Ösztöndíj

Magyar Fotóművészek Szövetsége Fotográfiai ösztöndíja
Általános

A Magyar Fotóművészek Szövetsége ösztöndíjprogramot hirdet a felsőoktatásban tanulók részére. A Szövetség elkötelezett a sokrétű látásmód mellett, ezért azokat a hallgatókat kívánja támogatni, akik tanulmányaik mellett szeretnék megvalósítani önálló projektjeiket. Pályázhat minden magyar felsőoktatásban, aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező tanuló. A pályázónak számot kell adnia korábbi munkásságáról, valamint szinopszist kell készítenie az ösztöndíj évében megvalósítani tervezett projektről. Az évi négy ösztöndíjast egy szakmai bizottság választja ki. Az ösztöndíj egy évre szól, amelynek támogatási összege bruttó 1 millió forint. Az ösztöndíj többször is megpályázható, mindaddig amíg a pályázó megfelel a pályázati feltételeknek. Az ösztöndíjasok munkáját évközben a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagjai igény szerint segítik, a pályázati év után pedig csoportos beszámoló-kiállításon mutatják be az elkészült alkotásokat.

Feltételek

A Magyar Fotóművészek Szövetsége pályázatot hirdet a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatók részére a 2018. évi Magyar Fotóművészek Szövetsége - fotográfiai ösztöndíj elnyerésére. 

Az ösztöndíj célja, hogy elősegítse a hallgatók művészeti tevékenységét, támogassa elképzeléseik megvalósítását, illetve lehetőséget biztosít egy elméleti területen kutató hallgatónak is. Az alkotáshoz szükséges feltételek megteremtésével szeretne hozzájárulni a Szövetség a színvonalas, progresszív, egyedi művek, sorozatok, illetve elméleti munkák megszületéséhez. Pályázhatnak azok a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatók, akik aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. 

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 3 fő alkotó és 1 fő elméleti kutató

Az ösztöndíj időtartama: 1 év (2018. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig) 

A pályázat beküldési határideje: 2017. október 31. 

Szakmai bizottság:

Baki Péter, fotótörténész, a Magyar Fotóművészek Szövetségének elnöke

Czigány Ákos, fotóművész

Gerhes Gábor, Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, a Budapesti Metropolitan Egyetem tanára

Tillmann József, filozófus, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára

Regős Benedek, fotográfus, a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának titkára

A pályázat elbírálása: 2017. november 30. 

Az ösztöndíj összege: bruttó 1.000.000 Forint / év

A kutatói ösztöndíj összege: bruttó 500.000 Forint / év

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerint a levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre. 

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

- Pályázati adatlap, nyilatkozat, hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum 

A pályázati adatlap és a nyilatkozat a Magyar Fotóművészek Szövetségének honlapjáról letölthető. A hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentumot minden pályázónak a saját felsőoktatási intézményétől kell beszereznie. 

- Szakmai önéletrajz 

- Portfólió 

A portfólió tartalmi elemeit tekintve nincs megkötés. Az összeállított képanyagnak tükröznie kell a pályázó eddigi munkásságát. 

- Szinopszis 

A pályázónak tervet kell készítenie az ösztöndíj évében megvalósítani kívánt projektről. A szinopszisnak tartalmaznia kell a témafelvetést és az elképzelés megvalósításának a menetét. A pályázati anyag beküldésének határideje 2017. október 31. A határidő elmulasztása jogvesztő, hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség.

A pályázati anyagokat kizárólag elektronikusan, PDF formátumban fogadjuk el, amelyet az info@fotomuveszek.hu e-mail címre kell elküldeni. 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

- nem felel meg a pályázati feltételeknek;

- hiányos a mellékelt dokumentáció;

- a pályázati adatlap vagy nyilatkozat valótlan adatokat tartalmaz;

- a megadott határidőn túl történik a pályázat benyújtása.

A pályázatokat a Magyar Fotóművészek Szövetsége által felkért szakmai bizottság bírálja el. A Magyar Fotóművészek Szövetsége az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti. Az e-mailben történő értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Magyar Fotóművészek Szövetségének címére (1065 Budapest, Nagymező u. 20.) lehet benyújtani személyesen. A nyertes pályázókkal a Magyar Fotóművészek Szövetsége ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Fotóművészek Szövetsége gondoskodik, az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. 

Az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak beszámolási kötelezettsége van, az ösztöndíjas időszak teljesítményéről 2018 decemberében az alkotások, illetve a tanulmány bemutatásával kell beszámolnia. Az ösztöndíjasoknak lehetőségük van a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagjai közül mentort választani. A mentor az ösztöndíjassal konzultálva segíti a készülő projekt megvalósítását. 

Az ösztöndíjasok elkészült munkáikat a pályázati év után csoportos kiállítás keretén belül mutatják be. Az elkészült pályaműveket a Magyar Fotóművészek Szövetsége honlapján bemutathatja, kiadványaiban, egyéb kommunikációs csatornáin publikálhatja. Az ösztöndíjprogram népszerűsítéséhez az alkotásokat felhasználhatja, a hozzájuk kapcsolódó egyéb megjelenéseket pontosan hivatkozva megoszthatja.

 

Határidők
Történet

Határidő:
Határidő:
2017.10.31.
Jelentkezés