsűrizés anonimitását és átláthatóságát is.

 

Képeket feltölteni – bejelentkezés vagy regisztráció után – 2016. december 15. 12:00-tól 2017. január 19. 12:00-ig lehet. A feltöltött pályázati anyagokat a jelentkezési határidőn belül a pályázók szabadon módosíthatják. A feltöltött pályaművek a zsűri által történt előválogatást követően válnak nyilvánossá a honlap látogatói számára.

A pályamunkákat a kiíró által felkért zsűri, előzsűrizés után, bírálja el 2017. január 27-29. között.

A Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás hivatalos honlapján (http://www.sajto-foto.hu) 2007-ig visszamenőleg megtekinthetők a zsűri által előválogatott pályaművek és a díjazottak portfóliói.

 

Molnár István-díj

A sajtófotó pályázat mellett a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya egy másik, a fotográfiával szoros kapcsolatban lévő pályázatra is várja a pályaműveket.

A Molnár István-díj pályázatra olyan tipográfusok, grafikusok, képszerkesztők, tervező-szerkesztők jelentkezését várjuk, akik fontosnak tartják a fotográfia méltó megjelenítését a sajtóban. A pályázatra jelentkezni 2017. február 20-ig lehet. A felhívásra beadott anyag lehet valamely magazinban megjelent munka, vagy még csak tipográfiai tervként létező, valóságos vagy fiktív magazin. A műveket tördelőkből, képszerkesztőkből álló zsűri bírálja el. A leadott anyagok terjedelme nem haladhatja meg a 10 oldalpárt. További információk www.tipografus.hu oldalon 2016. december 3-től, valamint a www.sajto-foto.hu oldalon 2016. december 4-től.

Mindkét pályázatról bővebb információk a következő sajtóközleményben valamint 2016. december 4-től a www.sajto-foto.hu hivatalos weboldalon találhatók.

Magyar Újságírók Országos Szövetsége

Fotóriporterek Szakosztálya

 

Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás

PH21 Galéria - Feminin/Maszkulin nemzetközi fotókiállítás

Nemzetközi fotókiállítás

2017. január 12. – február 7.

A nőiesség és férfiasság ábrázolása számos művészeti ág alkotói számára inspiráló téma, és ez alól a fotográfia sem kivétel. Az elmúlt néhány évtizedben azonban számos – és gyakran heves – bírálat érte a nők és férfiak, a nőiesség és a férfiasság gyakorta kritikátlan és reflexió híján való, előítéletes vagy éppen közhelyes fotográfiai ábrázolásának gyakorlatát. A képzőművészeti és alkalmazott fotográfiai alkotásokat egyaránt érte és éri kifogás a téma megközelítésének és megjelenítésének implikációi és potenciális következményei miatt.

A történeti és kulturális variációkat tekintve a femininitásnak/maszkulinitásnak számos felfogása létezett és létezik; a férfi és a nő lehetnek például egymás ellentétei, egymás kiegészítései, vagy pozíciók egy kontinuum különböző pontjain, csak hogy néhány példát vegyünk. Alig találunk a femininitás/maszkulinitás témakörében olyan ábrázolást, ami ne lenne elcsépeltnek mondható, konzervatív, hatásvadász, lealacsonyító, ízléstelen, sablonos vagy akár sértő, legalábbis valakinek a szempontjából.

Olybá tűnhet, hogy már minden elhangzott és megjelenítésre került verbálisan és vizuálisan egyaránt, amit csak el lehet mondani és meg lehet jeleníteni, ám mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül a téma kitartó és megkerülhetetlen jelenlétét a kortárs vizuális kultúrában. Mi az, ami átmenthető és talán újrahasználható a fotográfia gazdag történetéből? Léteznek-e még újszerű, kritikus megközelítések a témában?

A PH21 Galéria pályázatot hirdet csoportos kiállításon való részvételre, melynek címe: Feminin/Maszkulin. Minden olyan alkotó munkáját várjuk, aki érdekel a téma, és a PH21 Galérián keresztül szívesen osztaná meg alkotásait egy szélesebb, nemzetközi közönséggel is.  A téma a lehető legtágabban értendő. Műfaji és stílusbeli megkötések nélkül a pályázat nyitott a téma bármely kreatív fotográfiai értelmezésére.    

PH21 Galéria - Feminin/Maszkulin nemzetközi fotókiállítás

Fotósarok

Szeretnénk figyelmébe ajánlani egy új, havi rendszerességgel megrendezésre kerülő előadás-sorozatot. Cegléden, a Központi Könyvtárban egy kötetlen, baráti beszélgetésre, vetített képes előadásra invitálja Önt a Fotósarok, ahol többek között Eifert János, Bánkuti András, Módos Gábor, Zsila Sándor és Urbán Tamás fotóművészek vitatják meg a fotográfiai aktuális kérdéseit, mesélnek munkásságukról. 

A Fotósarok első vendége Benkő Imre, akivel november 10-én, 17 órakor Markovics Ferenc beszélgetett.

Következő alkalom: 2016. december 08.

Beszámoló hamarosan!

Fotósarok

Nikon Fotóverseny 2016

A Nikon pályázati felhívása magánszemélyek részére a 2016-os nemzetközi Nikon Phot Contesten való részvételre.

 

A pályázók köre

Magánszemélyek.

 

A pályázat részletei

A Nikon Photo Contest 2016-2017 fotóverseny- és videókategóriában bármilyen digitális eszközzel rögzített munka benyújtható, beleértve az okoseszközökkel készítetteket is, valamint a 6-180 másodperc hosszúságú videókat.

 

Kategóriák:

 

-        Nyílt kategória – téma: jövő (fotó, fotósorozattal, videóval lehet pályázni)

-        A Nikon 100. évfordulója – téma: ünneplés (csak Nikonnal készült fotóval, videóval lehet pályázni)

-        Következő generáció – téma: jövő (30 év alattiaknak – fotóval, fotósorozattal, videóval lehet pályázni)

 

A pályázat benyújtása

Online.

 

Határidő: 2017. január 27.

 

Forrás: palyazatmenedzser.hu

Nikon Fotóverseny 2016

Sony World Photography Awards 2017 – Nemzetközi fotópályazatok

A World Photography Organisation pályázati felhívása nemzetközi fotóversenyén való részvételre a Sony World Photography Awards elnyerése érdekében.

 

A pályázók köre

Magánszemélyek.

 

A pályázat részletei

A Sony World Photography Award 4 alversenyből áll:

 

verseny profiknak az alábbi témákban:

-        építészet

-         konceptuális

-        tájkép

-        élővilág

-        portré

-        csendélet

-        aktuális konfliktusok és hírek

-        aktuális problémák

-        mindennapi élet

-        sport

 

verseny amatőröknek az alábbi témákban:

-        építészet

-        kultúra

-        manipulált fotók

-        mozgás

-        természet

-        vadvilág

-        portré

-        csendélet

-        mindennapi élet a köztereken

-        utazás

 

verseny fiatal amatőröknek az alábbi témában

-        szépség

 

verseny olyan fiatal amatőröknek, akik fotózást tanulnak, leendő profiknak az alábbi témában:

-        emlékek

 

Díjazás: minden rövidlistás fotó bekerül a Sony World Photography Awards évkönyvébe, online felületeken is megjelennek és kiállítás készül a képekből Londonban. A verseny összdíjazása 30.000 $.

 

A pályázat benyújtása

Online.

 

Határidő: 2017. január  10.

 

Forrás: palyazatmenedzser.hu

Sony World Photography Awards 2017 – Nemzetközi fotópályazatok

Olympus globális fotópályázat 2016-2017

Az Olympus pályázati felhívás magánszemélyek számára nemzetközi fotóversenyen való részvételre. 

A pályázat tárgya

A pályázat keretében magánszemélyek fotóval 1 millió jenre és Olympus fényképezőgépre pályázhatnak.

 

A pályázók köre

Magánszemélyek.

 

A pályázat részletei

Kategóriák:

-        Az élet ereje

-        Ápoló kapcsolatok

-        Inspiráló helyek

-        Gyakran kimaradó perspektívák

 

Formátum: JPG

Méret: legfeljebb 15 MB

Egy pályázó legfeljebb 5 képpel nevezhet.

 

Díjazás:

 

Fődíj: 1 millió jen és egy Olympus Flagship fényképezőgép

Kategória 1. helyezettek: Olympus OM-D E-M5 Mark II + M.Zuiko Digital ED 12-40 mm f/2,8 PRO

Kategória 2. helyezettek: Olympus OM-D E-M10 Mark II + M.Zuiko Digital ED 14-42 mm f/3,5-5,6 EZ

Kategória 3. helyezettek: Olympus PEN-PL8 + M.Zuiko Digital ED 14-42mm f/3,5-5,6 EZ

 

A pályázat benyújtása

Online.

 

Határidő: 2017. január 10.

 

Forrás: pályazatmenedzser.hu

Olympus globális fotópályázat 2016-2017

Dobogókői élményem fotópályázat

A pályázat  beküldési határideje: 2016.11.30.

Leírás a pályázatról:

1. Pályázat kiírója:

Dobogókőért Közhasznú Alapítvány

2. Pályázat célja, témaköre, kategóriái:

Célja, hogy a fotósok lencséjén keresztül is minél több emberrel megismertessük Dobogókő és környékének szépségeit, a kirándulás örömét, a természet megismerésének élményét

Kategóriák:

• A legszebb kilátások: Dobogókőről és a környékbeli magaslatokról (pl. Prédikálószék, Pilis-tető) készített fotók

• Legszebb természeti képződmények: A környék természeti képződményeiről készített fotók (pl. Vadálló-kövek, Rám-szakadék, Zsivány-sziklák)

• Az élő természet csodái: a környék erdeinek állat- és növényvilágát bemutató fotók

• A túrázás élményei: Dobogókő környéki túrák alkalmával készített fotók a túrák résztvevőivel

• Az emberkéz munkája, ember alkotta táj: minden, amivel az emberi munka, kreativitás és szorgalom útján gazdagodott a dobogókői és környékbeli táj (pl. épületek, turistautak, kerékpárutak, sípályák, pihenőhelyek, műemlékek, szakrális helyek)

• Legszebb 24 órán belül beküldött fotó: a legjobbra értékelt, a készítését követően 24 órán belül beérkezett fotó (bármely fenti témából érkezhet) külön díjat kap

3. A Pályázaton résztvevő személyek:

A Pályázaton részt vehet minden nagykorú, cselekvőképes személy, kivéve a Dobogókőért Közhasznú Alapítvány, illetve a Pályázat szervezésében vagy lebonyolításában esetlegesen közreműködő természetes személyek, illetve jogi személyek tulajdonosai, vezetői tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

4. Pályázat leírása és menete:

A pályázók kategóriánként egy hónapban legfeljebb 3 darab, saját maguk által készített digitális felvétellel nevezhetnek, melyeknek teljes felhasználási jogával rendelkeznek. A pályázatra beküldhető képeknek minimum 4 megapixel nagyságúaknak kell lenniük. Mobiltelefonnal készült képek nem vehetnek részt a pályázaton! Formátum: JPG.

A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj, regisztrációs díj nincs!

A fotókat 2016. március 1-től 2016. december 1. 00:00-ig várjuk

a dobogoko.fotopalyazat@gmail.com e-mail címre.

a levélben kérjük megadni:

• pályázó neve

• beküldött képek címei, kategóriabesorolása (ha nem egyértelmű)

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő illetve a vulgáris, obszcén pályázatokat kizárja a pályázatból külön értesítés nélkül.

A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes, rendszer lassúságért, leállásáért a Kiíró nem vállal felelősséget. A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

5. Pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a Kiíró által létrehozott zsűri bírálja el és a pályázat lezárulta után minden egyes kategóriában zsűrigyőztest hirdet. A facebook-on legsikeresebb (egy megosztást dupla like-ként veszünk figyelembe) kép szerzője közönségdíjat kap

Összesen tehát 6 kategóriagyőztest és 1 közönségdíjast hirdetünk

Egyazon személynek csak egy kategóraelsőségért adható díjazás, ha az adott kategóriaelsőség után ugyanazon személy fotója lenne egy másik kategória győztese is, úgy annak díjazása a kategória 2. helyezettjére száll. A győzteseket a kategóriák felsorolásának sorrendjében választjuk ki, majd végül a közönségdíj nyertesét vizsgáljuk.

6. Nyeremények:

A Kiíró a Pályázat nyerteseit elektronikus úton, e-mail-ben értesíti 2016. 12.18 16.00 óráig a nyereményről és annak átvételének menetéről. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

Kategóriánkénti zsűrigyőztes, illetve a közönségdíjas nyereménye:

Egy éjszaka 2 fő részére a Dobogókői Jurtaszálláson

+ félpanziós ellátás a Makovecz Zsindelyesben

A díj vasárnap estétől péntek délelőttig vehető igénybe, más időpontokra foglaltság függvényében tudunk biztosítani díjmentes igénybevételt előző napi érdeklődéssel

7. Szerzői jog és adatvédelem:

A pályázó a pályázaton való részvétellel feltétel nélküli, visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat rendezője, valamint a nyeremények felajánlói a beküldött képekkel kapcsolatban, valamennyi szerzői jogi jogosítványát, külön díjazás nélkül időbeli korlátoktól mentesen, esetenként a szerző nevének feltüntetése nélkül is gyakorolhassa.

A pályázati anyag beküldése igazolja, és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket és a beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen, a fenti hozzájárulást korlátozó jogokkal nem rendelkezik, a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó, a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a pályázat lebonyolítása céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, és azt díjmentesen és jogszerűen felhasználják, és a lebonyolítás illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadja. Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyertes nevét, és lakóhelye városának nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett a Szervező és a nyeremények felajánlói internetes felületeiken nyilvánosságra hozzák. A pályamű beküldésével egyidejűleg a pályázó hozzájárul az egyéb, a pályázat kapcsán esetlegesen készülő egyéb alkotásokban való megjelenéshez, felhasználáshoz. A pályázat kiírójának és a nyeremények felajánlóinak jogukban áll a beküldött pályamunkákat közzétenni és felhasználni. A verseny résztvevőinek szintén jogukban áll saját beküldött műveiket közzétenni.

Dobogókői élményem fotópályázat

Varázslatos Magyarország

A Varázslatos Magyarország Természetfotó Nonprofit Kft. kiírja a Varázslatos Magyarország természetfotós pályázatát, amelynek alapvető célja, hogy népszerűsítse országunk nemzeti parkjainak csodálatos adottságait, természeti szépségeit, valamint természetfotósok számára folyamatos pályázati lehetőséget biztosítson. Szeretnénk létrehozni és megteremteni egy közösséget, amelynek célja gyönyörű országunk, valamint nemzeti parkjaink természeti szépségeinek, növény- és állatvilágának, valamint a nemzeti parkok által őrzött kulturális örökségnek a bemutatása. Szeretnénk támogatni pályázati lehetőséggel és díjakkal a Varázslatos Magyarország természetfotósait, valamint inspirálni mindazokat, akik vágyat éreznek e csodálatos hivatás, hobbi űzéséhez. Célunk, hogy a magyar emberek jobban megismerjék országunk természeti szépségeit, valamint az, hogy Magyarországon és külföldön egyaránt büszkélkedhessünk természetfotósainkkal és munkáikkal. Nemzeti parkjainkról további információkért, keresd fel a Magyar Nemzeti Parkok weboldalát, ahol minden nemzeti parkról bővebben tájékozódhatsz, illetve könnyedén eljuthatsz az egyes nemzeti parkok saját honlapjaira is!

Havi természetfotós pályázatok:

1. Varázslatos Magyarország természeti szépségei

2. Varázslatos Magyarország madarai

3. Varázslatos Magyarország egyéb állatai

4. Varázslatos Magyarország kompakt szemszögből

A. Varázslatos Magyarország mozgásban a természet (videó) (május 1-től)

B. Varázslatos Magyarország ember a természetben

- pályázati év: 2016. március 11-től 2016. december 20-ig

Varázslatos Magyarország

Angliai ösztöndíj művészeknek és kreatív szakembereknek

A University of Bedfordshire pályázati felhívása művészek és kreatív szakemberek számára angliai kollaboratív művészeti programban való részvételre.

A pályázat tárgya

A pályázat keretében művészek, kreatív szakemberek művészeti projekttel angliai kollaboratív programban való részvételre és 10.000 font ösztöndíjra pályázhatnak.

 

A pályázók köre

Karrierjük közepén lévő művészek (képzőművészek, performanszművészek, digitális művészek, írók, zenészek, stb.) kreatív szakemberek.

 

A pályázat részletei

A program célja több éves tapasztalattal rendelkező művészek, szakemberek projektjeinek segítése interdiszciplináris tapasztalatcsere és partnerségi együttműködés által. A programba bekerülő művészeknek katalizátor szerepük lesz – pályakezdő és 4 tapasztalattal rendelkező művésszel/szakemberrel kell együtt dolgozniuk.

 

Az egy éves program 3 részből épül fel:

1. Kollaborációs munka (2017. január-június)

2. Projektfejlesztés (2017. június-augusztus)

3. Terjeszkedés (2017. szeptember-dececmber)

 

A programmal járó előnyök, juttatások:

-       12 hónapon keresztül támogatás, képzések, mentorálás

-       10.000 font ösztöndíj

-       bekapcsolódás az egyetem személyi és intézményi hálózatába

-       tér biztosítása az az alkotáshoz (heti 1 nap)

-       kéthetente kollaborációs események

-       lehetőség a folyamatban lévő projektek megvitatására

-       havi képzések, szemináriumok

 

A nyertes pályázónak 12 hónapon keresztül minimum hetente 2 napon a projekttel kell foglalkozniuk. Ezen felül kötelező részt venniük a kollaborációs eseményeken és havi képzéseken Lutonban.

 

Interjú időpontja (rövidlistásoknak): 2016. december 5-6.

 

Program kezdete: 2017. január 12.

 

Program helye: University of Bedfordshire, Luton, Uk

 

A pályázat benyújtása

Online.

Határidő: 2016. november 20.

Angliai ösztöndíj művészeknek és kreatív szakembereknek

Az Év Városi Fotósa 2016

A CBRE pályázati felhívása amatőr és profi fotósok részére a városi környezetet vagy életet bemutató fotók készítésére Az Év Városi Fotósa Díj elnyerése céljából

 

A pályázat tárgya

A pályázat keretében a 13. életévüket betöltött amatőr is profi fotósok a városi környezetet vagy életet bemutató fotóval utazásra, drónos fotózásra, GoPro kamerára, 250 és 1000 dollár értékű ajándékutalványra pályázhatnak.

 

A pályázók köre

 13. életévüket betöltött amatőr és profi fotósok

 

A pályázat részletei

A díjra a városi környezetet bemutató, a városi élet gazdaságát és diverzitását ünneplő fotókkal lehet nevezni.

 

2016-os téma: Kapcsolatok városa – Emberek, helyek, perspektívák

 

Benyújtás

Online.

Határidő: 2016. november 30.

 

Az Év Városi Fotósa 2016

Az út szava

A Kepesita Collection (kepesitacollection.com) pályázatot hirdet 35 év alatti kortárs képzőművészekszámára. A pályázat koncepciója az, hogy a nyertes pályamű 400.000 Ft értékben megvásárlásra kerül a gyűjtemény részére.

Téma: Az Út szava

A Kepesita Collection idei, 2016-os pályázatára olyan kortárs művészeti alkotásokat vár bármilyen médiumban – festmény, grafika, szobor, installáció, fotó, film, multimédia stb., – amik az ’Út szava’ témakörét járják körül.

A pályázat leírása:

A pályázat témakörét Jack London (1876-1916) kalandos életútja, illetve halálának századik évfordulója ihlette. London elképesztő életét átjárta a folyamatos menni és tenni vágyás. Nem tudott és nem is akart ellenállni az őt mindig újabb és újabb kalandokba és élethelyzetekbe sodró erőnek. London, bár főleg fikciót írt és korának egyik legjobban kereső írója volt, mégis elmondható, hogy megélte, amit írt. Alaszkai aranyláz – az ott született jegyzeteiből haláláig születtek északon játszódó történetek. Hobóként bejárta az országot, hol gyalog, hol vonatokon lógva. Osztriga halász és vitorlázós élményeiből nem egy műve táplálkozik. Matróz, gyári munkás, hadi tudósító, sport riporter. Hihetetlen életenergia. Autodidakta módon korának egyik kiemelkedően művelt emberévé képezte magát. Agrárterületen számos újítás fűződik a nevéhez és politikában is aktív volt.

London nem félt megújulni és tárt karokkal várta az ismeretlent. Az ’Út szava’ hívó szó tehát erre utalna: az új, ismeretlen, gyakran veszélyes és sokszor félelmetes, mégis megújulni tudó és akaró világ megteremtésére.

A pályázat témája tágan értelmezhető, de fontos, hogy a pályázó művek kapcsolódjanak ’Az Út szava’ hívó szavához.

A támogatásra szánt összeg: 400.000HUF.

Pályázó személyek: 35 év alatti kortárs képzőművészek

Beküldési határidő: 2016. november 13, vasárnap.

Az összes anyagot kérjük feltölteni egy pdf-ben ide a Jelentkezési lap – ra.

A pályázat anyaga:

– önéletrajz

– portfólió

– a pályázó anyag dokumentációja, leírása

– ár/költségvetés (mi tartozik pontosan a megvásárlásra kínált alkotás(ok)hoz,pl. 1db x cm xy cm olaj, vászon festmény, 5 db x cm xy cm számozott litográfia sorozat, egy video stb.)

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó mű „dobogós” (első 10) szelekciója esetén az anyag feltölthető-e vagy sem a Kepesita Collection blogjára.Hiányos pályázati anyagot nem áll módunkban elbírálni. 

Kérjük, készüljetek fel arra, hogy azelső 10-be bekerült anyagokat élőben bírálja el a zsűri, tehát a műtárgyak – ideális esetben aművész által – személyes bemutatásra kerülnek egy később megadott címen.

A zsűrizést az első 10 munkából egy rövid kiállítással kötjük össze, így a legesélyesebb alkotások a nagyközönség számára is megtekinthetőek lesznek.A pályázati anyagot szakmai zsűri értékeli. A nyertes pályaművet a http://www.kepesitacollection.com blogon tesszük közzé december 1-jén.

További kérdésekre a collection@kepesita.org címen tudunk válaszolni.

Az út szava

Jelentőségteljes helyek - Zeiss Fotográfiai Díj

A World Photoraphy Organisation és a ZEISS pályázati felhívás fotósok számára a Zeiss Fotográfiai Díj elnyerésére.

 

A pályázat tárgya

A pályázat keretében magánszemélyek különleges helyekről készült fotókkal 12.000 euró értékű Zeiss lencsékre, 3.000 euró utazási támogatásra és londoni utazásra pályázhatnak.

 

A pályázók köre

 18. életévüket betöltött magánszemélyek.

 

A pályázat részletei

Téma: Jelentőségteljes helyek – különleges helyek vagy mindennapi helyek különleges aspektusának dokumentálása.

 

Feladat: 3-10 fotóból álló sorozat készítése

 

A pályázaton 2012. január 1-je és 2017. február 7-e között készített, még nem publikált képekkel vagy bármikor készített, de csak 2016 január 1-je és 2017-e között publikált képekkel lehet indulni.

Benyújtás

Online.

Határidő: 2017. február 7.

Jelentőségteljes helyek - Zeiss Fotográfiai Díj

Canon természetfotó pályázat

Pályázati feltételek:  

1. A Canon Hungária Kft. (székhely: Canon Hungária KFT. 1031 Budapest, Záhony u. 7.) fotózás szerelmeseinek fotópályázatot hirdet. A pályázatra olyan képeket várunk, amelyeken a természet a kép fő témája.  

2. A pályázatokat a canon.fotopalyazat@gmail.com e-mail címre elküldve lehet jelentkezni 2016. 10. 26-án 23.59-ig. A résztvevők fejenként összesen 5 db releváns képpel jelentkezhetnek, amennyiben rajongói a Canon Magyarország Facebook oldalának. A beküldött képek közül a legjobbakat a Canon Magyarország Facebook oldalán egy fotóalbumban közzéteszi. 

3. Az albumba kizárólag azok a képek kerülhetnek be, melyek a Canon Hungária munkatársai a témának megfelelőnek, relevánsnak tartanak, valamilyen formában a megjelenik a természet, és nem merül fel kizáró ok. A képek kiválasztásánál esztétikai szempontok is szerepet játszanak, melyek az objektív megítélés hatáskörén kívül esnek. 

4. A Canon Magyarország Facebook oldalán a pályázati album a pályázatra beküldött, és annak megfelelő képekkel minimum hetente 1 alkalommal frissül.  

5. A pályázók kizárólag saját maguk által készített digitális felvétellel pályázhatnak, amelyek felett teljes szerzői és felhasználási joggal rendelkeznek. A fotópályázatra szánt képeket .jpg formátumban, várják a szervezők, a kép hosszabbik oldala minimum 3000 pixel kell, hogy legyen. A nevezésükkel a pályázók elismerik, hogy a beküldött fotók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkeznek, az nem sérti harmadik fél jogait.  

6. A Canon Hungária kizárólag olyan fotókat bírál el publikálásra, amelyek tartalmazzák az exponálás paramétereit rögzítő EXIF-információkat is. A beküldött képeket az alapvető képjavítást meghaladóan (kontraszt, telítettség, fényerő, gradációs görbe, színegyensúly) nem lehet módosítani, ugyanakkor a képkivágással a pályázók szabadon élhetnek.  

7. A kép mellé a következő adatokat várjuk a pályázóktól:  

§ a pályázó neve,  

§ a képek címe,  

§ képek exif adatai (rekesz, idő, iso)  

8. 8 nyertes kép kerül kiválasztásra a Canon Hungária által dedikált zsűri révén. A nyertes fotók készítőiének nyereménye: kinyomtatott fotóik kiállításra kerülnek a november 8-án megnyíló „Az év természetfotósa” tárlaton a Magyar Természettudományi Múzeumban. 

9. A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Canon Hungária Facebook oldalán a képek megjelenjenek.  

10. A Canon Hungária Kft. alkalmazásában álló és más, a fotópályázat koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában közreműködő személyek és közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt a fotópályázatban.  

11. A Canon Hungária Kft. a változtatás jogát fenntartja.  

Határidők, időpontok, helyszínek:  

A fotók beérkezése – 2016. október 13. - 2016. október 26. 

Eredményhirdetés – 2016. november 2.  

Eredményhirdetés Facebookon, nyertesek kiértesítése – 2016. november 2. 

Az év természetfotósa kiállítás – 2016. november 8.    

Canon természetfotó pályázat

Over The Lens fotópályázat

Over The Lens fotópályázat

A Pécsi Tudományegyetem Breuer Marcell Doktori Iskolája és a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. és Victor Vasarely születésének 110. évfordulója alkalmából Over the Lens címmel fotópályázatot hirdet. A Breuer Marcell Doktori Iskola és a PÉTÁV Kft. már több alkalommal - közösen meghirdetett pályázatokkal - állította középpontba a házgyári technológiával készült épületekkel kapcsolatos előítéletek mérséklését.A kiírók ezúttal olyan fotókat, fotómontázsokat, fotósorozatokat várnak, amelyek a pécsi születésű Victor Vasarely által képviselt vizuális gondolkodást, illuzionista látásmódot tükrözik, miközben új nézőpontból mutatják be városunk házgyári technológiával készült épületeit és azok környezetét. A pályamunkák tárgyának léptéke a belsőépítészeti értékek bemutatásától egészen a városi szövetben való elhelyezkedés bemutatásáig terjedhet.

Pályázók köre:

A pályázaton minden 18. életévét betöltött természetes személy részt vehet. Egy pályázó maximum 3, kiállításra alkalmas minőségű fotóval, fotósorozattal vagy fotómontázzsal pályázhat. Az alkotás méretaránya, elrendezése és az elkészítéséhez felhasznált technika is szabadon választható.

Díjazás:

A zsűri által a legjobbnak ítélt pályamunkákat beküldők ajándékutalványban részesülnek:

1. helyezett: 70 000 Ft,

2. helyezett: 50 000 Ft,

3. helyezett: 30 000 Ft értékű utalványban.

Beküldési határidő: 2016. október 21.

Eredményhirdetés:

2016. november 7. A pályázat benyújtása:A pályaműveket a panelkommando@gmail.com e-mailcímre várjuk. A levélben kérjük feltüntetni a következő információkat: név, levelezési cím, kép/képsorozat címe, leírás: a helyszín, hangulatok, inspirációk, gondolatok, felhasznált technikák ismertetése (max. 2000 karakter).

A pályázó pályaművének benyújtásával hozzájárul, hogy alkotását a pályázat kiírói a nyilvánosságra hozzák, publikálják, a médiában és kiadványaikban megjelenítsék, illetve arról reprodukciót készítsenek.

Over The Lens fotópályázat

Elhunyt Tóth István Érdemes művész, fotográfus

Kilencvenhárom éves korában elhunyt Tóth István Érdemes Művész és Balázs Béla-díjas fotográfus, a Magyar Fotóművészek Szövetségének alapító és egyben legidősebb tagja.

Tóth István Nyáregyházán született 1923. július 26-án, kisgyermek volt, amikor szülei Ceglédre költöztek, s élete végéig ragaszkodott szeretett városához. Első fényképezőgépét szorult helyzetben lévő barátjától vette családi fotók készítésének szándékával. Véletlenül került kezébe egy fotós szaklap, benne Haller Frigyes, a kiváló szakíró fotóművészetről szóló tanulmányával, mely magával ragadta. Ismeretlenül kopogtatott be a mesterhez, aki a kezdő munkáiban meglátta a tehetséget.  A fiatal fotográfus megszívlelve Haller igen szigorú képbírálatait több év kemény munkája után eredményesen mutatkozott be a Bordeaux-i fotószalonon, mely évtizedeken át tartó rendkívül sikeres pályájának kezdetét jelentette.

Bár az 50-es, 60-as években a vasfüggönyön át igen nehéz volt „Nyugatra” képeket küldeni, Tóth István páratlan kitartással juttatta el kollekcióit Ceglédről a világ valamennyi kontinensére: 52 országban több mint 2200 kiállításon bemutatott műveiért 327 díjjal jutalmazták, 1980-ban New Yorkban az Évszázad kiváló fotóművésze címet is megkapta.

A klasszikus fotográfia egyik utolsó mestere volt, rendkívüli szakmai tudás, kompozíciós érzék teszi összetéveszthetetlenné képeit. Legsikeresebb portréja a Nehéz út volt, mely saját életének is szimbólumává vált.

Képzőművészekről, írókról készített fotói Barcsay Jenő, Czóbel Béla, Borsos Miklós, Illyés Gyula, Déry Tibor s számos kiválóság arcvonását, karakterét őrzik.

Alapító s egyben a legidősebb tagja volt a Magyar Fotóművészek Szövetségének. Pest megye és Cegléd díszpolgára, Balázs Béla-díjas, Érdemes művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend birtokosa, számos nemzetközi fotográfiai társaság tiszteletbeli tagja.

Cegléd város és a Magyar Fotóművészek Szövetsége saját halottjának tekinti. Temetéséről később gondoskodnak.

 

JELENTŐSEBB DÍJAI, KITÜNTETÉSEI

 

52 országban több mint 2200 kiállításon bemutatott képeit 327 díjjal jutalmazták

 

Balázs Béla-díj, 1979

Székely Aladár-díj, 1980

Pro Urbe (Cegléd 1980)

Az Évszázad Kiváló Fotóművésze (New York) 1980

Cegléd Művelődésének Aranykönyvébe jegyezték 1984

UNESCO díj 1985

Érdemes Művész 1986

Év-díja (Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete) 1986

Cegléd díszpolgára 1996

Magyar Fotóművészek Szövetsége Életműdíj 1998

Magyar Köztársasági Érdemrend Keresztje 1998

Pest Megye Művészetéért 2000

Alkotói-nagydíj (Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete) 2002

Életfa emlékérem ezüst fokozat (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) 2003

Pest Megye Díszpolgára 2008

Hazám-díj 2009

Életfa Emlékérem arany fokozat (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) 2013

Czigle-lánc 2014

 

Tagságai, TISZTELETBELI TAGSÁGAI

 

Fotóművészek Nemzetközi Szövetsége (Fédération Internationale des Artistes Photographes – FIAP)

Alapító tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, valamint a szervezet keretében működő Senior Alkotócsoportnak.

London Salon of Photographie

Osztrák Fotószövetség

Délkelet-Ázsiai Fotóművészek Szövetsége (Szingapúr)

Delaware Camera Club (USA)

Bordeaux-i Fotó Club (Franciaország)

Rigai Fotó Club (Lettország)

Nemzetközi Fotó Kör (Plön, Németország)

Buenos Aires Fotó Club (Argentína)

CEPAM Fotó Club (Marokkó)

ECPA (Honkong)

Hon. Pcos Sibiu (Románia)

Hon. PPG Linz (Ausztria)

Hon. F. IIPC (India)

NUFÁRUL (Románia)

Magyar Alkotóművészek Szövetsége

Ceglédi Fotóklub, amelyet 1950-ben Tóth István alapított

 

LEGJELENTŐSEBB ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSAI

 

Több mint száz önálló kiállításon mutatták be képeit

 

1965 Cegléd

1968 Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro (Brazilia)

1970 Hamburg (NSZK)

1975 Bécs (Ausztria)

1979 Berlin (NDK)

1983 Budapest, Műcsarnok

1988 Istambul (Törökország)

1989 Új-Delhi (India)

2003  Budapest, Vigadó

2010 Cegléd

 

KIADVÁNYOK, ALBUMOK

Ötnyelvű album (1985)

Tények és emlékek – dokumentumkötet (1993)

100. önálló kiállítás – katalógus (1996)

C. Fehér Ferenc: Az évszázad kiváló fotóművésze, Tóth István (2003)

„Áldassék érte ez a homok” – kortársak Tóth Istvánról (2004)

Tóth István életmű album – magyar és angol nyelven (2006)

 

További információ:

Apáti-Tóth Sándor

mobil: 0036-30-9633-487

e-mail: sandor@apatinyomda.hu

Elhunyt Tóth István Érdemes művész, fotográfus

111 éves a Fridrich fényírda című emlékkiállítás

111 ÉVES A FRIDRICH FÉNYÍRDA

című emlékkiállítás (nyilvános és meghívásos fotópályázat egyben)

A fotókiállítás célja: Emlékezni az 1905-ben Szentes központjában megnyitott Fridrich János fényképész mester napfény műtermére, a régi fényképész mesterségre a kiállításon bemutatott képek segítségével. (A régi fényírda jelenleg fotómúzeumként látogatható, több eredeti fotós eszköz is megtekinthető a fényképész műteremben.)

111 éves a Fridrich Fényírda Szentesen

1905-ben nyílt meg Szentes központjában, a Görög Udvar területén Fridrich János fényképész mester önálló napfény műterme. Szerencsés helyen indította el az üzletet, mert a nagy udvaron elfértek a hintók és a kocsik is a fotografáláshoz érkező násznéppel együtt. Az épületet vályogból építették fel. A fényképezéshez szükséges napfényt az északra néző fakazettás üvegfal és a napfényaknás üvegtető engedte be a műterembe, a fény mennyiségét, irányát elhúzható függönyökkel lehetett módosítani.

Fridrich János a Hertzl-Hegedűs fotográfusoknál volt segéd 1899 körül, majd Hertzl Vilmos halála után ő működtette tovább ezt az üzletet. A saját napfény műtermét hitelből építette fel, ahol nem csak a megrendelők képeit készítette el, hanem saját és mások művészi igényére is fényképezett. Koszta József festőművészről készült képei műtörténeti albumokban is megtalálhatók. Fridrich János a maga korában szokatlan módon, mecénás volt, műtermében kiállíthattak és árulhatták képeiket a helyi művészek. Igényes, kultúra iránt érdeklődő baráti kört hozott létre, akik rendszeres hétvégi látogatói, beszélgetőtársai voltak. Erről jelenleg a fényírdában látható, háttérképként elhelyezett baráti társaságot ábrázoló hatalmas táblakép tanúskodik. 1958-as halála után leánya, Massányiné Fridrich Erzsébet működtette tovább a fényképész műtermet.

1997-ben a Csongrád Megyei Közgyűlés támogatásával a beázott, kicsit omladozó falú épületet – mivel könnyező házigomba fertőzést kapott –, lebontották, és teljesen újjáépítve, az eredeti állapothoz hasonlóra visszaállították a műtermet. A családtagoktól felvásárolták az eredetileg itt használt fényképezőgépeket, labortechnikai felszereléseket, az üveg- és cellulóznegatívokat, ezekkel és eredeti fényképekkel újra berendezték az épületet. A Fridrich Fényírda megnyitásához széles körű városi gyűjtés keretében a múzeum igyekezett a szentesi fotótörténet emlékeit is biztonságba helyezni. A Fridrich Fényírda néhány magyarországi társával együtt főként eredeti tárgyakkal berendezett fotómúzeumként várja a bejelentkező látogatókat. Közérdekű muzeális kiállítóhelyként a szentesi Koszta József Múzeum részeként működik, jelenleg széleskörű leltározási és revíziós tevékenység folyik benne.

A december 3-án megnyíló, főként archaikus képekből álló meghívásos és nyílt fotókiállítással is emlékezünk 1905-re, ahol az 1900-as évek elején használt képkészítési technikákat is alkalmazó fotósok művészi képei láthatja majd a közönség. Ez egy országosan meghirdetett szakmai program lesz, mely segítene összehozni a régi technikák felhasználásával dolgozó fotóművészeket egy közös tárlatra, ezzel tisztelegve a régi kézműves fényképész mesterség előtt. A kiállítási képanyag válogatására Kincses Károly fotómuzeológust kértük fel. A jeles évfordulós tárlaton szereplő képekből egy igényes katalógus is készül. A kiállítás megnyitó után 4 szakmai és fotótörténeti előadással emlékezünk a Fridrich műterem elindítására, a szentesi fotótörténet kezdeteire és fejlődésére, hangsúlyozva, hogy a város fejlődésének dokumentálásában milyen jelentős szerepe volt a helyi fényképészeknek.

 

Nagy István fotóművész

a Szentesi Fotókör vezetője,

az MFSZ és a MAOE tagja

111 éves a Fridrich fényírda című emlékkiállítás

Közel hozzuk a természetet

Kreatív Fotóworkshop Zalában, Eifert János és Olasz Ágnes szervezésében

Mesterkurzusom során különböző témák, fotóművészeti műfajok kerülnek az érdeklődésünk fókuszába. Most a természetfényképezést „gyakoroltuk”, amihez Zalát választottuk helyszínnek. A Börzöncei hegyi Pince – szálláshelyünk - Zala megyében található 310 méter magasan, az 1800-as években épített Szent Lőrinc-kápolna környezetében, a Szerelem-völgy kapujában.

A vidék gazdag természeti látnivalókban, gyönyörű panoráma öleli körbe a hegyet, és vendégmarasztaló az energiamezeje. Elhagyott és élő pincék, szőlők, az elmúlás és a túlélés jelképei… Börzönce mellett a fotós programunkban szerepelt még Bocska, ahol Vigh István tanyáján lovakat, Valkonyaegyk ökogazdaságában pedig juhokat és juhsajtot is fényképeztünk. Szentliszló, ahol kora hajnalban, a Berekben, a Válicka-patak völgyében szarvasokkal, őzekkel is találkozhattunk, páratlan élményt jelentett. Esti összejövetelünket szintén ebben a faluban, az Olasz-portán tartottuk. A „szép este” nemcsak egy-egy pohár bort, hanem egyéni bemutatkozásokat, képelemzést és szakmai-művészi beszélgetést jelentett, miközben feltöltöttük akkumulátorainkat is.

Közel hozzuk a természetet – ez kifejezi kreatív és meditatív fényképezésünket, mely során önmagunkhoz is közelebb kerülünk. Nem rohanó tempóban, teljesítmény-kényszer hatására fényképezünk, hanem elmélyülten, témánkra koncentrálva, miközben megértjük azt is, hogy a fotóművészet nemcsak a pillanat, hanem a gondolkodás művészete is. Hiszen megörökítésre érdemes nemcsak a ködből előbukkanó szarvas, de egy fűszál, harmatcsepp, vagy lehullott falevél is. Ilyenkor elfelejtkezünk az időről, megszűnik számunkra a külvilág. Mindez egy levélért?  Igen, akár egy levélért is. Akkor és ott számunkra ez többet jelent, mint aminek látják mások. A levél erezetében – képzeletünkben - a forrás patakká, folyóvá duzzad, amely tengerbe, óceánba torkollik. A feszülő víztükör – a pocsolya kis darabja – fákat, hegyeket, az égboltot, a napot és a csillagokat tükrözi. A mindenséget. A teljességet. A tökéletességet. Ezt akarjuk megragadni, egyetlen felvételbe sűríteni, hogy megmutathassuk másoknak is.

A fotó workshop résztvevői - Csörögi Dóra, Gyöngyösi János, Darab Dénes, Papp László, Magyar László, Osbath Vangyia Tünde, Olasz Ági – felvételein a természet szépsége, az ember és a természet kapcsolata és harmóniája elevenedik meg, különleges művészi igénnyel.

Közel hozzuk a természetet

Fotópályázat: A városom

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség minden évben fotópályázatot hirdet, hogy ilyen módon is közelebb vigyen egy-egy környezeti témát Európa lakóihoz. Idén a városok kerülnek a fókuszba.

Az európai polgárok 75%-a városokban él, így nem csoda, hogy itt vannak a kultúra, az oktatás és az egészsségügy központjai, csakúgy, mint az európai gazdaság hajtóművei. Ugyanakkor a városok más térségektől függnek, hiszen kívülről kapnak energiát, vizet, élelmet, és a hulladék is kívülre kerül.

Sok város komoly kihívásokkal találkozik a társadalmi, a gazdasági és a környezeti problémák kezelésekor. A túlnépesedés vagy éppen az elnéptelenedés, a társadalmi egyenlőtlenség, a szennyezés és a közlekedés csak néhány a problémás ügyek közül. Ugyanakkor az emberek, a munkahelyek és a szolgáltatások közelsége lehetőséget ad egy sokkal erőforrás-hatékonyabb Európa kiépítésére. Hogyan adhatnak a városok magas színvonalú életet, egészséges városias környezetet?

„A városom” című fotópályázat minden európait megszólít, hogy fejezze ki, mit is jelent számára a városi környezet. A résztvevők szabadon választhatnak várost, amelynek pozitív vagy negatív történetét a fényképeken keresztül mondhatják el. A résztvevők az alábbi három kategóriából választhatnak:

  1. Fenntartható élet a városokban: Hogyan hat az életstílusunk a környezetre? Tudunk-e környezetünk védelme érdekében változtatni a vásárlási és étkezési szokásainkon? Zuhanyozzunk, vagy fürödjünk? A házak tetején napelem legyen, vagy inkább tetőkert?
  2. Közlekedés a városban: Biciklizzünk vagy autózzunk? Mi a munkába, vagy iskolába járás leggyorsabb és legkellemesebb módja? Szeretjük a közösségi közlekedést?
  3. Szabadidő a városban: Egy séta a parkban, vagy egy autózás a tóhoz? Színházba menjünk, vagy egyet futni? Hogyan fedezhetjük fel legkönnyebben a várost? Hogyan töltjük a szabadidőnket?

Mindhárom kategóriában 1000 euro díjat kap az első helyezett. A közönségdíjas és az ifjúsági kategória nyertese is 500 eurós díjat kap. (Az ifjúsági kategória az 1992 és 1998 között születettek számára nyújt lehetőséget.) A képeket jpg formátumban várják; a hosszabbik oldalnak legalább 2000 pixelesnek kell lennie. Az EEA és annak partnerei a pályaműveket szabadon felhasználhatja.

A versenyzők pályázatait augusztus 15-éig várják, de az utolsó napok terhelt elektronikus rendszere miatt a szervezők ajánlják a fotók korábbi elküldését.

Fotópályázat: A városom

MFSZ 60

Új ösztöndíjjal, honlappal és kiállítással ünnepli hatvanadik születésnapját a Magyar Fotóművészek Szövetsége

A Magyar Fotóművészek Szövetsége idén ünnepli megalakulásának 60. évfordulóját, aminek apropóján új fotográfiai ösztöndíjat hoz létre, kutatás-sorozatot indít el, és honlapját is megújítja a szervezet.  A Várkert Bazárban nyíló Face-Boom című kiállítással és kerekasztalbeszélgetésekkel pedig közös ünneplésre hívják a közönséget.

A fotóművészet változásai a Szövetségen belüli célok újrafogalmazását is szükségessé teszik, így 2016-ban már új koncepció mentén segíti az intézmény az alkotások bemutatását, illetve támogatja elkészülésüket. Ennek első lépéseként egy fotográfiai ösztöndíjat hoz létre, amely a fiatal alkotókat segíti munkájukban: olyan, művészeti felsőfokú intézményekben hallgató diákok számára ír ki évente három ösztöndíjat, akik eddig kiszorultak az állami ösztöndíjrendszerből vagy a Nemzeti Kulturális Alap pályázataiból. Az egymillió forint értékű ösztöndíj évente három fiatal alkotót támogat egy-egy fotográfiai sorozat elkészítésében, melyek e támogatás nélkül nem születhetnének meg.

Még ez év során megkezdődik az eddig nem kutatott és hiánypótló terület tudományos feltérképezése, amelynek célja, hogy a fotó, művészet, gazdaságtan összefüggéseire irányítsa a figyelmet. Ennek érdekében egyetemi kutatócsoportokkal közreműködve szeretne elindítani egy kutatás-sorozatot, ami a magyar fotográfia gazdasági, kulturális, antropológiai, szociológiai szerepének meghatározására, valamint annak kimutatására vállalkozik, hogy a fotó, mint médium mekkora gazdasági erőt képvisel a többi művészeti ághoz viszonyítva, illetve önmagában mekkora erőforrásokat tud felmutatni, és azok hatékonysága milyen mértékű.

Ez év szeptember végére elkészül a Szövetség megújult honlapja, ahol nem csupán a tagok munkásságát ismerhetjük meg, de 1956-tól kezdődően végigkövethetjük majd az archív képanyagon keresztül a magyar fotóművészet fejlődését is.

Szintén szeptemberben nyílik egy átfogó portré kiállítás Face-Boom címmel a Várkert Bazárban, amely a fotográfia megjelenésével indukált hagyományos arckép ábrázolásban megjelent és a mai napig tartó változást igyekszik bemutatni a Szövetség tagjainak munkáiból válogatott fotókkal.

A 60. évforduló alkalmából rendezett kiállítással, beszélgetés-sorozattal, a frissülő honlappal, valamint az ösztöndíjjal és a kutatások megindításával szeretné a Szövetség a magyar fotóművészeti szcénában meglévő vezető pozícióját megőrizni, és annak megfelelően felelősséget vállalni a fotográfia hazai fejlődésében.

MFSZ 60

Tagfelvétel

A Magyar Fotóművészek Szövetsége tagfelvételt hirdet. A Szövetségbe történő tagfelvételt írásban kell kérelmezni, melyhez az alábbiakat szükséges csatolni:

-        szakmai önéletrajz;

-        a jelentkező fotográfiai portfóliója vagy fotószakírói tevékenységének ismertetése;

-        kitöltött adatlap (amely a „forrásra” klikkelve letölthető);

-        a jelentkezőnek ezen felül, fotográfiai portfóliójának digitális változatát, pdf formátumban is el kell küldenie az info@fotomuveszek.hu e-mail címre.

A felvételről egyéni elbírálás alapján a tagfelvételi bizottság dönt, előreláthatólag 2016. november harmadik hetében. A felvételi anyagokat október 31-ig áll módunkban fogadni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a bizottság a pályázati anyag installálásával kapcsolatban külön előírást nem határoz meg, a portfólióban beadandó képeket keretezni nem szükséges. Sikeres tagfelvételi eljárás esetén a beadott portfóliókat a Magyar Fotográfiai Múzeumban helyezzük el.

(A felvételi anyagot személyesen vagy postai úton kell eljutattni a Szövetség címére (1065 Budapest, Nagymező u. 20., II. emelet) a portfóliót pedig elektronikusan is el kell küldeni.)

Amennyiben a tagfelvétellel kapcsolatban kérdése van, kérjük hívjon minket bizalommal: +361/ 311-2626, +3630/211-2705

Tagfelvétel

Arcok

Szabó Gyula színművész és kortárs költők, írók pillanatai.

Megnyitja Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas irodalom- és művészetkritikus, szerkesztő

04.12.
-
04.29.
További információ
Elvágyódás

Mariya Kozhanova és Schild Tamás munkáit az köti össze, hogy mindketten az elvágyódás valamilyen stációjával foglalkoznak. Mariya Kozhanova kiállítását Valerij Viktorovics Platonov, az Orosz Kulturális Központ igazgatója nyitja meg

Schild Tamás munkái elé Surányi Mihály, a Kortárs Művészetért Alapítvány vezetője mond bevezetőt.

04.04.
-
05.07.
További információ
Ön-expozíció

Konceptuális fotómunkák a 70-es évekből

04.06
-
04.28.
További információ
gasztro HEMZŐ - időszakos kiállítás

A vendégeket köszönti Kiss Imre múzeumigazgató

Megnyitja Patyi Árpád fotóművész

04.04.
-
05.14.
További információ
Atlantisz

A kiállítás újabb bemutatója – első, 1970-ben megrendezett önálló kiállítása kedves városában – Szegeden

Megnyitja Vizi E. Szilveszter az MTA korábbi elnöke, a TIT tiszteletbeli elnöke

04.06.
-
04.30.
További információ
Hozzon egy történetet!

Barátok, ismerősök, tanítványok, kollégák elevenítenek fel egy-egy személyes élményt a nemrég Kossuth-díjjal kitüntetett művészről. Sztorik, tanulságok, esetek. Ünnepeljük együtt a fotográfust, szerkesztőt, a szakmai közélet meghatározó szereplőjét, Keleti Évát. Moderátor Szarka Klára fotótörténész.

03.28.
-
03.28.
További információ
Emlékkiállítás

Alapfy Attila (1930 - 2016) emlékére...

03.11.
-
04.23.
További információ
Képkiállítás az 1945 forgatásán készült standfotókból

Megnyitja Ragályi Elemér

03.31.
-
04.15.
További információ
Gyűjteményes kiállítás

Az ”Euro Foto Art” Egyesület partnerségben a Nagyváradi Vár Múzeummal, és a Debreceni Művelődési Központtal, egy újabb különleges fotóművészeti kiállítást rendez a város közönsége számára. Ez alkalommal a Múzeum Történelmi részlegén lévő ”Ștefan Tóth István” Technikai és Fotóművészeti Gyűjtemény két ideiglenes kiállító termében Oláh Tibornak, az ismert debreceni fotóművésznek, az ”Euro Foto Art” Nemzetközi Egyesület tagjának alkotásai kerülnek bemutatásra. Az egyéni tárlat több mint 50 különböző méretű bekeretezett, illetve eredeti módon installált fotográfiájából állt össze.

Oláh Tibor egyéni kiállításának megnyitója 2017 március 26-án vasárnap 11 órakor lesz a szerző jelenlétében a Nagyvárad-i Vár Múzeumban, melyre minden fotóművészetet kedvelőt szeretettel várnak a szervezők. A közönséget Angela Lupșea, a Vár Múzeum ideiglenes igazgatója köszönti. A kiállított alkotásokat Gyöngy Péter a Debreceni Művelődési Központ kulturális főmunkatársaa kiállítás kurátora mutatja be. A tárlatot Tóth István AFIAP fotóművész, az ”Euro Foto Art” Egyesület elnöke nyitja meg.

A rendezvény jó hangulatát Lucian Malița hegedűművész, és Thurzó Sándor József brácsaművész a Nagyvárad-i ”Duo Varadiensis” két tagja biztosítja.

A Nagyváradi Vár Múzeummal, a Debreceni Művelődési Központtal és a Nagyváradi Fotográfusok „Tavirózsa” Klubjával partnerségben rendezett tárlat 2017 május 6-ig látogatható - keddtől, vasárnapig  9-17 óra között.

 

03.26.
-
05.06.
További információ
Színtani barangolások Goethe nyomdokain

Szelényi Károly vetített képes előadása

Beszélgetőtárs: Markovics Ferenc

03.23.
-
03.23.
További információ
Arcok a magyar film világából

Válogatás Arató András portréiból

Megnyitja Gárdos Péter filmrendező

03.13.
-
03.27.
További információ
40 év ördögszekéren

Megnyitja Fodor Tamás színész, rendező és Szegő György látványtervező, művészeti író

A kiállítás a fotóművész negyven éves munkájának keresztmetszete. Színházi fényképek a Gyulai várszínházból, a zsámbéki színházból, a határon túli színházak húsz évéről, a Szegedi Kortárs Balett első éveiből, a Budapesti Kamaraszínházból. Az anyagot kiegészíti egy átfogóbb válogatás negyven év előadásaiból.

03.10.
-
06.30.
További információ
"Jelképek erdején át"
03.13.
-
04.07.
További információ
Agórafóbia, Fobofóbia

Agorafóbia: nyilvános helyeken való megjelenéstől való félelem. Fobofóbia: fóbiáktól való félelem.A fényképezésre mint a körülöttünk lévő világ leképezésének eszközére, a technikai kísérletezés terepére gondolunk leggyakrabban. Hiába igyekszik elkerülni az ember az általánosítások útvesztőjét, amikor fényképészetről beszélünk – legyen az ábrázoló vagy konceptuális, staged photography avagy dokumentum-értékkel létrehozott kép – sokszor csak a végtermékkel, a kétdimenziós képpel foglalkozunk. Ez az esetek nagy részében talán így is van rendjén, azonban az FFS 2017-es új tagjait bemutató kiállításán egy huszárvágással vitába szállunk a megszokásból elfogadott felállással.. A kiállítás azt a jelenséget igyekszik górcső alá helyezni, hogy minden alkotó-tevékenységgel foglalkozó személy egy munka formálásán és véglegesítésén dolgozik. Legyen szó materiális avagy immateriális végtermékről, a felállás ugyanaz: az alkotó elhelyez valami új, remixelt, idézett elemet a világban. A világ pedig relációt alakít ki ezzel az új elemmel.Legalábbis a romantikus utópiákban. A valóság talaján mozogva azonban az a leggyakoribb tapasztalat, hogy az alkotások születésük pillanata után – már ha létezik egy ilyen pillanat – belekerülnek a közös index-rendszerbe és csak a vájtfülű, célzottan keresgélő kutatók érdeklődése által kerülnek fel újra és újra a felszínre. A relációk így sokkal lassabban alakulnak ki, az esetek nagy részében nem is dokumentálódnak – az alkotó sokszor visszajelzés nélkül marad, a befogadó pedig kérdezési lehetőség nélkül.Legyen szó akár képzőművészetről, színpadon nyújtott produkciókról, irodalomról vagy iparművészetről, az alkotások kontextusba helyezése mellett a befogadó és alkotás közti relációk megszületése az, amely életben tart/hat/ja a kulturális színteret.Pályakezdő alkotók esetében ezek a visszajelzések és munka-debütálási szituációk létfontosságúak a megfelelő szakmai impulzus, útmutatás és inspiráció szempontjából. Azonban ezek a szituációk az esetek legnagyobb százalékában csupán a jól megszokott egyetemi közegben avagy néhány művészeti pályázat prezentációs fordulójában teremtődnek meg – abban a helyzetben, amely igazán erre alkalmas, a kiállítási szituációkban nem.Az FFS 2017-es új tagos kiállítása, az Agorafóbia, fobofóbia a kurátor és az új tagok tapasztalataiból és igényeiből merítve igyekszik körüljárni a kérdésfelvetést és bemutatni azt, hogy mindkét fél számára hasznos lehet egy élő párbeszéd. A kiállítást megnyitja Szilágyi Róza Tekla

03.10.
-
03.21.
További információ
Világjelek - Kiállítás és könyvbemutató

Felkért ünnepi szónok:  Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter

A vendégeket köszönti: Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója

A kiállítást méltatja: Baki Péter, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke

A kiállítást megnyitja: B. Kovács István muzeológus, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház rimaszombati Egyházi Gyűjtemények igazgatója

A könyvet bemutatja M. Lezsák Gabriella régész és Somfai kara Dávid kulturális antropológus

 

03.03.
-
06.15.
További információ
"Busójárás fekete fehéren"

A kiállítást megnyitja Hepp Mihály, horvát nemzetiségi szószóló

02.22.
-
03.09.
További információ
Inanimus

A kiállítást megnyitja: Barta Zsolt Péter (fotográfus) és Dr. Tomsics Emőke (történész, muzeológus)

„Különleges archaikus technika: nedves kollódium – a fotó múltja és jövője. Egyediség, különlegesség, kép-művészet! Valaha élő dolgok és eleve élettelen, használaton kívüli tárgyak („halott” gépek) analógiá­ja, az organikus és mérnöki formák egymásnak feszülő hasonlósága. Venczel Attila kiállítása kirándulás a fotográfia lélektanába.”

Venczel Attila tárlatvezetése 2017. március 7-én 18:00 órakor.

02.27.
-
04.07.
További információ
Mester és tanítványai

Eifert János mesterkurzusának 3. kiállítása

02.13.
-
03.13.
További információ
MindenMás

Rendhagyó fotókiállítás a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat keretében

02.09.
-
02.26.
További információ
Tenger Csend

Szabó Béla fotóművész kiállítása és Juhász Attila költővel közös könyvük bemutatása. A kiállítást megnyitja Juhász Attila költő. A könyvet bemutatja Tolnay Imre DLA habil., képzőművész

02.17.
-
03.14.
További információ
Sötét Anyag

Az Artér Művészeti Egyesület nyári művésztelepének anyaga

02.03.
-
03.10.
További információ
Kiállítás a Gyűjtemény képeiből

A kiállítást Keleti Éva Prima Primissima díjas fotóművész nyitja meg.

Kiállítók:Bácsi Róbert László, Bánkuti András, Benkő Sándor,Dobos Tamás, Fazekas István, Fejér Gábor,Gaál Zoltán, Hajdú D. István, Hossala Tamás, Kiss-Kuntler Árpád,Mandur László, Móricz-Sabján Simon,Németh György, Reviczky Zsolt, Szabó Bernadett, Szebeni András

02.02.
-
03.03.
További információ
Rékasi Attila kiállítása

Köszöntőt mond Bakó István, Derecske város polgármestere

Megnyitja Dr. Cservenák László PhD múzeumigazgató

01.30.
-
02.28.
További információ
Pupular uprising 1956

Dokumentum kiállítás a szerző részvételével

01.24.
-
02.23.
További információ
Plakátok és emlékek a múlt századból

Vetítettképes előadás Tóth József Füles legendás plakátjairól.

A kiállítás 2017. február 12-ig tekinthető meg

01.27.
-
01.27.
További információ
Gépmadártávlat

Megnyitja Babcsán Gábor hegymászó, publicista

01.23.
-
02.22.
További információ
Riportfotók a világ minden pontjáról

Vetített képes előadás

Beszélgetőtárs: Markovics Ferenc

01.19.
-
01.19.
További információ
Double Fantasy II.

A kiállítást megnyitja Benkő Imre Prima Primissima-díjas fotográfus

A képek megvásárolhatók, az alkotók az eladásból származó bevételt a Csemete Alapítványnak ajánlják fel.

01.25.
-
03.25.
További információ
Ruhában és anélkül

Módos Gábor vetített képes előadása

Beszélgetőtárs: Markovics Ferenc

02.09.
-
02.09.
További információ
Renoválás, Rekonstrukció, Reneszánsz

Megnyitja Csanádi-Bognár Szilvis művészettörténész, esztéta

Kurátor: Surányi Mihály

01.17.
-
02.25.
További információ
Fények, színek világa
01.16.
-
03.15.
További információ
Arcok

Megnyitja Eifert János fotóművész

01.06
-
01.26
További információ
In Essence

Az 'In Essence' című kiállítás célja bemutatni egy olyan fotográfiai látásmódot, mely nem tartja szükségesnek a valósághoz való kötődést, sőt olykor meg is kérdőjelezi azt. Rávezet a fotográfia egy irányára, annak felépülési módjára a fiatal fotóművészek különböző absztraháló magatartásain keresztül. A kiállított művészek szabadon alkalmazzák a médium adta lehetőségeket, illetve tudatosan sűrítik, vagy épp kivonják a képi információkat. Ugyan a valóságból építkeznek - ami a fotó médiumának sajátosságából is fakad -, ezúttal mégsem a realitást tárják elénk, hanem annak kivonataiból, egyszerűsített leképezéseiből tesznek utalásokat olyan komplex jelenségekre, mint például az érintés, a láthatatlan képi ábrázolása, a mesterséges intelligencia képelemzése vagy a káoszban uralkodó rend. Tetten érhetők referenciapontok, amelyek kapcsolatot teremtenek a hétköznapi látvánnyal, azaz az alkotók nem függetlenítik, csupán elemelik munkáikat a valóságtól. Ezek a tudatosan letisztult képi világok egyrészt kevesebb konkrétumot kínálnak, így kitágítják az értelmezési lehetőségeket, ugyanakkor esszenciális tartalmuk révén összpontosítják a figyelmet.

Kiállító művészek: Bán András, Dobokay Máté, Fodor Dániel János, Illés Katalin, Martinkó Márk, Ping-Pong kollektíva (Ádám Anna, Gellér Judit), Rajnai Ákos, Riga Eszter, Schuller Judit Flóra, Szántói Lilla

A kiállítást megnyitja: Ferenczy Bálint - művészettörténész

Kurátorok: Dobokay Máté és Villing Dóra

12.22.
-
01.05.
További információ
Yellow and Blue

A kiállítást megnyitja: S.Faragó Gyöngyi fotográfus és barát.

A kiállítás 2017.január 9-ig lesz látható hétfőtől péntekig minden nap 9-22 óra között.

12.08.
-
01.09.
További információ
A világ, ahogy mi látjuk

Kiállító művészek: Czimbal Gyula, Mátyás Tibor, Kutas Endre

11.25.
-
12.15.
További információ
PANOPTIKUM, 1980-2016

 A kiállítást megnyitja: Simonyi Balázs filmrendező, fotográfus

„Dokumentarista szemlélettel alkotó fotográfusként a létezés szélessávú helyszínein szemlélődöm, az ember és környezetét, az arcok titokzatos belső csendjét figyelem.

A kiállításon a tér-időben folyamatosan változó ismerős és ismeretlen kortársak életútjuk egy-egy sajátos megállójában láthatók.”

 

A megnyitón való részvétel esetén kérjük, regisztráljon az alábbi elérhetőségeken:

e-mail-ben: contact@artphoto.hu

telefon: +36 20 938 1711

 

A kiállítás megtekinthető: 2017. január 4-ig.

11.28.
-
01.04.
További információ
Susogó nyírfák
12.09.
-
01.12.
További információ
111 éves a Fridrich Fényírda emlékkiállítás

A kiállítást megnyitja: Szirbik Imre Szentes város polgármestere, Kincses Károly fotómuzeológus, a kiállítás kurátora

A megnyitó utáni konferencia előadásai:

Labádi Lajos (Szentes): A szentesi fényképészet kezdetei

dr. Béres Mária (Szentes): A Koszta József Múzeum Fotótára

Kováts Fényképészet (Székelyudvarhely): Negyedek nemzedéke, a család élete a fényképészet

Kincses Károly (Budapest): Reinkarnáció

 

/Kérjük, hogy a megnyitóra jöjjön az 1900-as évek első felét idéző öltözékben vagy kiegészítővel!/

 

111 éves a Fridrich Fényírda emlékkiállítás

1905-ben nyílt meg Szentes központjában a Görög Udvar területén Fridrich János fényképészmester önálló napfény műterme. Itt nem csak a megrendelők képeit készítette el, hanem saját és mások művészi igényére is fényképezett. Színvonalas, a kultúra iránt is érdeklődő baráti kört hozott létre, ők rendszeres hétvégi látogatói, beszélgetőtársai voltak a műteremben. A napfényműterem megnyitásának 111 éves évfordulójára 2016 decemberében egy emlékkiállítást rendezünk. Felkértük a régi technikai eljárásokat alkalmazó fotósokat, fotóművészeket, hogy a mai kor szellemében, de régi kézműves eljárásokkal készült képeikkel szerepeljenek ezen a kiállításon. Fridrich Jánosról készült képekből, az általa készített fényképekből összeállított tárlattal pedig felidézzük az 1900-as évek elejét, ezzel tisztelgünk a fényképészmester munkássága előtt. 

A megnyitó utáni konferencián pedig felidézzük az 1900-as évek elején elterjedő fényképész műhelyek kapcsolatát a polgársággal és a művészet iránt érdeklődő közönséggel. A fotókiállítás képein keresztül pedig rálátás nyílik az újraélesztett kézműves képkészítési módozatok mai fényképezéstől eltérő képi ábrázolás világára.

 

Nagy István fotóművész, a kiállítás szervezője

 

A kiállításon képeikkel szereplő alkotók: Agárdi Attila (Budapest), Baloghné dr. Kovács Matild (Nyíregyháza), Baráth Gábor (Budapest), Bölcskey Miklós (Solymár), Cservenák Péter (Vác), Fehér Kálmán (Kecskemét), Gál András (Debrecen),  Gálos László (Salgótarján), Görbe Anita (Hódmezővásárhely), Gyarmati József (Nagykőrös), Héczey Tamás (Budapest), Kis Lajos (Makó), Kovács Csaba (Budapest), Laczkó Péter (Pócsmegyer), Lindmayer Ferenc (Budapest), Maczik Eleonóra (Békéscsaba), Marton Ferenc (Mindszent), Meggyesi Mónika (Budapest), Menyhárt Péter (Budapest), Nagy István (Szentes), Nagy Krisztián (Nagykőrös), Német Gabriella (Csongrád), Novák Mihály (Szabadka), Seres Géza (Debrecen), Simon Csilla (Budapest), Szabó Endre (Budapest), Szabó Maya (Kecskemét), Szánthó Tibor (Érd), Szaszkó Antal (Kunszentmárton), Tarjáni Antal (Tatabánya), V. Molnár Imre (Budapest), Vachter János (Budapest), Varga Tamás (Debrecen), Vékás Magdolna (Budapest), Venczel Attila (Szomor), Zalka Imre (Budapest), Zvaló László (Kecskemét).

 

A tárlat december 22-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében.

 

12.03
-
12.22.
További információ
Továbbra is hittel utakon, utak mentén

„Visszaemlékszem gyerekkoromra, az Apámmal tett túrákra. Már akkor különös hatással voltak rám az utak és a földek melletti kőkeresztek. Kisfiúként néha rettegéssel, néha érdeklődéssel néztem az alakra, és kérdeztem, miért van ez így, ki az ott, miért állnak a keresztek?

Nem tudom, még a mai napig is misztériummal tölt el a szabadtéri hitjelek látványa. Az egész háttér történet ismeretében még inkább.”

2011-ben írt felvezető gondolataimból idéztem. Akkor, Pécsen mutatkozott be Hittel utakon, utak mentén kiállításom.2005-ben kezdtem tudatosan fotózni az útszéli kőkereszteket. Az első gondolatom az volt, hogy megpróbálom összegyűjteni az ország összes ilyen ereklyéjét, de hamar rá kellett jönnöm, hogy reménytelen vállalkozás. Ezután váltottam azokra, amelyikek elé a sors vezet, és elég fotogén környezetben vannak, vagy éppen szerencsés éghajlati/időjárási körülmények miatt váltak fotózásra érdemessé. Aztán jöttek melléjük az egyéb hitjelek, templomok a tájban, öreg temetők. A 2011-es kiállítás után sem hagytam fel ezzel a gyűjtőszenvedéllyel, bár továbbra sem tudatosan készülök ezek fotózására, ami elém kerül, és képileg szépnek, érdekesnek találom, elhozom.

A 2011-es szinopszis zárógondolatait idézem:

„A hitet nem a templomban keresem, hiszen a Megváltó egyik legfontosabb intelme, hogy ne a templomban keressetek! A templombelsőkben erősen érzem az építtetők szándékát: érezd parányi porszemnek magad az Úr jelenlétében! Holott nem erről szól a tanítás, mert az Isten mindannyinkban ott lakozik. A tájban megjelenő templom, kálvária, sír, vagy kőkereszt számomra ezt szimbolizálja. A hit mindenütt jelen van, ha Benned is. Ezért nem nagyok a templomok a képeimen, de ha kell, a kálvária, vagy a kőkereszt akár fölém is nőhet.

Hiszek a jézusi tanítások igazában és erejében, hiszem, hogy van Egy Erő, ami mozgásban és egyensúlyban tartja a Világegyetemet, és hiszem, hogy minden igaz hit egyforma, gyakorolják is akárhogy. Az Ember Hitbe vetett hitét keresem útjaimon, és sokszor az utak mentén lelek rájuk. Miként a magaméra is, mindig új megélésekkel. Erről szólnak ezek a képeim. Fekete-fehérben, mert így érzem őszintének. A magam hitét csak így tolmácsolhatom, csak másokét színezhetném.”

Ennek a kiállításnak a gerincét a 2011. óta készült képek alkotják, de a kiállítás összképe miatt kerültek bele a Pécsen bemutatott képekből is, sőt olyan addig készültek is, amikor akkor nem fértek bele az anyagba, most meg egyszeriben helyük lett. A 33-as számhoz azonban most is ragaszkodtam…

2011. október - 2016. november

12.02
-
01.08.
További információ
Betlehemesek

A kiállítást megnyitja: Novák Tata koreográfus, néprajzkutató és Kovács Krisztina művészettörténész, a Várfok Galéria művészeti vezetője

Korniss Péter pályája elejétől fényképez népszokásokat. Ezek között az egyik leggazdagabb magyar dramatikus játék a betlehemezés.

1969-ben először a Bács-Kiskun megyei Szakmáron, majd a Tolna megyei Kakasdon, ahol 1945-ben letelepített bukovinai székelyek élnek, és a somogyi Vörs községben dolgozott. Fotózta a faluban járó betlehemeseket vagy a háznál zajló eseményeket, ahogy egy kis közösség tagjai maguknak eljátsszák és felelevenítik Jézus születésének történetét a Megváltó emlékére. A képek Dömötör Tekla Magyar népszokások című könyve számára készültek. A világ, benne a falu és annak hagyományai megváltoztak. És megváltozott a hagyományhoz való viszony is. Korniss Péter egész életművének egyik fő jellegzetessége ennek a változásnak megragadása. Az ezredforduló táján készített először beállított betlehemes képeket. Az a gondolat vezette, hogy a reklámfotózás vizuális eszköztárával mutassa meg mindazt, ami a múltból megmaradt. A beállítások kompozíciója az egykori a (vándor)fotográfusok képeit idézi. Ezek egyik fontos jellemzője az ünnepélyesség: ahogyan a szereplők önmagukat kívánták megörökíttetni utódaiknak, az örökkévalóságnak. Így készültek hordozható, semleges háttér előtt a beállított, megrendezett képek a hagyományőrző csoportok tagjairól. Ezekből a fotográfiákból született a Betlehemes című kötet.

Kornisst még ezek után is foglalkoztatta a hagyomány és a jelen közötti feszültség megragadása. 

A megoldást a 2006-ban Debrecenbe költözött Betlehemes Találkozó hozta meg. A csoportokat ott fényképezte, ahol felléptek. A fotográfus „csak” annyit tett, hogy az adott helyszínen elrendezte a szereplőket. Így születtek a stilizált képek plázában, lakótelepen, buszmegállóban, graffitis fal előtt, kortárs művészeti múzeumban. Korniss úgy tanulta a néprajzosoktól, hogy egy népszokás akkor kezd kihalni, amikor azt már csak gyerekek adják elő. A legújabb „debreceni” sorozatban azonban kizárólag felnőtt csoportokat örökített meg. Azokat, akik a népszokás ma is autentikus képviselői, őrzői, gyakorlói, megélői. A fotókon így nemcsak feszültség teremtődik a népszokás és a szokatlan helyszín között, hanem egyensúly is. Egyensúly múlt és jelen között.
A kiállítás 2017. február 19-ig látogatható.

11.27.
-
02.19.
További információ
Retracings and photographic archives: Archives of Life

Kiállító művészek: Periklis Alkidis, Andreas Vakalios, András Bozsó, Lajos Csontó, József Hajdú, Péter Forgács, Aliona Frankl, Marigo Kassi, Melinda Kovács, Sándor Áron Károly, Dafne Rocou, Balázs Telek, Zsolt Olaf Szamódy, Antal Tarjáni

Kurátorok: Angeliki Grammatikopoulou-Barbaut, Gabriella Uhl

10.19.
-
01.08.
További információ
Képpárok / Székesfehérvár 2016

A rendhagyó kiállítás-megnyitón Kincses Károly fotótörténész, és Bányai Balázs történész beszélget a kiállító művésszel az életútjáról, a jelen tárlatról és a különleges fotótechnikáról.

11.18.
-
02.05
További információ
FÉNY-KÉP
11.11.
-
12.30.
További információ
FFS szerda

Az FFS Szerda következő programján három tag: Cseh Dániel, Martinkó Márk és Rácmolnár Milán mutatkoznak be a közönségnek. Az est folyamán a három, különböző fotográfiai utakon járó alkotó vetítés keretében beszél eddigi pályafutásáról, folyamatban lévő projektjeiről és jövőbeni terveiről.

11.09
-
11.09
További információ
Dilettanten erhebt Euch gegen die Kunst!

Gerhes Gábor legújabb, kiállításon eddig még nem szerepelt munkái különböző médiumokat használnak. Fotók, kisplasztikák, objektek, amelyek egyaránt építenek (ál)geometrikus, figurális és szöveges elemekre. Tematikailag viszont összeköti őket a mindegyik műnél, műcsoportnál meglévő erős politikai pozíció és a formák monokróm  redukciója.

A kiállítás címét adó német mondat eredetileg az 1920-as berlini, első nemzetközi dada kiállításon egy falra függesztett táblán volt olvasható. Jelentése: A dilettánsok a művészet ellen lázítanak! Azonban Gerhes mostani műveit nem lehet egyszerűen az első világháború utáni, mozgalmi dadaizmushoz kötni, mivel nem a művészet és a fennálló rend vagy épp rendszertelenség ellen lázadó provokatív és nyíltan politikai művészet. Sokkal inkább az örök ellenzéki pozíciója, amely egyszersmind kritikai pozíció is, amely átveszi a tág értelemben vett politika bevett, és kisajátított reprezentációs mintáit – legyenek azok nyelviek vagy képiek –, és ezeket felhasználva majd átalakítva hozza létre e kondenzált jelentésű műveket.

11.11.
-
12.15.
További információ
Mester és tanítványai
10.28
-
11.17
További információ
Variációk egy fekete zongorára

A MAOE Fotóművészeti Tagozat tagjainak kiállítása.

Liszt Ferenc születésének 205. évfordulója alkalmából 2016. november 04-én, pénteken 18 órakor nyílik "Variációk egy fekete zongorára" című kiállításunk az Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtérben. 

Kiállítók: Lehotka László, Izápi Laura, Szentiváni János, Tóth József, S. Faragó Gyöngyi, Eifert János, Rózsa Zsuzsa, Nagy Lajos, Chochol Károly Ezt követően kerül sor az Aranykazetta életműdíj átadására.

11.04
-
12.18.
További információ
Megfoghatatlan

Megfoghatatlan 

A XX. Esztergomi Fotográfiai Biennále 2016.

pályázatának kiállítása Budapesten a B32 és a Trezor Galériában

A XX. jubiláló Esztergomi Fotográfiai Biennále ünnepi témája nem a láthatót keresi, hanem pontosan azt, amitől egy kép többet, mélyebbet hordoz annál, mint amit pusztán a mutatott, megjelenített látvány ad. A megfoghatatlant, a talányt, a rejtelmest, a sejtést, azt, ami nem a képen van, hanem benne, mely befedi és átlengi. Azt, ami anyag és a szellem között lebeg. Mely nem objektív igazság, hanem szubjektív valóság. 

Mi a lényeges, a megjelenített téma vagy az ábrázolás formája, mikéntje? A XX. Esztergomi Fotográfiai Biennále kiírt pályázatára a határon innen és túl és érkeztek pályamunkák. Ez alkalommal a pályázati kiírás nem határozott meg sem technikai eljárást, sem műfaji besorolást. Nem kötötték meg a képalkotási megoldásokat, csupán az volt a kérésük, hogy a benyújtott pályaműnek legyen köze a fotográfiához.

A Biennále művészeti vezetője: Kovács Melinda, Balogh Rudolf-díjas fotográfus.

A zsűri tagjai voltak: Baki Péter, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója; Balla András fotográfus; Fábián László író; Haris László fotóművész és Uhl Gabriella művészettörténész.

A díjazottak: 

Kéri Gáspár, Hamarits Zsolt, Pólya Zsombor, Palkó Anna, Seres Géza, Varga Tamás. 

A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs művészeti író

Megtekinthető: 2016. december 2-ig a B32 és a Trezor Galériában minden hétköznap 10-18 óráig a rendezvények függvényében.

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

11.09.
-
12.02.
További információ
ENUMA ELIS NEM BESZÉD TÁRTA FEL

Meghívó

2016. november 9-én, 18 órakor nyílik a jubileumi fotókiállításom (70) Budapesten, a Pestszentimrei Közösségi Házban.

Mindenkit szeretettel várok a rendezőkkel és a támogatókkal egyaránt.

Üdvözlettel Ilku János

11.09.
-
11.27.
További információ
A MI 56-UNK
10.20.
-
11.25
További információ
Élet-jelek

Köszöntőt mond: Dr Czira Szabolcs, Nagykőrös város polgármestere

A kiállítást megnyitja: Dr. Koltói Ádám, egyetemi docens

10.26.
-
11.18.
További információ
Looking for the Clouds

Exhibition Opening: "Looking for the Clouds. Contemporary Photography in Times of Conflict" with works by Tanja Boukal, Raphaël Dallaporta, Balázs Deim, Hans-Peter Feldmann, Rainer Ganahl, Gelitin, Aldo Giannotti, Samuel Gratacap, Ibro Hasanovic, Anna Jermolaewa, Carine & Elisabeth Krecké, Daniel Mayrit, Dimitris Michalakis, Florian Rainer, Wolfgang Reichmann, Julian Röder, Panos Tsagaris

About the Exhibition:

Berthold Ecker / Director of the MUSAGunda Achleitner /

Curator, Looking for the Clouds Pierre Stiwer / Co-Director, EMOP Luxemburg 

Gabriella Uhl / Curator, EMOP Budapest 

Opening: Andreas Mailath-Pokorny / City Councillor for Culture, Science and Sports

10.25
-
02.04
További információ
Silk Road - Double Fantasy

Csoportos kiállítás Kínában

Kiállító művészek: Benkő Imre, Hajdú József, Kőműves Kata, Kőhalmi Péter, eM Soós György, Szabó Béla, Szamódy Zsolt Olaf, Wei Xiang

10.26
-
10.30.
További információ
SZENZOR

Szenzor

A kiállítás az alkotó legutóbbi, 2010-es önálló kiállítása óta készült munkáiból ad ízelítőt. A képek egy tíz éve kialakított optikai képformálási szisztéma újabb fejezetének reprezentatív darabjai. A szisztéma  a fotókép elemi részecskéinek, a szemcsézetnek és a képpontok rendszerének, a felnagyítás és a felbontás vizualitását állítja  párhuzamba a heisenbergi „rész és egész”, a demokritoszi „láthatatlan és oszthatatlan” gondolatmenetével. Ebből az alapelképzelésből keletkeztek a 2006-os „MONOSZKÓP”  nonfiguratív fraktálképei, majd az ezt követő képanyagok, „FOTÓMÁTRIX”, ”DIID”, „EMLÉKMŰVEK” és „SZEKVENSZER” címmel.

A  SZENZOR  képei töredékes fényképelemekből épített  kompozitfotók, táblaképekbe sűrített impressziók, vizsgálódások; mikrotörténeteket, látványemlékeket feldolgozó fotónovellák. A falakon látható munkák olyan fotókonstrukciók, amelyek belső szerkezetét és narratíváját képpontokká kicsinyített fotográfiák négyzethálós szekvenciája, repetitív ornamentikája hozza létre. A mintázat filmszemcsézetet vagy pixelhálót idéz. A képek önmaguk vagy egymás visszakicsinyített példányaiból önmagukat állítják elő, egyszersmind önmaguk szemcsézetévé osztódnak. A képek raszterrács felépítése a digitalizáció és az elektronikus képfeldolgozás fázisait modellezi, amelyben az alkotó a szenzor, a befogadó a soronkénti képkiolvasó szoftver megfelelője. A kiállítás erre a szemet próbáló optikai kalandra, a képek anatómiai feltárására invitálja a nézőt: a galéria teréből a képek belsejébe zoom-olva láthatóvá válnak az elemi részecskék, a képalkotó képek.

Drégely Imre

Budapest, 2016

10.27
-
11.22
További információ
XXII. ALFÖLDI FOTÓSZALON

A kiállításon szereplő alkotók: Albert Béla (Kiskunfélegyháza), Apáti Nagy Adrienn (Nagyszénás), Bakki Zsolt (Budaörs), Barabás Ferenc (Békéscsaba), Barta Csilla (Dabas), Bojtár Tamás (Szekszárd), Bontovics Ilona ( Békéscsaba), Bozsik József (Nagykőrös), Forgács István (Dabas), Gábor Béla (Budapest), Gálos László (Salgótarján), Görbe Anita (Hódmezővásárhely), Greguss László Géza (Győr), Gyarmati József (Nagykőrös), Gyeviki Hajnal Csillag (Szeged), Gyubák Éva (Gyula), Haár László (Budapest), Héjja Gabriella (Schellenberg), Kovács Csaba (Budapest), Kozma Cecília (Budapest), Maczik Eleonóra (Békéscsaba), Meggyesi Mónika (Budapest), Méhes Miklós (Békéscsaba), Dr. Mondok Anita (Szolnok), Monostoriné Hrabovszky Éva (Orosháza), Nagy Krisztián (Nagykőrös), Ottné Németh Ilona (Budapest), Péjó Zoltán (Kalocsa), Pekár Áron (Nagyszénás), Petró Zsolt (Békéscsaba), Sarusi István (Csongrád), Szabó Maya (Kecskemét), Szaszkó Antal (Kunszentmárton), Szőnyi István (Budapest), Tóth László (Szolnok), Varga András (Hódmezővásárhely), Veres István (Gyula), Virág Éva (Békéscsaba),  Virág Mihály (Békéscsaba).

A kiállítást megnyitja:

Szirbik Imre

Szentes város polgármestere

 

Megtekinthető november 25-ig (az intézmény nyitvatartási ideje alatt)

10.23.
-
11.25.
További információ
Az 1956-os magyar forradalom fotósa. Erich Lessing munkássága
10.18
-
10.18
További információ
56_60
10.20
-
11.13
További információ
A festők és a fotográfus – KönyvTÁRlat

Az Országos Széchényi Könyvtár irodalmi és kultúrtörténeti programsorozatának, a Könyvtárlatnak, amely 2016/17-ben a Testes Évad jegyében zajlik, következő állomása, „testrésze” a TEKINTET.

Mire és hogyan TEKINT a fotóművész, ha fényképez? Főként, ha portréalanya maga is művész?  Erre a kérdésre is keressük a választ az MTI számos hazai és nemzetközi díjjal kitüntetett fotóművészével, Czimbal Gyulával.

10.13
-
10.13
További információ
HULLÓ LEVELEK
10.13
-
10.30.
További információ
Hunguest Hotels Fotográfia Gyűjtemény

Kiállított képek szerzői: Bánkuti András, Bácsi Róbert, Benkő Sándor, Dobos Tamás, Fazekas István, Fejér Gábor, Gaál Zoltán, Hajdú D. András, Hossala Tamás, Kiss-Kuntler Árpád, Mandur László, Móricz S. Simon, Németh György, Reviczky Zsolt, Szabó Bernadett

A tárlatot Keleti Éva Prima Primissima díjas fotóművész nyitja meg.

10.10
-
11.10.
További információ
MARGARÉTA, A TÉR
10.12.
-
11.04.
További információ
Mélyfelszín
09.20.
-
10.19.
További információ
VISSZA

Czigány Ákos a magyar kortárs fotóművészet immár megkerülhetetlen alkotója, akinek több képciklusa felkeltette a hazai és a nemzetközi galériák és múzeumok figyelmét. Ugyanakkor ezen ismert alkotások előtt is szinte kész sorozatokkal rendelkezett. Ezekből a korábbi, ritkán, vagy még sosem látott munkákból kínál a tárlat egy olyan válogatást, amely a Darwin online vagy az Egek előtti években szemlélteti Czigány Ákos gondolkodásmódját.

A kiállítást Barta Edit esztéta nyitja meg.

10.07.
-
12.17
További információ
Népfelkelés 1956

A művész évtizedek óta szenvedélyesen fotózza Budapestet, munkásságából 1956 október-novemberében készített képeit mutatjuk be reprezentatív kiállítás keretében.A drámai eseményekről készült képek a fényképezés kockázata miatt és főként etikai okokból kissé visszafogottak. A képek 40 évig rejtve maradtak. A krónikás a rendszerváltás után újra felkereste a képek helyszínét és négy évtized változásait vagy éppen változatlanságát rögzítette.Hatvan év, mint mondani szokták – két emberöltő telt el. Merjünk emlékezni! Chochol Károly többek között a következő díjakat, elismeréseket mondhatja magáénak: Magyar Arany Érdemkereszt, Pro Urbe Pestszentlőrinc–Pestszentimre, Aranytoll életműdíj.

10.06
-
10.30.
További információ
Concentration Condensation
09.27.
-
További információ
Visszatekintés

„Az utóbbi tíz évben kiállításaink többnyire valamely évfordulóhoz vagy hazai, illetve nemzetközileg meghirdetett tematikához kötődtek. Így rendeztünk kiállítást a Család éve a Nők éve, a Hungarikumok vagy a legutóbbit a Fény éve kapcsán. Valamennyi kiállításunk vándorkiállításként működik, az Eötvös10-ben rendezett premier után a kiállítások sorban járták az országot. Sajnos az utóbbi két évben súlyos veszteségek értek bennünket, aktív tagjaink közül többen is örökre itt hagytak bennünket. Ez késztetett a visszatekintésre, emléket állítva kedves barátainknak, egyben emlékeztetni mindannyiunkat arra, hogy Seniorok vagyunk…” Milos József és Módos Gábor, a csoport vezetői

09.09
-
10.02.
További információ
IDŐ

London Katalin IDŐ című fotóalbumában a magyar szellemi élet ötven kiválóságának arcképe látható színes és fekete-fehér fotográfiákon. Miért annyira fontos és izgalmas szembe nézni ezekkel a sok időt megélt férfiakkal és nőkkel? Ahogy a szerző, a fotográfus London Katalin saját maga számára megfogalmazta: „mindegyikük rajta hagyta ujjlenyomatát a koron, amelyben élünk. Sorsuk bár a huszadik század, életük velünk teljesedik ki most, e kiszámíthatatlan 21. század elején.”

09.10.
-
10.08.
További információ
Második pillantás, avagy Fényképalapú fotográfiák
09.11.
-
10.10
További információ
Geometrikus Barokk
09.10.
-
09.30.
További információ